Wzornictwo w MŚP Polska Wschodnia

Do kiedy
20.09.2023
Region
lubelskie
mazowieckie
podkarpackie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
Dofinansowanie

do 85% 

Wartość

3 000 000 zł

Nabór

od 9 maja do 20 września 2023 r.

Wzornictwo w MŚP

Kto może składać wniosek:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

Poziom dofinansowania:

 • do 85% na przeprowadzenie audytu wzorniczego i sporządzenie strategii wzorniczej;
 • do 70% na realizację inwestycji;
 • do 50% na usługi doradcze związane z wdrożeniem strategii wzorniczej;

Na co można otrzymać dotację:

 • usługi doradcze dot. przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej
 • usługi doradcze niezbędne do wdrożenia strategii wzorniczej, tj. opracowanie projektów wzorniczych produktów
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wytwarzania zaprojektowanego produktu
 • zakup oprogramowania, patentów, licencji, know-how itp.
 • roboty i materiały budowlane, niezbędne do instalacji maszyn i urządzeń 
 • usługi szkoleniowe

Alokacja naboru: 100 000 000 zł

Ważne informacje:

 • projekt musi obejmować co najmniej zakup usług doradczych dot. przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej oraz usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, tj. opracowania projektów wzorniczych produktów;
 • realizacja samej inwestycji jest możliwa tylko w przypadku dysponowania wynikami przeprowadzonego audytu wzorniczego oraz opracowaną strategią wzorniczą z poprzedniego konkursu;
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 200 tys. zł;
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 mln zł, w tym maks. 70 tys. zł dofinansowania na przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii;
 • premiowane są przedsiębiorstwa produkcyjne, które wdrożą wyrób nakierowany na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych itp.;

Forma wsparcia:

 • dotacja warunkowa, częściowo zwrotna – od 5 do 40% (ostateczna wysokość kwoty zwrotu uzależniona od okresu prowadzenia działalności, utrzymania/zwiększenia wielkości zatrudnienia)

Instytucja przyjmująca wnioski: 
PARP

Termin naboru:

 • od 9 maja do 20 września 2023 r.

Ogłoszenie naborów:

 • 28 kwietnia 2023 r.

Skonsultuj możliwości dofinansowania z naszym ekspertem