Region
cały kraj
Dofinansowanie

max. poziom dofinansowania 90% 

Wartość

min. wartość dotacji 50 tys. zł 

Nabór

maj 2024 r. 

Kto może składać wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą HOTEL, RESTAURACJĘ, CATERING, OBIEKT TURYSTYCZNY LUB KULTURALNY. 

Na co będzie można otrzymać środki?

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług;
 • roboty budowlane (zalecane posiadanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych);
 • zielona transformacja, tj. inwestycje w zmniejszanie odpadów, recykling, energia odnawialna;
 • szkolenia dla pracowników związane z nabywaniem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem;
 • usługi rozwojowe (np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych).

Ważne informacje:

 • realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku;
 • okres realizacji przedsięwzięcia: max. 12 miesięcy (nie dłużej niż do 31.01.2026 r.);
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł;
 • max. dotacja: 540 tys. zł;
 • min. wartość dotacji: 50 tys. zł;
 • max. poziom dofinansowania: 90% (de minimis).