Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekt: „Efektywna komunikacja i praca zespołowa w praktyce”


zdjęcie

Nazwa projektu: „Efektywna komunikacja i praca zespołowa w praktyce”
Działanie: 8.1.1 (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) PO KL
Okres realizacji: 01.10.2013r. – 30.06.2015r.
Wartość: 686.518,00zł
Obszar (miejsce) realizacji: województwo wielkopolskie

Projekt pn. „Efektywna komunikacja i praca zespołowa w praktyce” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu a szkołą językową AKCES BENEFIT LEARNING SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału konkurencyjnego firm z sektora MŚP mających siedzibę w województwie wielkopolskim poprzez szkolenia dla łącznie 80 pracowników. Projekt zakłada realizację 2 cykli szkoleń – po 40 osób w każdym (łącznie 8 grup). Uczestnicy projektu to pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, przy założeniu, że min. 50% uczestników będą stanowiły osoby z co najwyżej średnim wykształceniem.

Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje:

  • Język angielski – prowadzony w ośmiu 10-osobowych grupach po 120h zajęć lekcyjnych dla każdej z grup. Udział w kursie zakończony jest egzaminem zewnętrznym TELC dla wszystkich uczestników.
  • Szkolenia interpersonalne – zajęcia grupowe (podział jak w przypadku zajęć z j. angielskiego) obejmujące m.in. tematykę: efektywnej komunikacji, samoorganizacji pracy własnej, budowania trwałych relacji z klientem, autoprezentacji, negocjacji handlowych (po 80h zajęć dla każdej z grup).
  • Warsztaty pracy zespołowej i kreatywnego myślenia – zajęcia grupowe (podział jak w przypadku zajęć z j. angielskiego). Wykorzystanie wiedzy z wcześniejszych zajęć i poszerzenie jej o wiedzę z pracy zespołowej i kreatywnego myślenia – m.in. organizacja pracy zespołowej, role zespołowe, twórcze metody pracy grupowej, rozwiązywanie problemów (po 64h zajęć dla każdej z grup).


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego


Logo KL Logo UE
stat4u