Do kiedy
12.01.2024
Region
cały kraj
Dofinansowanie

pożyczka do 100%; dotacja do 50%

Wartość

pożyczka – od 0,5 mln zł do 50 mln zł; dotacja – nie określono

Nabór

od 24 lutego 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji

Digitalizacja sieci ciepłowniczych

Kto może składać wniosek:

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) prowadzące koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • budowa i/lub przebudowa systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego oraz przesyłu ciepła/chłodu, a także lokalizacji awarii – zakres obligatoryjny,
  • instalacje OZE wytwarzające energię wyłącznie na potrzeby urządzeń związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, gdzie elementem instalacji OZE może być magazyn energii, pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem OZE – zakres fakultatywny,
  • projekty wykorzystania ciepła odpadowego ze sterowni pracującej na potrzeby zarządzania siecią ciepłowniczą. Dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że instalacja będzie pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Elementem projektu może być przyłączenie do sieci przesyłowej.

Warunki dostępu:

  • inwestycja musi wynikać z rekomendacji audytu ex-ante, stanowiącego obligatoryjny załącznik do wniosku,
  • dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty inwestycji, które zostały sfinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, oraz innych środków budżetu Unii Europejskiej,
  • w przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, nie będzie ono udzielone na inwestycje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 


 

Sprawdź możliwość dofinansowania!

Umów się na konsultację