Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekt: „Język komunikacji w praktyce”


zdjęcie

Nazwa projektu: „Język komunikacji w praktyce”
Działanie: 8.1.1 (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) PO KL
Okres realizacji: 01.09.2010r. – 30.06.2011r.
Wartość: 210.307,08zł
Obszar (miejsce) realizacji: powiat bydgoski i włocławski (województwo kujawsko-pomorskie)

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych na poziomie A1i A2 oraz umiejętności profesjonalnej obsługi klienta przez 40 osób pracujących w sektorze MŚP (4 grupy 10-osobowe).

Projekt zakłada przeprowadzenie po 120h zajęć językowych oraz po 96h zajęć z profesjonalnej obsługi klienta (m.in. współczesne standardy obsługi klienta, umiejętności w zakresie komunikacji i perswazji, budowanie pozytywnego wizerunku sprzedawcy, tworzenie długofalowych relacji z klientem) dla każdej z grup.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego


Logo KL Logo UE
stat4u