Pop Up

Dotacje na targi, rozwój firmy, B R, kredyt technologiczny


Oferta dla sektora biznesowego


Wsparcie eksportu i działań marketingowych

Pomagamy przedsiębiorcom w aplikowaniu o dofinansowanie działań wspierających eksport firmy, przygotowujemy strategie wejścia na rynki zagraniczne oraz pozyskujemy dotacje na inne działania związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa. Zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt zleceń z tej tematyki (realizacje).

Dokumenty planowania strategicznego

Przygotowujemy strategie rozwoju przedsiębiorstw, klastrów oraz strategie marketingowe. Zajmujemy się wdrażaniem strategii oraz ewaluacją zrealizowanych działań (realizacje). Prowadzimy działania pomagające uzyskać dotacje na rozwój firmy, jak i wykonujemy rozliczanie dotacji.

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane

Wykonujemy koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, sporządzamy projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe projektów unijnych. Współpracujemy również ze specjalistami w zakresie audytów efektywności energetycznej czy postępowania środowiskowego (realizacje). Realizujemy projekty unijne w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Dotacje na projekty B + R

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów badawczo-rozwojowych – zdobywamy dotacje dla przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekty takie dotyczą utworzenia i wyposażenia działów B+R w przedsiębiorstwach, prowadzenia badań oraz wzmacniania współpracy biznesu z nauką. Pozyskujemy kredyty technologiczne, dotacje na wdrożenie innowacji, będących wynikiem takich prac. Dla naszych Klientów uzyskaliśmy kilkaset mln zł dotacji na B R (realizacje). Przyznawana dotacja na badania pozwala na skuteczny rozwój przedsiębiorstwa.

Koordynacja oraz rozliczanie projektów unijnych

Zajmujemy się koordynacją oraz rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Wspieramy klienta we wszystkich procedurach „unijnych” i dbamy o to, aby ostatecznie uzyskał całą kwotę przyznanego wsparcia. Obecne procedury realizacji dofinansowanych projektów są dużo bardziej restrykcyjne i pociągają za sobą duże ryzyko ograniczenia przyznanej dotacji. Rozliczanie projektów unijnych prowadzone jest przez nasz osobny dział, dzięki czemu możemy zagwarantować pełen profesjonalizm usług. Rozliczyliśmy już ponad 400 projektów o różnym charakterze.

Dotacje na innowacje technologiczne oraz rozwój firm

Sporządzamy dokumentacje aplikacyjne zarówno dla przedsięwzięć zakładających wdrożenie innowacyjnej technologii nieznanej dotychczas w kraju czy na świecie, jak i takie, które polegają na wdrożeniu innowacji w skali przedsiębiorstwa. Sukcesem zakończyło się ponad 200 naszych projektów (realizacje).

Pozyskiwaliśmy dotacje na inwestycje o wartości od 100 tys. do nawet 20 mln. zł. Posiadamy doświadczenie m.in. w takich konkursach jak:

  • Kredyt na Innowacje Technologiczne (3.2.2 POIR),
  • Badania Na Rynek (3.2.1 POIR),
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.6.2 RPOWKP),
  • Regionalne Programy Operacyjne innych województw,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Inne.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia narzędziowe i interpersonalne, które prowadzą wysokiej klasy specjaliści – psychologowie, trenerzy biznesu. Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb organizacji i zawiera się w 4 obszarach: przywództwo, zarządzanie, obsługa klienta, sprzedaż oraz rozwój osobisty. Realizujemy również szkolenia z zakresu marketingu (zarządzanie produktem, skuteczne działania promocyjne (kreacja i emisja), strategie cenowe, marketing internetowy, wprowadzenie nowego produktu na rynek, marketing relacji i inne), dotacje na targi, szkolenia typu szybka ścieżka.

stat4u