Pop Up

Projekt: „Nowa e-usługa firmy Lech Consulting z Torunia, kluczem do zwiększenia zastosowania technologii informacyjnej w gospodarce”Nazwa projektu: „Nowa e-usługa firmy Lech Consulting z Torunia, kluczem do zwiększenia zastosowania technologii informacyjnej w gospodarce”
Działanie: 4.3 (Rozwój komercyjnych e-usług) RPO WK-P
Okres realizacji: 01.01.2010r. – 30.06.2010r.
Wartość: 38.064,00zł
Obszar (miejsce) realizacji: gmina M. Toruń (województwo kujawsko-pomorskie)

Projekt inwestycyjny polegający na zakupie sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych mających na celu uruchomienie nowej e-usługi w postaci internetowego kwalifikatora projektów inwestycyjnych.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


*/ ?>
stat4u