mężczyźni na wózkach

Ścieżka SMART - DOSTĘPNOŚĆ

Do kiedy
31.08.2023
Region
cały kraj
Dofinansowanie

do 80% w zależności od modułu

Wartość

w zależności od modułu

Nabór

od 6 lipca do 30 października 2023 r.

Ścieżka SMART innowacyjne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami DOSTĘPNOŚĆ

Dla kogo?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć zaspokajających specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami fizycznymi i poznawczymi, w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Na co?

 • Moduł "B+R": wynagrodzenia kadry B+R, zakup aparatury i elementów prototypu, badania zlecone.
 • Moduł "Wdrożenie innowacji": prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania.
 • Moduł "Infrastruktura B+R": budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia laboratoriów.
 • Moduł "Cyfryzacja": zakup oprogramowania i robotów przemysłowych.
 • Moduł "Internacjonalizacja": udział w targach, organizacja misji wyjazdowych, usługi doradcze dot. eksportu.
 • Moduł "Kompetencje": szkolenia pracowników i kadry zarządzającej.
 • Moduł "Zazielenienie": ekoprojektowanie, środowiskowe oceny cyklu życia oraz śladu środowiskowego produktu.

Poziom dofinansowania:

 • Do 80% na badania przemysłowe i do 60% na prace rozwojowe.
 • Do 70% na wdrożenie innowacji.
 • W przypadku pozostałych modułów w zależności od rodzaju pomocy.

Warunki dostępowe:

 • Projekt musi się składać z modułu "B+R" i/lub modułu "Wdrożenie innowacji", pozostałe moduły mają charakter dodatkowy i fakultatywny.
 • W przypadku uwzględnienia modułu B+R, jego wartość musi wynosić minimum 20% wydatków kwalifikowalnych całego projektu.
 • Przedmiot każdego modułu uwzględnionego w projekcie musi być zgodny z zakresem tematycznym naboru, tj.: zaspokajaniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Więcej o konkursie przeczytasz na naszym blogu.

Zobacz więcej


Skonsultuj możliwości dofinansowania z naszym ekspertem