Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Dokumenty planowania strategicznego


Jedna z 40 map przedstawiających propozycję zagospodarowania terenów w ramach Strategii: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w bydgosko-toruńskim obszarze funkcjonalnym (BTOF)"

 

Strategia działań inwestycyjnych "Bezpieczna droga do szkoły" na terenie 25 gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

 

Przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej dla Opieki Domowej ALMACH Tomasz Hirt

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, takich jak:

 • Strategie rozwoju dla gmin i powiatów
 • Strategie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne
 • Strategie Promocji Regionów
 • Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD.
 • Zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów planowania strategicznego, które zawsze poprzedzamy badaniami społecznymi i warsztatami roboczymi. Standard, jaki oferujemy naszym Klientom, to czynne i kompleksowe budowanie dokumentów wskazujących kierunki rozwoju.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

W ostatnich 6 latach sporządziliśmy ponad 30 dokumentów planowania strategicznego. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, polegający na możliwie szerokim udziale lokalnej społeczności oraz władz samorządu przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przeprowadzamy również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

Strategie dla biznesu

Przygotowujemy również strategie wzmacniania sprzedaży eksportowej oraz wejścia na rynki zagraniczne. Opracowaliśmy 40 Planów Rozwoju Eksportu dla firm z całego kraju. Dokument każdorazowo zawierał dokładną analizę docelowego rynku zbytu oraz propozycję narzędzi efektywnego konkurowania na jego obszarze.

Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży.

Dokumenty planowania strategicznego


 

 

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, takich jak:

 • Strategie rozwoju dla gmin i powiatów
 • Strategie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne
 • Strategie Promocji Regionów
 • Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD.
 • Zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów planowania strategicznego, które zawsze poprzedzamy badaniami społecznymi i warsztatami roboczymi. Standard, jaki oferujemy naszym Klientom, to czynne i kompleksowe budowanie dokumentów wskazujących kierunki rozwoju.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

W ostatnich 6 latach sporządziliśmy ponad 30 dokumentów planowania strategicznego. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, polegający na możliwie szerokim udziale lokalnej społeczności oraz władz samorządu przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przeprowadzamy również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

Strategie dla biznesu

Przygotowujemy również strategie wzmacniania sprzedaży eksportowej oraz wejścia na rynki zagraniczne. Opracowaliśmy 40 Planów Rozwoju Eksportu dla firm z całego kraju. Dokument każdorazowo zawierał dokładną analizę docelowego rynku zbytu oraz propozycję narzędzi efektywnego konkurowania na jego obszarze.

Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży.

Dokumenty planowania strategicznego


Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, takich jak:

 • Strategie rozwoju dla gmin i powiatów
 • Strategie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne
 • Strategie Promocji Regionów
 • Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD.
 • Zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów planowania strategicznego, które zawsze poprzedzamy badaniami społecznymi i warsztatami roboczymi. Standard, jaki oferujemy naszym Klientom, to czynne i kompleksowe budowanie dokumentów wskazujących kierunki rozwoju.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

W ostatnich 6 latach sporządziliśmy ponad 30 dokumentów planowania strategicznego. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, polegający na możliwie szerokim udziale lokalnej społeczności oraz władz samorządu przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przeprowadzamy również strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

Strategie dla biznesu

Przygotowujemy również strategie wzmacniania sprzedaży eksportowej oraz wejścia na rynki zagraniczne. Opracowaliśmy 40 Planów Rozwoju Eksportu dla firm z całego kraju. Dokument każdorazowo zawierał dokładną analizę docelowego rynku zbytu oraz propozycję narzędzi efektywnego konkurowania na jego obszarze.

Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży.

 

 

 

stat4u