Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

ODPOWIEDZIALNY I ZAANGAŻOWANY PRACOWNIK TO PRAGNIENIE  KAŻDEGO SZEFA – CZYLI JAK DELEGOWAĆ ZADANIA, ABY OSIĄGAĆ SUKCES?

Współczesna firma/organizacja jest w „ciągłym ruchu” i ciągle się zmienia.

Zmienia się atmosfera w pracy, pojawiają się i znikają nowe modele zarządzania, od menedżerów wymaga się więcej i więcej, nieustannie trzeba się uczyć, rozwijać, poznawać nowe teorie, strategie i modele, aby dostosować się do wymagań współczesności, aby dotrzeć do nowej generacji pracowników. Powiedzenie, że wartością firmy są ludzie, zyskuje nowe  znaczenie.  Coraz częściej najlepsze przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z faktu, że to pracownicy, ich zaangażowanie, lojalność i satysfakcjonujące relacje w pracy stanowią ich największy potencjał i siłę. Tylko zdrowe firmy, w których panują zdrowe relacje mogą sprostać wyzwaniom biznesowym oraz odnosić rzeczywiste sukcesy.

Współczesny właściciel firmy, czy menedżer z jednej strony chce osiągać wyniki i być skutecznym szefem, ale z drugiej  chciałby być zarazem lubianym, wyznaczającym kierunek i inspirującym ludzi do rozwoju indywidualnego, a tym samym do postępu całej organizacji.

 

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy będą potrafili:

 • Poznać i zastosować w praktyce model zarządzania sytuacyjnego według Herseya i Blancharda, pozwalający lepiej wykorzystywać potencjał poszczególnych pracowników
 • Rozpoznawać związek między stylem zarządzania a predyspozycjami temperamentalnymi
 • Adekwatnie do poziomu rozwoju pracownika delegować zadania, aby nie tylko osiągać cele, ale także motywować go do efektywnej pracy
 • Prowadzić rozmowę z pracownikiem, w której wspólnie będą planowali cele oraz udzielali informacji zwrotnej i korygowali postęy.

 

Spodziewane korzyści dla firmy:

 • Skuteczniejszy w zarządzaniu zespołem menedżer, przyczyniający się do wypracowania lepszego zysku
 • Zaangażowany i zmotywowany pracownik, dbający o realizację celów firmy

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE ?

 • właściciele mikro i małych firm,
 • prezesi firm,
 • kierownicy działów, regionów sprzedażowych

 

TRENER SZKOLENIA

Dr Jolanta Jaworska -  psycholog, coach, trener, konsultant.

Od 20 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń, a od 15 lat jako trener biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach praktyki menedżerskiej, zarządzania ludźmi, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, wspierania procesu sprzedaży i obsługi klienta.

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i konsultacji również z zakresu: komunikacji interpersonalnej i usprawniania współpracy i komunikacji wewnątrz zespołów, wykorzystywania perswazyjnej komunikacji dla osiągania obustronnych korzyści, negocjacji w biznesie oraz negocjacji handlowych, a także radzenia sobie ze stresem, rozwijaniem asertywności  oraz organizacji siebie w czasie i pracy nad motywacją i zaangażowaniem pracowników.  Prowadzi konsultacje i szkolenia dla zespołów z przeprowadzenia organizacji przez zmianę.

W obrębie jej zainteresowań jest także rozwijanie osobistych umiejętności pracowników wszystkich szczebli poprzez coaching, w tym  budowanie adekwatnej samooceny oraz rozwijanie sposobów motywowania klienta do osiągania celów zawodowych i osobistych.

Jej dużym atutem jest łatwość nawiązywania kontaktu i skuteczność w komunikacji, a także indywidualne podejście do każdego klienta.

Jest wykładowcą w Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie prowadzi praktyczne zajęcia dla przyszłych coachów i  trenerów biznesu.

Posiada liczne certyfikaty: Certyfikat Coacha  i Certyfikat Trenera Biznesu  (Polska Szkoła Trenerów  KONTRAKT OSH), Europejski  Certyfikat 101 z Analizy Transakcyjnej, tytuł Mistrza Praktyka w Neurolingwistycznym Programowaniu.

Jest akredytowanym konsultantem w zakresie Success Insights, także ukończyła Akademię Teorii Ograniczeń – wykorzystywaną jako narzędzie poprawy organizacji i planowania, nadaną przez TOC Consulting i Goldratt school, USA.

W pracy wykorzystuje także metody Miltona Ericksona oraz  Non- Violent Communication (Marshall’a Rosenberg’a).

Aktualnie w trakcie szkoleń Analiza Transakcyjna w organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Model zarządzania sytuacyjnego według Herseya i Blancharda:
  • Rozpoznawanie stylów przywódczych w postawach i wynikających z nich zachowaniach kierowników
  • Autodiagnoza własnego stylu zarządzania w oparciu o przykłady z codziennej pracy
  • Etapy rozwoju pracownika – czyli jak dopasować styl przywódczy do aktualnej sytuacji

 

 1. Styl zarządzania a wrodzone predyspozycje temperamentalne.
  • Predyspozycje w zarządzaniu wynikające z temperamentu – jakie są moje atuty, na co powinienem zwrócić uwagę
  • Autodiagnoza temperamentu
  • Rozumienie własnych reakcji w relacjach z pracownikami.
  • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania wiedzy o temperamencie w delegowaniu, kształtowaniu współpracy i pobudzaniu zaangażowania współpracowników i podwładnych
  • Rozumienie wzajemnego oddziaływania na siebie osób o różnym typie temperamentu

 

 1. Wyznaczanie celów, delegowanie zadań i monitorowanie realizacji w każdym ze stylów przywódczych.
 • Rozwijanie potencjału pracownika na każdym z etapów jego rozwoju
 • Wyznaczanie celu, określanie priorytetów jako podstawa do rozliczenia pracownika z zadania
 • Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i efektywności współpracy w zespole
 • Wykorzystywanie różnorodności ról pełnionych w zespole do stymulowania samodzielności członków zespołu
 • Wykorzystywanie wiedzy o wrodzonych predyspozycjach własnych i pracowników i wykorzystywanie tej wiedzy w skuteczniejszym zarządzaniu ludźmi

 

 1. Sposób delegowania, inny na każdym etapie rozwoju pracownika, jako metoda wzmacniania odpowiedzialności i zaangażowania pracownika  
 • Stopniowe usamodzielnianie pracownika - zwiększanie odpowiedzialności
 • Poziomy delegowania – model Tannenbauma i Schmidta – ciągły rozwój
 • Czterostopniowe egzekwowanie – element niezbędny w skutecznym delegowaniu zadań.
 • Podsumowanie przez każdego uczestnika własnych mocnych i słabych stron oraz podjęcie zobowiązania dotyczącego wdrażania zdobytych umiejętności w codziennej pracy

 

Forma pracy:

Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej , około 80 % czasu szkolenia, w małej grupie max do 10 osób. Tak mała liczba uczestników pozwala na dokładną analizę tematu oraz na wykonanie ćwiczeń / zadań praktycznych.

20 % całego szkolenia to  praca w formie wykładowej=> podsumowanie części praktycznej.

 

 

ZAMÓW SZKOLENIE DEDYKOWANE

Justyna Hoppe doradca ds. szkoleń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 504035250

stat4u