Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Dotacje unijne, środki krajowe, inne


Oferta dla sektora energetycznego


Branża energetyczna

Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego realizujących przedsięwzięcia w obszarach energii cieplnej, elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Sporządzane przez nas dokumentacje dotyczą m.in. projektów z zakresu wysokosprawnej kogeneracji, systemów ciepłowniczych, w tym budowy, przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych i węzłów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także budowy farm i instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

 

Koordynacja i rozliczanie sektora energetycznego

Zajmujemy się koordynacją oraz rozliczaniem projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych. Wspieramy klienta we wszystkich procedurach „unijnych” i dbamy o to, aby ostatecznie uzyskał całą kwotę przyznanego wsparcia. Rozliczyliśmy już blisko 300 projektów o różnym charakterze.

stat4u