Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

    16.11.2018r.
W związku z wydłużonym terminem realizacji projektu do 31.12.2018r. zamieszczamy aktualny Regulamin rekrutacji uczestników projektu - pobierz plik

    26.10.2018r.
W związku z licznymi prośbami informujemy, iż termin składania Wniosków o dopłatę zostaje wydłużony do 05.11.2018r. (poniedziałek).

    11.10.2018r.
W związku z oszczędnościami w projekcie otrzymaliśmy zgodę z Urzędu o dopłatę do dotychczasowego wsparcia pomostowego.
Wnioski będą przyjmowane w dniach od 22.10 do 29.10.2018r.
Wniosek o dopłatę do podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz wniosek

     01.10.2018r.
W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu zamieszczamy aktualną treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz plik

     03.09.2018r.
Ogłaszamy wyniki postępowania na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji usługi doradczo-szkoleniowej dla 8 uczestników projektu - wyniki postępowania nr 10/EFS

     28.08.2018r.
Zamawiający dokonał aktualizacji zapytania ofertowego na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby realizacji usługi doradczo-szkoleniowej dla 8 uczestników projektu, rozszerzając ją o przerwę kawową, która omyłkowo nie została uwzględniona w pierwotnej wersji zapytania ofertowego. Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz plik
2. Formularz ofertowy - pobierz plik
3. Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     27.08.2018r.
Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia usługi doradczo-szkoleniowej dla 8 uczestników projektu. Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe - pobierz plik
2. Formularz ofertowy - pobierz plik
3. Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     27.08.2018r.
Rozpoczęliśmy zapisy na doradztwo i szkolenie oraz na asystenturę. Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w biurze projektu w okresie od 27 do 31.08.2018 r., w godzinach 7:30 - 15:30 - pobierz plik

     05.03.2018
Zamieszczamy treść Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - pobierz plik

     01.02.2018r.
Zgodnie z par. 7 pkt 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dot. projektu "Start w przedsiębiorczość" Beneficjent tj. Lech Consulting Sp. z o.o.zastrzegł, że wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (...).

Mając na uwadze powyższe informujemy, że Beneficjent nie otrzymał jeszcze od Instytucji Pośredniczącej ww. środków. Beneficjent złożył wniosek o wypłatę środków, który nadal podlega ocenie przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Z uzyskanych informacji wynika, że wypłata środków będzie miała miejsce najprawdopodobniej pod koniec lutego stąd też Beneficjent na prośbę uczestnika projektu przewiduje możliwość podpisania Umów z uczestnikiem projektu pod koniec lutego/początek marca.

     30.01.2018r.
Ostateczna lista rankingowa (dotacja) - pobierz plik

     22.01.2017r.
Przypominamy, że możliwość odwołania się od oceny Komisji ds. wniosków o dotację jest możliwa do wtorku (23.01.2018r.). Po tym terminie nie przyjmujemy odwołań.

     18.01.2018r.
Nowy regulamin przyznawania środków finansowych (dokonano zmiany m.in. daty realizacji wsparcia pomostowego w postaci usług doradczo-szkoleniowych oraz rozszerzono zapisy dot. zabezpieczenia) - pobierz plik

     17.01.2018r.
Wstępna lista rankingowa (dotacja) - pobierz plik

     08.12.2017r.
W związku z licznymi zapytaniami udostępniamy instrukcję wypełniania formularza pomocy de minimis (wypełnić należy pola zaznaczone kolorem żółtym) - pobierz plik

     07.12.2017r.
Zamieszczamy treść Umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami:
1. Umowa - pobierz plik
2. Zobowiązanie dot. podatku VAT - pobierz plik
3. Oświadczenie o aktualności danych - pobierz plik
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
5. Formularz informacji de minimis - pobierz plik
6. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz plik

     07.12.2017r.
Zamieszczamy treść Umowy na otrzymanie dotacji wraz z załącznikami:
1. Umowa - pobierz plik
2. Zobowiązanie dot. podatku VAT - pobierz plik
3. Oświadczenie o aktualności danych - pobierz plik
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz plik
5. Formularz informacji de minimis - pobierz plik
6. Oświadczenie o o
trzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - pobierz plik

     07.12.2017r.
Zamieszczamy aktualny regulamin przyznawania środków finansowych (treść dokumentu została rozszerzona o wyjaśnienia dot. zabezpieczeń finansowych) - pobierz plik

     UWAGA!!!
Ostateczny termin składania Wniosków o dotację oraz Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego przypada na dzień 22.12.2017r. (piątek) do godz. 15:30.

     04.12.2017r.
Zamieszczamy dokumenty wymagane do złożenia wraz z Wnioskiem o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego:
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - pobierz plik
2. Oświadczenie o załącznikach - pobierz plik
3. Zestawienie planowanych wydatków miesięcznych - pobierz plik
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz plik
5. Formularz informacji pomocy de minimis - pobierz plik  

     04.12.2017r.
Zamieszczamy dokumenty wymagane do złożenia wraz z Wnioskiem o dotację:
1. Wniosek o przyznanie dotacji - pobierz plik
2. Biznesplan - pobierz plik
3. Formularz informacji pomocy de minimis - pobierz plik
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy - pobierz plik
5. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikowalności - pobierz plik
6. Oświadczenie dot. zapoznanie się z regulaminem - pobierz plik
7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy/kwalifikacji - pobierz plik

     04.12.2017r.
Zamieszczamy do wglądu dokumenty związane z oceną Wniosków o dotację oraz Wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe:
1. Regulamin przyznawania środków finansowych - pobierz plik
2. Karta oceny formalnej wniosku o dotację - pobierz plik
3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dotację - pobierz plik
4. Karta oceny formalnej wniosku o wsparcie pomostowe - pobierz plik
5. Karta oceny merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe - pobierz plik

     29.11.2017r.
Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej to: od 04.12.2017r. do 22.12.2017r.

     24.11.2017r.
Wyniki postępowania - wynajem sali w Toruniu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość" (doradztwo indywidualne dla 40 uczestników projektu) - wynik

     20.11.2017r.
Poniżej ogłaszamy listę osób, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji i zakwalifikowały się do dalszego etapu tzn. doradztwa zawodowego oraz szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" - lista rankingowa

     16.11.2017r.
Wyniki postępowania - wynajem sali w Grudziądzu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość" - wyniki

     16.11.2017r.
Przedstawiamy 2 listy rankingowe kandydatów po pozytywnej ocenie formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych:
1. Lista rankingowa - osoby z obszarów o wysokim stopniu bezrobocia - pobierz plik
2. Lista rankingowa - osoby z obszarów o niskim stopniu bezrobocia - pobierz plik

     14.11.2017r.
Zapytanie ofertowe - wynajem sali w Toruniu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość" (doradztwo indywidualne)
Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Zał. 1 Formularz ofertowy - pobierz plik
Zał. 2 Harmonogram - pobierz plik
Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     09.11.2017r.
Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej w Grudziądzu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość"
Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Zał. 1 Formularz ofertowy - pobierz plik
Zał. 2 Harmonogram - pobierz plik
Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     07.11.2017r.
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu - pobierz plik

     07.11.2017r.
W związku z rezygnacją 6 osób z uczestnictwa w projekcie uruchamiamy rekrutację uzupełniającą, która potrwa w okresie od 07 do 15 listopada 2017r.

     06.11.2017r.
Wyniki postępowania - wynajem sali szkoleniowej w Toruniu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość" - wyniki
Wyniki postępowania - wynajem sali szkoleniowej w Inowrocławiu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość" - wyniki

      30.10.2017r.
Poniżej ogłaszamy listę osób, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną złożonej dokumentacji i zakwalifikowały się do dalszego etapu tzn. doradztwa zawodowego oraz szkolenia "ABC Przedsiębiorczości" (lista rankingowa)

     26.10.2017r.
Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej w Inowrocławiu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość"
Zapytanie ofertowe - pobierz plik
Zał. 1 Formularz ofertowy - pobierz plik
Zał. 2 Szczegółowy harmonogram zajęć - pobierz plik
Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     26.10.2017r.
Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej w Toruniu w ramach projektu "Start w przedsiębiorczość"
Zapytanie  ofertowe - pobierz plik
Zał. 1 Formularz ofertowy - pobierz plik
Zał. 2 Szczegółowy harmonogram zajęć - pobierz plik
Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik

     10.10.2017r.
Przedstawiamy dwie listy rankingowe kandydatów po pozytywnej ocenie formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych:
1. Lista rankingowa - osoby z obszarów o wysokim stopniu bezrobocia - pobierz plik
2. Lista rankingowa - osoby z obszarów o niskim stopniu bezrobocia - pobierz plik

     01.09.2017r.
W związku z licznymi prośbami uczestników o wydłużenie czasu na składania uzupełnień do oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, postanowiliśmy wydłużyć termin uzupełnień dla wszystkich do 08.09.2017r. Wskazany termin jest ostateczny. Osoby, które nie złożą uzupełnień do tego dnia zostaną automatycznie odrzucone.

     30.08.2017r.
Rozpoczęliśmy informowanie uczestników o wynikach oceny formalnej złożonych formularzy rekrutacyjnych. Od momentu otrzymania informacji o wynikach (każdy z uczestników został poinformowany mailowo) każda osoba ma 2 dni robocze na uzupełnienie wskazanych braków.

     16.08.2017r.  
Informujemy, iż termin składania Formularzy Rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami został wydłużony do 01.09.2017r. Jednocześnie zaznaczamy, iż aktualnie będziemy przyjmować Formularze jedynie od osób zamieszkujących obszary o wysokim wskaźniku bezrobocia tzn. z powiatów: sępoleński, tucholski, chełmiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, rypiński, toruński (z wyłączeniem miasta Torunia), aleksandrowski, włocławski, miasto Włocławek, grudziądzki, miasto Grudziądz, inowrocławski, mogileński, żniński, nakielski, lipnowski, radziejowski. (aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz plik)

     27.07.2017r.
Informujemy, iż termin składania Formularzy Rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami został wydłużony do 18.08.2017r. (aktualny regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz plik)

     24.07.2017r.
Informujemy, iż składając Formularz rekrutacyjny zobligowani są Państwo do dołączenia następujących załączników:

  1. Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania
  2. Dokument potwierdzający niepełnosprawność (jeśli dotyczy)
  3. Dokument potwierdzający status na rynku pracy, np. zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
  4. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie/doświadczenie/kwalifikacje, np. świadectwo/dyplom/certyfikat itp.
  5. Zaświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy)

     06.07.2017r.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy w celu ułatwienia wypełniania dokumentacji rekrutacyjnej przykładowo wypełniony Formularz Rekrutacyjny - pobierz plik

     03.07.2017r.
Od dnia dzisiejszego zapraszamy do zapoznania się, wypełnienia i złożenia w Biurze Projektu (ul. Podmurna 65/1, Toruń) Formularza Rekrutacyjnego.
Dokumenty do pobrania:
(Do wypełnienia i przekazania Organizatorowi Projektu jest WYŁĄCZNIE Formularz Rekrutacyjny. Pozostałe dokumenty są jedynie dokumentami poglądowymi.)

  1. Formularz rekrutacyjny (Dostępny jest w pliku Word tzn. w wersji edytowalnej. W związku z tym istnieje możliwość wypełnienia formularza   elektronicznie. Organizator zezwala na rozszerzanie poszczególnych części formularza w celu wpisania odpowiedniej treści - w zależności od potrzeb. W razie pytań czy wątpliwości wskazany jest kontakt z Organizatorem) - pobierz plik
  2. Regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz plik
  3. Karta oceny formalnej - pobierz plik
  4. Karta oceny merytorycznej - pobierz plik
  5. Karta oceny doradcy zawodowego - pobierz plik

     13.06.2017r.
Zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu - pobierz plik

     02.06.2017r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego i w świetle określonych w zapytaniu kryteriów wyboru ofert wybrano do realizacji usług następujących Wykonawców:
1. Diagnozy kompetencji zawodowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz przeprowadzenie indywidualnego planu działania - Technology Innovation Management Tomasz Mikiewicz
2. Cykle szkoleń "ABC Przedsiębiorczości" (kompendium niezbędnej wiedzy dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej) - J&J Psychoedukacja Jolanta Jaworska oraz Instytut Treningu Psychologicznego
3. Doradztwa indywidualne z zakresu przedsiębiorczości - Technology Innovation Management Tomasz Mikiewicz

     24.05.2017r.
W związku z planowaną realizacją projektu pn. "Start w przedsiębiorczość" zapraszamy do złożenia oferty na:
I. DIAGNOZY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
- Zapytanie ofertowe - pobierz plik
- Formularz ofertowy - pobierz plik
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem - pobierz plik
- Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik
- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia  - pobierz plik
II. CYKL SZKOLEŃ "ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" (kompendium niezbędnej wiedzy dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej)
- Zapytanie ofertowe - pobierz plik
- Formularz ofertowy - pobierz plik
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem - pobierz plik
- Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik
- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia - pobierz plik
III. DORADZTWA INDYWIDUALNE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- Zapytanie ofertowe - pobierz plik
- Formularz ofertowy - pobierz plik
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem - pobierz plik
- Oświadczenie o braku powiązań - pobierz plik
- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia - pobierz plik
    

 

stat4u