Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Projekt: „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje - szansą na sukces zawodowy”

grafika


grafika

Sprawdź aktualności


LECH CONSULTING SP. Z O.O.
Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddz. 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 55 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu: 01.07.2019r. – 31.12.2020r.

W ramach projektu przewidziano do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

I. ŚCIEŻKA DOTACYJNA – przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) wraz ze wsparciem pomostowym. Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
  • Szkolenia oraz Indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 tys. zł),
  • Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarcze (6 tys. zł, tj. 1 tys. zł / m-c).

II. ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy). Wsparcie to obejmuje:

  • Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Kurs zawodowy,
  • Staż zawodowy przez okres 3 miesięcy (w przypadku braku zatrudnienia).

Rekrutacja do projektu: 01.07.2019 – 30.09.2019r. (w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń termin ten może ulec wydłużeniu).

Rekrutacja na ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ została zakończona

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU
Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Tel. Kom.: 601-456-599
Tel.: 56 622 63 38
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: https://lc.net.pl/projekty-wlasne
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Rekrutacja na kursy zawodowe + staże została zakończona

DOKUMENTY DO POBRANIA – ŚCIEŻKA DOTACYJNA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka dotacyjna – pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny

3. Zał. 1 do Formularza – krótki opis DG

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie pracodawcy - pobierz plik

5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu - pobierz plik

6. Zał. 4 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa - pobierz plik

7. Zał. 2 do Regulaminu – Karta oceny formalnej – pobierz plik

8. Zał. 3 do Regulaminu – Karta oceny merytorycznej – pobierz plik

9. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz plik

10. Zał. 5 do Regulaminu – umowa uczestnictwa – pobierz plik

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka dotacyjna – pobierz plik

2. Zał. 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny - pobierz plik

3. Zał. 1 do Formularza – oświadczenie od pracodawcy - pobierz plik

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu - pobierz plik

5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa (dotyczy wyłącznie osób odchodzących z rolnictwa) - pobierz plik

(05.11.2019)

Informujemy, iż nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 06.11.2019-15.11.2019. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Podmurna 65/1, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:
1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa,
2) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
3) Harmonogram rzeczowo-finasnowy inwestycji,
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

(13.03.2020)

Informujemy, iż dodatkowy nabór dotyczący przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie środków na podstawowe wsparcie finansowe pomostowe będzie prowadzony w okresie 20.03.2020-31.03.2020. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (ul.Podmurna 65/1, 87-100 Toruń) w godzinach 7:30-15:30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów).

Do wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia finansowego pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty:
1) Biznesplan działalności przedsiębiorstwa,
2) Oświadczenie uczestnika o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,
4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

(20.04.2020)

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia pomostowego - pobierz plik

Wstępna lista rankingowa dotycząca wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - pobierz plik

Numer agencji zatrudnienia: 22909

stat4u