Pop Up

 

Aktualności

06.11.2017

W ramach ostatniego konkursu (Poddz. 1.6.2 RPO WK-P) pozyskaliśmy 8 dotacji dla firm z regionu (Polmass, USM, Maad, Margot, Stanlab, Horpol, Erplast, Dermatoestetica).
Urząd Marszałkowski planuje ogłosić kolejny konkurs w najbliższych miesiącach. Dotacje do 55% wartości inwestycji - nawet kilka mln złotych.
Zapraszamy do współpracy!

30.10.2017

Kolejne dwa projekty realizowane przez KPEC Sp. z o.o. z Bydgoszczy, dla których nasza firma przygotowała kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymały ze środków POIiŚ dofinansowanie w wysokości ponad 63 mln zł.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace związane z termomodernizacją istniejącej oraz budową nowej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację ww. projektów wynoszą 155 mln zł.

23.10.2017

Gminy Pakość, Cekcyn i Książki, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne otrzymały dofinansowanie na projekty z zakresu infrastruktury przedszkolnej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania dla 3 projektów wyniosła 3,3 mln zł.

20.10.2017

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

19.10.2017

Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,2 mln zł na realizację projektu pn. "Centrum Współpracy Nauka - Biznes UW", dla którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną w ramach Dz. 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

19.10.2017

W ramach Poddz. 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WK-P dla naszych klientów z sektora publicznego pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 4,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z budową i adaptacją budynków na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

17.10.2017

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, dla którego przygotowaliśmy kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł z POIiŚ na realizację inwestycji pn. "Doposażenie klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy".

06.10.2017

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek" w ramach RPO WK-P 2014-2020.

05.10.2017

Z Programu GameInn w ramach POIR pozyskaliśmy dotację 2 mln zł na opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej.

25.09.2017

Dla klienta biznesowego pozyskaliśmy właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Program Sokół) wsparcie w wysokości 26,6 mln zł na projekt budowy fabryki proekologicznych materiałów m.in.  dla budownictwa i przemysłu spożywczego.

04.09.2017

Kolejne duże projekty biznesowe opracowane przez nas w ramach POIR otrzymały dofinansowanie. Pozyskaliśmy łącznie 17,5 mln zł dla firmy Conkret oraz MDD z programu "Badania na Rynek" - 3.2.1 POIR

01.08.2017

Pozyskaliśmy dla 9 naszych klientów działających w sektorze ochrony zdrowia dofinansowanie ze środków RPO WK-P o łącznej kwocie prawie 1,4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z poprawą dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej.

14.07.2017

W ramach III naboru dla Poddziałania 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND, pozyskaliśmy łącznie ponad 6,4 mln zł dofinansowania dla naszych klientów. Wsparte firmy otrzymały szansę zwiększenia rozpoznawalności swoich marek produktowych na arenie międzynarodowej.

26.06.2017

W ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO Infrastruktura i Środowisko pozyskaliśmy dofinansowanie dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w wysokości ponad 14 mln złotych na realizację dwóch projektów z zakresu promowania wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w systemach ciepłowniczych tj. na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo oraz na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra. Łączna wartość wymienionych projektów to ponad 38 mln złotych.

22.03.2017

W ramach Działania 2.1 PO Infrastruktura i Środowisko opracowaliśmy dla miasta Rzeszowa dokumentację aplikacyjną dla projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I" o wartości ponad 77 mln złotych.

28.02.2017

W ramach Działania 10.4 RPO Województwa Pomorskiego pozyskaliśmy dla Miasta i Gminy Sztum ponad 5 mln złotych dotacji na oświetlenie uliczne przy całkowitej wartości projektu ponad 7,7 mln złotych.

09.01.2017

Pozyskaliśmy ponad 1,5 mln złotych dotacji dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (Działanie 9.3 RPO Województwa Wielkopolskiego).

21.11.2016

Pozyskaliśmy ok. 4,8 mln zł dofinansowania dla naszych klientów w ostatniej rundzie konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR - GO TO BRAND. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nam zaufały stanęły przed szansą szerokiego wypromowania swojej marki produktowej na arenie międzynarodowej.

21.10.2016

Pozyskaliśmy 16 mln zł dotacji na rozwój systemu kształcenia w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Projekt będzie realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Słupskim Inkubatorem Technologicznym) oraz Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

17.10.2016

Pozyskaliśmy 120 mln zł dotacji dla Katowic.

19.09.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł dla firmy AgrAlex Sp. z o.o. w konkursie w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Dokumentacja sporządzona przez naszych specjalistów zdobyła największą liczbę punktów i okazała się najlepiej sporządzoną pośród konkurencji.

05.09.2016

Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie własnych badań docenił działalność naszej firmy przyznając tytuły Efektywna Firma 2015 oraz Strong Company 2015.

http://businessnow.pl/10433,efektywne-firma-2015-6.html

oraz

http://businessnow.pl/10438,mocne-firmy-godne-zaufania-strong-company-2015-2.html

29.08.2016

Dynamiczny rozwój firmy zaowocował przyznaniem nam tytułu GEPARDA BIZNESU 2015. Nasza firma została doceniona za dynamikę rozwoju oraz wzrost wartości.

http://businessnow.pl/10430,gepardy-biznesu-2015-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej-8.html


11.05.2016

Podpisaliśmy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy umowę na przygotowanie wszystkich zaplanownych projektów unijnych na lata 2014-2020 o łącznej wartości ponad 320 mln zł.

28.04.2016

Opracowujemy dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie studium wykonalności projektu budowy parkingu "Parkuj i Jedź" - Metro Młociny.

25.04.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 0,7 mln zł na realizację projektu w ramach POWER. Projekt zakłada organizację staży i praktyk zawodowych dla 152 uczniów szkół kształcenia zawodowego z Inowrocławia.

22.04.2016

Zrealizowaliśmy dla Gminy Susz dokumentację aplikacyjną dla czterech inwestycji o łącznej wartości 24 mln zł. Projekty dotyczyły: przebudowy systemu grzewczego, budowy kanalziacji i zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

04.04.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 11 mln zł dla Gminy Miasto Ustka oraz Gminy Miasta Sopotu na realizacje projektu z zakresu ochrony obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego.

01.04.2016

Zakończyliśmy realizację trzech dużych projektów dla Miasta Katowice (System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych). Nasi specjaliści przygotowali studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych w ramach Działania 4.5 RPO WŚ. Łączna wartość inwestycji to ok. 181 mln zł.

29.03.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł dla Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta Malbork na realizację projektu "Ochrona wód i przywrócenie różnorodności bilogicznej na terenie MOF Malbork - Sztum".

05.02.2016

Na zlecenie Miasta Radomia przygotowujemy "Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 - 2023"

01.02.2016

Zakończyliśmy prace nad dokumentacjami aplikującymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:
- Działanie 2.3 - Gmina Barcin (3,7 mln zł)
- Działanie 2.3.1 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Garwolina (52 mln zł) oraz Gmina Pakość (3,6 mln zł)

15.01.2016

Pozyskaliśmy dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy w ramach Działania 5.2 POWER

Nasi partnerzy

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image Owl Image     Owl Image
stat4u