Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekt: „Rozwój kadry Optiguard Sp. z o.o.”


Zdjęcie

Nazwa projektu: „Rozwój kadry Optiguard Sp. z o.o.”
Działanie: 8.1.1 (Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw) PO KL
Okres realizacji: 01.04.2014r. – 31.12.2014r.
Wartość: 231.122,11zł
Obszar (miejsce) realizacji: gmina M. Toruń (województwo kujawsko-pomorskie)

Projekt pn. „Rozwój kadry Optiguard Sp. z o.o.” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu a firmą Optiguard Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (średnie przedsiębiorstwo działające na rynku od 2004r., którego podstawową działalnością jest opracowywanie rozwiązań oraz krajowa i zagraniczna dystrybucja systemów antykradzieżowych i zabezpieczeń).

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Optiguard Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wzrost kwalifikacji jej kluczowych pracowników – 29 osób.

Przewidziane formy wsparcia dla uczestników projektu:

  • Szkolenie z CSR w zakresie budowania efektywnej relacji z personelem projektu – celem szkolenia jest wzrost zaangażowania pracowników i ich udziału w proces zarządzania przez wspólne wypracowanie dialogów wewnątrz firmy (po 32h szkoleń dla każdej z 2 grup – łącznie 29 osób).
  • Szkolenia z zakresu planowania i organizowania eksportu – tematyka związana m.in. z zasadami: opracowywania strategii eksportu firmy, wyboru właściwego rynku docelowego, poszukiwania kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych (48h szkoleń dla 7 osób).
  • Szkolenia z zakresu negocjacji i sprzedaży pod kątem eksportu – tematyka związana m.in. z: obsługą klienta i budowaniem długoterminowych relacji w sprzedaży zagranicznej, budową zespołu negocjacyjnego w handlu międzynarodowym (po 64h szkoleń dla każdej z 2 grup – łącznie 12 osób).
  • Szkolenia menadżerskie – tematyka zajęć związana m.in. z: zarządzaniem zespołem, efektywnego przywództwa, perswazji w zarządzaniu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, motywowania do efektywnej pracy (64h szkoleń dla 6 osób).
  • Szkolenia z zakresu etykiety oraz protokołu dyplomatycznego w biznesie międzynarodowym z uwzględnieniem różnic kulturowych – zakres szkolenia m.in.: normy zachowań i zwyczaje obowiązujące w wybranych krajach, unikanie nieporozumień w biznesie międzynarodowym, reguły postępowań i zachowań w kontaktach biznesowych (po 32h szkoleń dla każdej z 2 grup – łącznie 16 osób).


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego


Logo KL Logo UE
stat4u