Wzornictwo w MŚP dla Polski Wschodniej

Do kiedy
02.07.2024
Dofinansowanie

do 85% 

Wartość

maksymalne dofinansowanie 3 000 000 PLN

Nabór

od 7 maja 2024 r. 2 lipca 2024 r.  

Wzornictwo w MŚP dla Polski Wschodniej 

Kto może składać wniosek:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. 

Poziom dofinansowania:

  • do 50% wartości projektu

Na co można otrzymać dotację: 

  • Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania? 

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

Terminy naboru: 

od 7 maja 2024 r. 2 lipca 2024 r.  

Ogłoszenie naboru: 

16 kwietnia 2024 r.