Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

 

Projekty Badawczo-Rozwojowe dla Firm oraz Uczelni


 

 

 

 

 

Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Instytut Farmaceutyczny,
 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • 11 mln zł dla Uniwersytetu Warszawskiego na stworzenie Centrum współpracy Nauka – Biznes UW,
 • 16 mln zł na rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA),
 • 38 mln dla projektu pn. Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, realizowanego przez konsorcjum UMK w Toruniu i WSG w Bydgoszczy.

Dla biznesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

  budowę i wyposażenie Centrów Badawczo Rozwojowych m.in. dla firm (w samym 2017):
 • High Technology Glass Polska
  Sp. z o.o.,
 • Kaplast Sp. z o.o.,
 • Conkret Sp. z o.o.,
 • Green Sp. z o.o.,
 • Ako S.A.,
 • Aplex Sp. z o.o.
 • oraz kilkadziesiąt innych w poprzednich latach.

  Realizację prac Badawczo – Rozwojowych:
 • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji,
 • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności,
 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P),
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
  UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji,
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny,
 • „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza,
 • oraz kilkadziesiąt innych.

W poprzednich latach pozyskaliśmy na realizację prac badawczo – rozwojowych:

 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P)
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
  UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji,
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Green Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza,
 • oraz kilkadziesiąt innych.

Projekty Badawczo-Rozwojowe dla Firm oraz Uczelni


Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Instytut Farmaceutyczny,
 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekty badawcze:

 • 20 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska),
 • 1,7 mln zł na poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dla biznesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

  budowę i wyposażenie Centrów Badawczo Rozwojowych m.in. dla firm (w samym 2017):
 • High Technology Glass Polska
  Sp. z o.o.,
 • Kaplast Sp. z o.o.,
 • Conkret Sp. z o.o.,
 • Green Sp. z o.o.,
 • Ako S.A.
 • Aplex Sp. z o.o.
 • oraz kilkadziesiąt innych w poprzednich latach

  Realizację prac Badawczo – Rozwojowych:
 • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji
 • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności
 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P)
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
  UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny,
 • „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza.
 • oraz kilkadziesiąt innych.
 • W poprzednich latach pozyskaliśmy na realizację prac badawczo – rozwojowych:

  • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P)
  • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
  • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
  • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
  • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
   UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
  • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji,
  • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
  • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
  • Green Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza,
  • oraz kilkadziesiąt innych.

  Dotacje dla projektów z zakresu B+R, które pozyskaliśmy w latach 2019-2021:

  • TW Plast Sp. z o.o. w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – ponad 40 mln zł dofinansowania w ramach 1.1.1. POIR „Szybka ścieżka” na opracowanie innowacyjnej specjalistycznej folii stretch o polepszonych właściwościach z materiałów pochodzenia recyklingowego. Jedna z najwyższych dotacji w konkursie w perspektywie 2014-2020.
  • Papiery Powlekane „PASACO” – prawie 5 mln zł dotacji z konkursu 1.1.1. POIR „Szybka ścieżka” na opracowanie papieru podgumowanego z dodatkiem nanokomponentów. Projekt na 1 miejscu z 601 projektów z całej Polski w ramach „Szybkiej Ścieżki”
  • BACTO-TECH w konsorcjum z CHEMIROL – ok. 2 mln zł dotacji z Szybkiej ścieżki (1.1.1. POIR) na opracowanie innowacyjnych bioaktywnych nawozów wzmocnionych mikrobiologiczne,
  • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji,
  • SoftBlue S.A. – niemal 3 mln zł na stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych,
  • Eco5Tech S.A. - 2,4 mln zł na opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach,
  • InventionBio Sp. z o.o. – 2,2 mln zł na opracowanie metod analitycznych oraz nowych metod otrzymywania ekologicznych substancji zapachowych,
  • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności
  • Laboratorium Naturella – 2 projekty o łącznej wartości ponad 1 mln zł na opracowanie innowacyjnego rozwiązania do badań preferencji zakupowych klientów,
  • Boruta-Zachem – prawie 1 mln zł na 2 projekty B+R dotyczące opracowania linii innowacyjnych naturalnych środków czystości oraz opracowania urządzenia dozującego do dystrybucji kosmetyków naturalnych,
  • Softblue S.A. – projekt badawczy dot. innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarowych,
  • Larisa – opracowanie innowacyjnych lusterek tramwajowych,
  • Alfa-Med Bydgoszcz – prace B+R w zakresie innowacyjnych przymiarów implantologicznych,
  • Centrum Opieki Leczniczej ATMA – opracowanie terapii rehabilitacyjnej zaburzeń ośrodka mowy i ręki spastycznej,
  • Archimedes – dwa projekty B+R (innowacyjne systemy taśm transportowych oraz innowacyjny proces fabrykacji modułowych taśm transportowych),
  • SWIMER – projekt badawczy dot. opracowania dwukomorowego mobilnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego,
  • RR Dental – innowacyjna technologia wytwarzania protez z użyciem dwutlenku cyrkonu,
  • InventionBio – opracowanie innowacyjnego nanonośnika z biosurfaktantów i naturalnych olejów,
  • InventionMed – innowacyjny symulator medyczny – wirtualna strzykawka treningowa w VR,
  • ECO Investment – dwa projekty w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP,
  • GREEN3 – Bon na innowacje dot. opracowana szafy automatyki sterującej przepompownią pneumatyczną,
  • Tarpol - Opracowanie systemu zarządzania oraz predykcji funkcjonowania biogazowni,
  • Barbatus Sp. z o.o. – Opracowanie systemu sterowania odzyskiem i ponownym wykorzystaniem ciepła i chłodu w procesach produkcyjnych,
  • Yellow Frog Sp. z o.o. – Mobilny system specjalistycznych szkoleń BHP z wykorzystaniem technologii VR.

  Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

 

 

 

 

 

 

stat4u