Pop Up

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycje, rozwój eksportu


Oferta dla sektora biznesowego


Wsparcie eksportu i działań marketingowych

Pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu oraz wejście na rynki zagraniczne, a także wszelkie inne działania marketingowe związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa. Jednym z konkursów, w którym się specjalizujemy, jest 3.3.3. POIR Go to Brand. Pozyskaliśmy także kilkadziesiąt innych dotacji na ten cel z programów regionalnych (realizacje).

Dokumenty planowania strategicznego

Przygotowujemy strategie rozwoju przedsiębiorstw, klastrów oraz strategie marketingowe. Zajmujemy się wdrażaniem strategii oraz ewaluacją zrealizowanych działań (realizacje). Prowadzimy działania pomagające uzyskać dotacje na rozwój firmy, jak i rozliczamy dotacje.

Dotacje z Funduszy Norweskich

Pomagamy w uzyskaniu wsparcia z Funduszy Norweskich, zarówno na projekty badawczo-rozwojowe, jak i na inwestycyjne. Zakres tematyczny wspieranych obszarów jest szeroki, a firmy mogą uzyskać do 80% dotacji. Ilość środków do rozdania w ramach Funduszy Norweskich, a także mnogość konkursów, zachęca do skorzystania z szansy pozyskania tego wsparcia.

Dotacje na projekty
B + R

Pomagamy pozyskać dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych dla firm. Sporządzamy wnioski do konkursu 1.1.1 POIR „Szybka ścieżka”, a także do innych konkursów z programów krajowych i regionalnych. Pomagamy kompleksowo zaplanować i ułożyć projekt, od pomysłu aż po jego ostateczne rozliczenie. Oferujemy pomoc merytoryczną naukowców i praktyków w zakresie opracowania innowacji w danej branży, a także usługi rzecznika patentowego. Po zakończeniu projektu badawczego poszukujemy dla naszych Klientów możliwości sfinansowania komercjalizacji innowacji.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy kilkaset mln zł dotacji na projekty B+R (realizacje).

Koordynacja oraz rozliczanie projektów unijnych

Zajmujemy się koordynacją oraz rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Wspieramy klienta we wszystkich procedurach „unijnych” i dbamy o to, aby ostatecznie uzyskał całą kwotę przyznanego wsparcia. Obecne procedury realizacji dofinansowanych projektów są dużo bardziej restrykcyjne i pociągają za sobą duże ryzyko ograniczenia przyznanej dotacji. Rozliczanie projektów unijnych prowadzone jest przez nasz osobny dział, dzięki czemu możemy zagwarantować pełen profesjonalizm usług. Rozliczyliśmy już ponad 400 projektów o różnym charakterze.

Dotacje na innowacje technologiczne oraz rozwój firm

Sporządzamy dokumentacje aplikacyjne zarówno dla przedsięwzięć zakładających wdrożenie innowacyjnej technologii nieznanej dotychczas w kraju czy na świecie, jak i takie, które polegają na wdrożeniu innowacji w skali przedsiębiorstwa. Sukcesem zakończyło się ponad 200 naszych projektów (realizacje).

Pozyskiwaliśmy dotacje na inwestycje o wartości od 100 tys. do nawet 20 mln. zł. Posiadamy doświadczenie m.in. w takich konkursach jak:

  • Kredyt na Innowacje Technologiczne (3.2.2 POIR),
  • Badania Na Rynek (3.2.1 POIR),
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.6.2 RPOWKP),
  • Regionalne Programy Operacyjne innych województw,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Inne.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia narzędziowe i interpersonalne, które prowadzą wysokiej klasy specjaliści – psychologowie, trenerzy biznesu. Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb organizacji i zawiera się w 4 obszarach: przywództwo, zarządzanie, obsługa klienta, sprzedaż oraz rozwój osobisty. Realizujemy również szkolenia z zakresu marketingu (zarządzanie produktem, skuteczne działania promocyjne (kreacja i emisja), strategie cenowe, marketing internetowy, wprowadzenie nowego produktu na rynek, marketing relacji i inne), dotacje na targi, szkolenia typu szybka ścieżka.

stat4u