Pop Up

Dotacje na innowacje i rozwój firm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje na innowacje technologiczne

Sporządzamy dokumentacje aplikacyjne zarówno dla przedsięwzięć zakładających wdrożenie innowacyjnej technologii nieznanej dotychczas w kraju i na świecie, jak i takie, które polegają na wdrożeniu innowacji w skali przedsiębiorstwa. Posiadamy doświadczenie w takich konkursach, jak:

 • Kredyt Technologiczny (obecnie Kredyt na Innowacje Technologiczne)
 • wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach – konkursy w ramach POIG (obecnie POIR)
 • konkursy na wdrożenie innowacji w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Przykładowe dotacje pozyskane przez naszą firmę:

 • 6 mln zł na: „Wdrożenie przez AgrAlex technologii produkcji innowacyjnych urządzeń dla branży rolno-spożywczej”
 • 1,6 mln zł dla firmy Polimer Compomax na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prefabrykatów budowlanych.
 • 2,4 mln zł dla firmy Euro-Plast na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur 3-warstwowych ze wzmocnieniem stalowym
 • 3,7 mln zł dla firmy PHS Hydrotor SA na zakup innowacyjnych obrabiarek do produkcji pomp hydraulicznych
 • 1,84 mln zł na rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • 1,47 mln zł na innowacyjne metody prefabrykacji w procesie produkcyjnym firmy Stolter Sp. z o.o. z Grubna
 • 1,65 mln zł dla firmy BIN z Aleksandrowa Kuj. na wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcyjnych
 • 1,4 mln zł na wprowadzenie nowych technologii w zakresie obróbki metalu przez firmę KABA z Bydgoszczy
 • 2,1 mln zł na zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych dla spółki Wiksbud z Lipna
 • 1,89 mln zł dla firmy Drabex na wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych celem poszerzenia i udoskonalenia asortymentu produkcyjno-usługowego
 • 2,08 mln zł dla spółki Istrail na wdrożenie nowych technologii do procesu produkcyjnego
 • oraz kilkadziesiąt innych dotacji.

Dotacje na rozwój firm

Dotacje na zakup maszyn i rozbudowę przedsiębiorstwa przekładające się na rozwój działalności produkcyjnej, usługowej oraz wzrost konkurencyjności firmy. Tego typu wsparcie pozyskujemy m.in. z regionalnych programów operacyjnych czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przykładowe projekty:

 • 350 tys. zł na rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup specjalistycznych maszyn tartacznych (firma Spilmond)
 • 290 tys. zł na wdrożenie linii produkcyjnych do produkcji blachy trapezowej (firma Max System)
 • 1,48 mln zł na budowę wielofunkcyjnego hotelu w Ciechocinku (Form – Plastic Sp. z o.o.)
 • 350 tys. zł na zakup środków trwałych i prace adaptacyjne w celu poszerzenia usług spółki Novamed z Brodnicy
 • oraz kilkadziesiąt innych dotacji.
stat4u