Pop Up

 

Projekty Badawczo-Rozwojowe dla Firm oraz Uczelni


 

 

 

 

 

Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Instytut Farmaceutyczny,
 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • 11 mln zł dla Uniwersytetu Warszawskiego na stworzenie Centrum współpracy Nauka – Biznes UW,
 • 16 mln zł na rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA),
 • 38 mln dla projektu pn. Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, realizowanego przez konsorcjum UMK w Toruniu i WSG w Bydgoszczy.

Dla biznesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

  budowę i wyposażenie Centrów Badawczo Rozwojowych m.in. dla firm (w samym 2017):
 • High Technology Glass Polska
  Sp. z o.o.,
 • Kaplast Sp. z o.o.,
 • Conkret Sp. z o.o.,
 • Green Sp. z o.o.,
 • Ako S.A.,
 • Aplex Sp. z o.o.
 • oraz kilkadziesiąt innych w poprzednich latach.

  Realizację prac Badawczo – Rozwojowych:
 • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji
 • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności
 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P)
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
  UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji,
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny,
 • „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza.
 • oraz kilkadziesiąt innych.

Projekty Badawczo-Rozwojowe dla Firm oraz Uczelni


Uczelnie i instytuty, z którymi współpracowaliśmy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Instytut Farmaceutyczny,
 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Projekty infrastrukturalne:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Projekty badawcze:

 • 20 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska),
 • 1,7 mln zł na poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dla biznesu przygotowaliśmy m.in. projekty Badawczo – Rozwojowe dla:

  budowę i wyposażenie Centrów Badawczo Rozwojowych m.in. dla firm (w samym 2017):
 • High Technology Glass Polska
  Sp. z o.o.,
 • Kaplast Sp. z o.o.,
 • Conkret Sp. z o.o.,
 • Green Sp. z o.o.,
 • Ako S.A.
 • Aplex Sp. z o.o.
 • oraz kilkadziesiąt innych w poprzednich latach

  Realizację prac Badawczo – Rozwojowych:
 • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji
 • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności
 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P)
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR (realizacja 2018),
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z
  UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Uniwersytet Gdański – Projekt badawczy Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny,
 • „Green” Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza.
 • oraz kilkadziesiąt innych.

 

 

 

 

 

stat4u