Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekt: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”


zdjęcie

Nazwa projektu: „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”
Działanie: 7.2.1 (Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) PO KL
Okres realizacji: 01.04.2014r. – 30.06.2015r.
Wartość: 487.393,50zł
Obszar (miejsce) realizacji: powiat toruński (województwo kujawsko-pomorskie)

Projekt pn. „Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu a Fundacją na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LIŚĆ” z siedzibą w Toruniu.

Projekt jest skierowany do 30 osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo), w wieku 15-30 lat zamieszkujących powiat toruński zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla uczestników projektu zagwarantowano następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne Doradztwo Zawodowe – zajęcia o charakterze poradnictwa zawodowo-edukacyjnego połączone z planowaniem indywidualnych działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia (po 3h zajęć dla każdego z uczestników).
  • Indywidualne Sesje z Psychologiem – zajęcia zwiększające umiejętności i kompetencje społeczne uczestników (po 3h zajęć dla każdego z uczestników).
  • Warsztaty Poszukiwania Pracy – grupowe zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu m.in. sposobów i metod poszukiwania pracy, autoprezentacji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych (20h zajęć dla każdej z trzech 10-osobowych grup).
  • Mentoring – forma wsparcia mająca charakter poradnictwa psychologicznego oraz prawnego (kontakt osobisty lub telefoniczny) w problemach z codziennością,
  • Kursy zawodowe – kursy przygotowujące teoretycznie i praktycznie z wybranych przez uczestników dziedzin: kadry i płace, pomoc biurowa, projektowanie stron WWW, robotnik placowy/konserwator zieleni, pomoc kuchenna. Każdy z kursów trwa po 120h i kończy się egzaminem wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę. Staże pracownicze – forma wsparcia przeznaczona dla 15 osób z najlepszymi wynikami w edukacji oraz z najwyższą frekwencją. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony pełnopłatny 6-miesięczny staż pracowniczy u wybranego pracodawcy.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego


Logo KL Logo UE
stat4u