Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Oferta dla sektora biznesowego


Projekty unijne

Szkolenia

Organizujemy szkolenia narzędziowe i interpersonalne, które prowadzą wysokiej klasy specjaliści – psychologowie, trenerzy biznesu. Tematyka szkoleń dostosowana jest do potrzeb organizacji i zawiera się w 4 obszarach: przywództwo, zarządzanie, obsługa klienta, sprzedaż oraz rozwój osobisty. Realizujemy również szkolenia z zakresu marketingu (zarządzanie produktem, skuteczne działania promocyjne – kreacja i emisja; strategie cenowe, marketing internetowy, wprowadzenie nowego produktu na rynek, marketing relacji i inne), dotacje na targi, szkolenia typu szybka ścieżka.

Oferta szkoleń

Dokumenty planowania strategicznego

Sporządzamy strategie rozwoju firm. Analizujemy wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i rekomendujemy odpowiednie działania naprawcze lub służące dalszemu rozwojowi. Współpracujemy z szeregiem specjalistów z zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Finansów Przedsiębiorstw, Marketingu, Sprzedaży. Taką strategię przygotowaliśmy tym roku dla firmy Elmot i obecnie wdrażamy rekomendowane zmiany (realizacje). Pomagamy w znajdywaniu inwestorów dla naszych klientów. Przygotowujemy firmy do sprzedaży udziałów i skutecznej sukcesji.

Dotacje z Funduszy Norweskich

Pomagamy w uzyskaniu wsparcia z Funduszy Norweskich, zarówno na projekty badawczo-rozwojowe, jak i na inwestycyjne. Zakres tematyczny wspieranych obszarów jest szeroki, a firmy mogą uzyskać do 80% dotacji. Ilość środków do rozdania w ramach Funduszy Norweskich, a także mnogość konkursów, zachęca do skorzystania z szansy pozyskania tego wsparcia. Te dotacje na rozwój firmy są niezwykle cennym źródłem finansowania, warto więc po nie sięgnąć.

Dotacje na projekty
B + R

Pomagamy pozyskać dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych dla firm. Sprawdź naszą ofertę na dotacje na B+R. Sporządzamy wnioski do konkursu 1.1.1 POIR „Szybka ścieżka”, a także do innych konkursów z programów krajowych i regionalnych. Pomagamy kompleksowo zaplanować i ułożyć projekt, od pomysłu aż po jego ostateczne rozliczenie. Oferujemy pomoc merytoryczną naukowców i praktyków w zakresie opracowania innowacji w danej branży, a także usługi rzecznika patentowego. Po zakończeniu projektu badawczego poszukujemy dla naszych Klientów możliwości sfinansowania komercjalizacji innowacji.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy kilkaset mln zł dotacji na projekty B+R (realizacje).

Koordynacja oraz rozliczanie projektów unijnych

Zajmujemy się koordynacją oraz rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Wspieramy klienta we wszystkich procedurach „unijnych”, takich jak dotacje na targi czy inne inwestycje i dbamy o to, aby ostatecznie uzyskał całą kwotę przyznanego wsparcia. Obecne procedury realizacji dofinansowanych projektów są dużo bardziej restrykcyjne i pociągają za sobą duże ryzyko ograniczenia przyznanej dotacji. Rozliczanie projektów unijnych prowadzone jest przez nasz osobny dział, dzięki czemu możemy zagwarantować pełen profesjonalizm usług. Rozliczyliśmy już ponad 400 projektów o różnym charakterze.

Dotacje na innowacje technologiczne oraz rozwój firm

Prowadzimy także dotacje na inwestycje. Sporządzamy dokumentacje aplikacyjne zarówno dla przedsięwzięć zakładających wdrożenie innowacyjnej technologii nieznanej dotychczas w kraju czy na świecie, jak i takie, które polegają na wdrożeniu innowacji w skali przedsiębiorstwa. Sukcesem zakończyło się ponad 200 naszych projektów (realizacje).Oprócz pomocy w uzyskaniu dotacji świadczymy również pomoc niewielkim przedsiębiorstwom starającym się o kredyt technologiczny.

Pozyskiwaliśmy dotacje na inwestycje o wartości od 100 tys. do nawet 20 mln. zł. Posiadamy doświadczenie m.in. w takich konkursach jak:

  • Kredyt na Innowacje Technologiczne (3.2.2 POIR),
  • Badania Na Rynek (3.2.1 POIR),
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.6.2 RPOWKP),
  • Regionalne Programy Operacyjne innych województw,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Inne.

Wsparcie eksportu i działań marketingowych

Pozyskujemy dotacje na rozwój eksportu oraz wejście na rynki zagraniczne, a także wszelkie inne działania marketingowe związane z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa. Jednym z konkursów, w którym się specjalizujemy, jest 3.3.3. POIR Go to Brand. Pozyskaliśmy także kilkadziesiąt innych dotacji na ten cel z programów regionalnych (realizacje).Rynek międzynarodowy nie jest jednak jedynym obszarem naszej działalności – pomagamy rozwijać się także w obrębie naszego kraju. Jeśli więc dane przedsiębiorstwo interesuje na przykład dotacja na badania, również służymy pomocą. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną naszą ofertą zamieszczoną poniżej.

stat4u