Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekty, fundusze, dotacje, dofinansowania unijne


Oferta dla sektora publicznego


projekty unijne, dotacje, fundusze norweskie

Koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, audyty energetyczne

Wykonujemy koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, sporządzamy projekty budowlane i programy funkcjonalno-użytkowe. Ponadto, współpracujemy z audytorami energetycznymi oraz specjalistami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (realizacje).

Konsulting dla uczelni

Od wielu lat współpracujemy z jednostkami naukowymi i uczelniami wyższymi, dla których świadczymy kompleksowe usługi doradcze i aplikacyjne w zakresie finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych i badawczo-rozwojowych.

Pozyskiwanie funduszy unijnych jest możliwe dzięki szerokiej wiedzy na temat specyfiki projektów unijnych realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe, co potwierdzają nasze przykładowe realizacje.

Dotacje dla samorządów i innych jednostek publicznych

Pozyskujemy dotacje unijne na inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty publiczne, takie jak szpitale, uczelnie, instytucje kultury czy organy administracji rządowej. Sporządzamy studia wykonalności i dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie z różnorodnych środków majątkowych – naszymi źródłami są m.in.: fundusze norweskie, unijne, czy programy krajowe.

Obecnie współpracujemy z ponad 70 podmiotami publicznymi (realizacje)

Dokumenty planowania strategicznego

Kompleksowo zajmujemy się sporządzaniem wszelkiego rodzaju dokumentów planowania strategicznego. Przeprowadzamy badania ankietowe, warsztaty robocze, konsultacje społeczne, sporządzamy strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Nasze doświadczenie przedstawiamy w przykładowych realizacjach.

Opracowujemy m.in. takie dokumenty jak:

  • Strategie rozwoju samorządów,
  • Strategie rozwoju obszarów społeczno-gospodarczych,
  • Programy Rewitalizacji,
  • Dokumenty planowania strategicznego dla obszarów funkcjonalnych,
  • Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD,
  • Strategie Promocji Regionów.

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

Pozyskujemy dotacje unijne na rozwój infrastruktury okołobiznesowej i tworzenie innowacyjnych centrów wspierania przedsiębiorczości. Z naszej strony oferujemy jednak nie tylko dofinansowania unijne, ale również doradztwo w zakresie najlepszych sposobów funkcjonowania parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości, mając na uwadze najlepsze praktyki stosowane przez tego typu podmioty w Polsce i na świecie (realizacje).

stat4u