Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter
Aktualne nabory projektów dla firm.

 

Polska Strefa Inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT

Termin naboru: nabór ciągły
Kto może składać wniosek: miko, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: budowa zakładu i zakup linii technologicznych, rozbudowa i doposażenie istniejącego zakładu, 2-letnie koszty pracy personelu zatrudnionego w ramach inwestycji
Poziom dofinansowania: do 70% (w formie ulgi podatkowej na okres do 15 lat).

 

Granty rządowe (samodzielny grant lub uzupełnienie wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji)

Termin naboru: nabór ciągły (z preferencyjnymi warunkami do końca 2021 r.)
Kto może składać wniosek: miko, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania, prace budowlane
Poziom dofinansowania: do 25%
Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln zł (w przypadku łączenia ze wsparciem w ramach Polskiej Strefy Inwestycji).

 

Pilotaż Przemysł 4.0

Termin naboru: 15 – 30 czerwca 2021 r.
Kto może składać wniosek: małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne
Na co można otrzymać dotację: usługi opracowania planu cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji (mapy drogowej); usługi doradcze dot. wdrożenia ww. planu; zakup maszyn i urządzeń oraz licencji i oprogramowania wpisujących się w obszary działań: Big Data oraz działania związane z analizą danych; roboty przemysłowe, przemysłowy Internet rzeczy, integracja IT/OT i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain, druk addytywny (druk 3D)
Poziom dofinansowania: do 85% 
Maksymalna kwota dofinansowania: 800 tys. zł.

 

Konkurs ZUS - dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Termin naboru: 1 – 30 czerwca 2021 r.
Kto może składać wniosek: płatnicy składek, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków i nie ubiegali się o dofinansowanie w ciągu 3 ostatnich lat
Na co można otrzymać dotację: bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy; sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego; sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne; środki ochrony indywidualnej.
Poziom dofinansowania: do 90% 
Maksymalna kwota dofinansowania: 500 tys. zł.

 

1.4 PO PW Wzór na konkurencję (Etap II - wdrożenie strategii wzorniczej)

Termin naboru: 1 marca – 31 sierpnia 2021 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego posiadające zatwierdzoną strategię wzorniczą opracowaną w Etapie I
Na co można otrzymać dotację: usługi doradcze związane z wdrożeniem strategii wzorniczej, zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania wynikających ze strategii
Poziom dofinansowania: do 70% 
Maksymalna kwota dofinansowania: 3 mln zł.

 

 

Chcesz być na bieżąco z możliwościami dla biznesu? Zapisz się na nasz newsletter:

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności
stat4u