Pop Up

 

Projekty B+R oraz dla uczelni


 

 

 

 

 

Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademię Pomorską w Słupsku
 • Instytut Farmaceutyczny
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekty badawcze

 • 20 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska)
 • 1,7 mln zł na poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dla binzesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego
 • Stanlab Sp. z o.o. – Zakup nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny
 • Zakładu Gospodarki Odpadami „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

Projekty B+R oraz dla uczelni


Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademię Pomorską w Słupsku
 • Instytut Farmaceutyczny
 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekty badawcze

 • 20 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska)
 • 1,7 mln zł na poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dla binzesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego
 • Stanlab Sp. z o.o. – Zakup nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny
 • Zakładu Gospodarki Odpadami „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

 

 

 

 

 

stat4u