Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

BUDOWANIE POROZUMIENIA – komunikacja nastawiona na budowanie współpracy i przeciwdziałanie konfliktom w firmie
w oparciu o Analizę Transakcyjną Erica Berne’a

Komunikacja jest umiejętnością, którą każdy z nas rozwija najdłużej - od początku własnego życia. Mimo to w życiu codziennym jasny przepływ informacji i odbiór komunikatów może stwarzać wiele trudności.

Umiejętności na nią składające się najczęściej są  już na poziomie nieświadomym, czyli są intuicyjnie wykorzystywane w celach porozumienia. Z automatyzmu i nawyków, a także z interpretacji wypowiedzi, mogą wynikać nieporozumienia. To co dla nas oczywiste i niewypowiedziane może być nie odebrane przez naszego rozmówcę. Nawet wypowiedziane może być opatrzenie zrozumiane. Konsekwencją błędów w zrozumieniu rozmówcy często są konflikty, które zaburzają osiąganie celów.

Sposobem na doskonalenie komunikacji, a przez to unikanie nieporozumień, jest uświadomienie już używanych narzędzi komunikacyjnych i wzbogacenie o nowe. Psychologiczną koncepcją, która pozwala lepiej zrozumieć motywy ludzkich działań, a także z tym związanych wypowiedzi, jest Analiza Transakcyjna. Dzięki narzędziom stosowanym w Analizie Transakcyjnej, koncepcji stworzonej  przez Erica Berne’a,  można lepiej zrozumieć myśli formułowane przez  rozmówcę i nie przypisywać mu nieprawdziwych intencji, a także prawidłowo odczytywać te przekazy,
które zostały  sformułowane przez nadawcę.

 

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy będą potrafili:

 • Budować porozumienie i kulturę współpracy; przeciwdziałać  konfliktom w relacjach z klientami  i pracownikami innych działów
 • Skutecznie minimalizować sytuacje niezrozumienia przekazu
 • Stosować komunikację opartą na faktach z wykorzystaniem Analizy Transakcyjnej
 • Rozpoznawać  transakcje, które wywołują nieporozumienia oraz rozpoznawać gry psychologiczne i sposoby radzenia sobie z nim
 • Podnosić efektywność pracy zespołów oraz współpracy między nimi
 • Rozwijać postawę Ja OK i Ty OK, która wzmocni uczestników szkolenia w sytuacjach  trudnych rozmów czy konfliktów

 

Spodziewane korzyści:

 • W efekcie szkolenia można spodziewać się wzrostu efektywności w radzeniu sobie z niejasnymi sytuacjami.
 • Lepsza współpraca wśród kadry menadżerskiej dzięki efektywniejszej komunikacji.
 • Zmiana niekonstruktywnych postaw na postawę Ja OK i Ty OK wzmocni uczestników szkolenia w sytuacjach trudnych rozmów, co może np. skrócić czas trwania rozwiązywania problemów
 • Wzrost samoświadomości, dystansu do sytuacji konfliktowych i większe nastawienie na szukanie rozwiązań w organizacji

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE ?

 • prezesi firm,
 • właściciele mikro i małych firm,
 • handlowcy: osoby odpowiedzialne za sprzedaż w firmie,
 • kupcy: osoby odpowiedzialne za zakupy w firmie,
 • kierownicy działów, oddziałów i regionów sprzedażowych
 • windykacja należności: osoby odpowiedzialne za odzyskiwanie należności

 

TRENER SZKOLENIA

Dr Jolanta Jaworska -  psycholog, coach, trener, konsultant.

Od 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń, a od 15 lat jako trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta.

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji również z zakresu: komunikacji interpersonalnej i usprawniania współpracy i komunikacji wewnątrz zespołów, wykorzystywania perswazyjnej komunikacji dla osiągania obustronnych korzyści, negocjacji w biznesie oraz negocjacji handlowych, a także radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem asertywności  oraz organizacji siebie w czasie i pracy nad motywacją i zaangażowaniem pracowników.  Prowadzi konsultacje i szkolenia dla zespołów z przeprowadzenia organizacji przez zmianę.

W obrębie jej zainteresowań jest także rozwijanie osobistych umiejętności pracowników wszystkich szczebli poprzez coaching, w tym  budowanie adekwatnej samooceny oraz rozwijanie sposobów motywowania klienta do osiągania celów zawodowych i osobistych.

Jej dużym atutem jest łatwość nawiązywania kontaktu i skuteczność w komunikacji, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

Jest wykładowcą w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi praktyczne zajęcia dla przyszłych coachów i  trenerów biznesu.

Posiada liczne certyfikaty: Certyfikat Coacha  i Certyfikat Trenera Biznesu  (Polska Szkoła Trenerów  KONTRAKT OSH), Europejski  Certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej, tytuł Mistrza Praktyka w Neurolingwistycznym Programowaniu.

Jest akredytowanym konsultantem w zakresie Success Insights, także ukończyła Akademię Teorii Ograniczeń – wykorzystywaną jako narzędzie poprawy organizacji i planowania, nadaną przez TOC Consulting i Goldratt school, USA.

W pracy wykorzystuje także metody Miltona Ericksona oraz  Non- Violent Communication (Marshall’a Rosenberg’a).

Aktualnie w trakcie szkoleń Analiza Transakcyjna w organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

 

PROGRAM SZKOLENIA – 4 dni

I etap – podstawowy

 1. Koncepcja stanów ja Erica Berne’a – czyli każdy z nas może nauczyć się diagnozować potencjał osobowości własnej  i współpracowników :
 • Rozpoznawanie przejawów „stanów Ja” werbalnych i niewerbalnych
 • Aspekty „stanów Ja” pomagające w sprawnym komunikowaniu się i budowaniu zdrowych relacji z samym sobą i innymi ludźmi
 1. Poszerzanie świadomości własnych zachowań w komunikacji
 • Diagnoza dominujących Stanów Ja  w komunikacji
 • Moje intencje w przekazie informacji vs odbiór przez rozmówcę i konsekwencje dla uzyskiwania porozumienia.  
 1. Rozumienie realizacji z inną osoba poprzez analizę transakcji interpersonalnych
  • Transakcje proste- sprzyjające komunikacji
  • Transakcje skrzyżowane – przerywające komunikację
  • Transakcje ukryte – z podwójnym dnem- manipulacyjne
 1. Przeniesienie wiedzy i umiejętności z AT na sytuacje zawodowe (na bieżąco w trakcie szkolenia)
 • Analiza sytuacji podanych przez uczestników
 • Generowanie rozwiązań

 

II  etap – rozszerzenie

 1. Weryfikacja zdobytych umiejętności i wykorzystywanie ich w pracy codziennej
 • Analiza sukcesów, jakie uczestnicy osiągnęli pracując wg założeń AT w życiu codziennym
 • Wyszczególnienie obszarów do dalszej pracy
 1. Podstawowe zasady motywowania pracowników i klientów do współpracy
 • „Ekonomia wzmocnień” – jak dostarczamy sobie i innym energii życiowej
 • Motywujące działanie podziękowania, pochwały i krytyki
 1. Znaki rozpoznania oraz pozycje życiowe i ich wpływ na relację międzyludzkie
 • W jaki sposób udzielamy sobie i innym informacji wzmacniających
 • Jak mamy stosunek do świata i sobie i jak to pływa na budowanie dobrej współpracy?
 1. Przeniesienie wiedzy i umiejętności z AT na sytuacje zawodowe (na bieżąco w trakcie szkolenia)
 • Analiza sytuacji podanych przez uczestników
 • Generowanie rozwiązań
 • Ćwiczenie realizacji nowego sposobu postrzegania rzeczywistości

 

III  etap – zaawansowany

 1. Konflikty w zespołach - wprowadzenie
 • Typologia konfliktów
 • Style rozwiązywania konfliktów
 1. Z czego wynikają konflikty i napięcia – czyli jak radzić sobie z transakcjami ukrytymi i skrzyżowanymi:
 • Co robić, aby samemu nie uruchamiać transakcji powodujących konflikty i napięcia
 • Jakie transakcje stosować, gdy inni współpracownicy prowokują konflikty
 1. Gry psychologiczne w firmie – czyli o tym co pochłania największą część  energii pracowników:
 • Trójkąt dramatyczny wg Karpmanna
 • Stany ja i transakcje uruchamiające gry psychologiczne
 • Przejawy gier psychologicznych w codziennej współpracy ze zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami
 • Metody radzenia sobie z grami psychologicznymi
 1. Osobisty plan rozwoju uczestnika szkolenia – analiza w trakcie szkolenia i podjęcie zobowiązania pod koniec szkolenia

 

Forma pracy:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej , około 80 % czasu szkolenia, w małej grupie max do 10 osób. Tak mała liczba uczestników pozwala na dokładną analizę tematu oraz na wykonanie ćwiczeń / zadań praktycznych.

20 % całego szkolenia to  praca w formie wykładowej=> podsumowanie części praktycznej.

ZAMÓW SZKOLENIE DEDYKOWANE

Justyna Hoppe doradca ds. szkoleń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 504035250

stat4u