Platformy startowe

Do kiedy
31.10.2023
Region
lubelskie
mazowieckie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Dofinansowanie

do 100%

Wartość

3,6 mln zł

Nabór

od 5 września do 31 października 2023 r.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Kto może składać wniosek:

  • komponent I - osoby fizyczne, chcące uruchomić własną firmę w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł/koncepcję
  • komponent IIa - startupy (spółki kapitałowe), które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej
  • komponent IIb - startupy, które ukończyły komponent IIa

Wartość dofinansowania:

  • maks. 600 tys. zł w ramach komponentu IIa
  • maks. 3 mln zł w ramach komponentu IIb

Poziom dofinansowania:

  • do 100% w ramach komponentu I
  • do 85% w ramach komponentu IIa i IIb

Na co można otrzymać dotację:

  • komponent I - stworzenie Indywidualnego Planu Inkubacji przez wyspecjalizowany ośrodek innowacji (m.in. uczelnię, fundusz VC, instytucję otoczenia biznesu, przedsiębiorcę) - wsparcie w formie bezgotówkowej
  • komponent IIa - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu; zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego; zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how); koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
  • komponent IIb - j.w.