Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

Dokumenty planowania strategicznego


Jedna z 40 map przedstawiających propozycję zagospodarowania terenów w ramach Strategii: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w bydgosko-toruńskim obszarze funkcjonalnym (BTOF)"

elmot


 

Strategia działań inwestycyjnych "Bezpieczna droga do szkoły" na terenie 25 gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

 

Strategie dla biznesu

Sporządzamy strategie rozwoju firm. Analizujemy wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i rekomendujemy odpowiednie działania naprawcze lub służące dalszemu rozwojowi. Współpracujemy z szeregiem specjalistów z zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Finansów Przedsiębiorstw, Marketingu, Sprzedaży. Taką strategię przygotowaliśmy tym roku dla firmy Elmot i obecnie wdrażamy rekomendowane zmiany. Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem szczegółowych strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży. Pomagamy w znajdywaniu inwestorów dla naszych klientów. Przygotowujemy firmy do sprzedaży udziałów i skutecznej sukcesji. Sporządzamy strategie internacjonalizacji i wzmacniania sprzedaży eksportowej. Opracowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów planowania strategicznego w zakresie wejścia na rynki zagraniczne. W samym 2020 r. przygotowaliśmy takie strategie dla firm AKO oraz Laboratorium Naturella. Opracowujemy briefy projektowe i strategie wzornicze dla nowych produktów, gdzie w sposób szczególny liczy się design. Strategia wzornicza, którą przygotowujemy, jest dokumentem spajającym ofertę produktową, technologię produkcji oraz strategię marketingową, według ustalonego kierunku wzorniczego. Stanowi dopasowanie designu produktów firmy do aktualnych trendów rynkowych. Naszym klientem (w samym 2020 roku) jest tu m.in. Horpol.

Strategie rozwoju dla sektora publicznego

  Wspieramy naszych klientów w kształtowaniu przyszłości współdziałając z nimi w zakresie planowania strategicznego. Powierzone zlecenia przełożyły się na nasze bogate doświadczenie w zakresie opracowywania strategii rozwoju gmin i powiatów.
  Przykładowe realizacje dla sektora publicznego to:
 • Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022
 • Strategia Rozwoju Gminy Dragacz na lata 2014-2020
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin
 • Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2014-2022
 • Strategia Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2024
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego.
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

Specjalizujemy się w opracowaniu strategii, planów i programów z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska i polityki społecznej. Formułujemy m.in. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy rewitalizacji, programy ochrony środowiska, strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, począwszy od przeprowadzenia i moderowania warsztatów strategicznych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych po strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

Dokumenty planowania strategicznego


elmot


 

 

Strategie dla biznesu

Sporządzamy strategie rozwoju firm. Analizujemy wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i rekomendujemy odpowiednie działania naprawcze lub służące dalszemu rozwojowi. Współpracujemy z szeregiem specjalistów z zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Finansów Przedsiębiorstw, Marketingu, Sprzedaży. Taką strategię przygotowaliśmy tym roku dla firmy Elmot i obecnie wdrażamy rekomendowane zmiany. Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem szczegółowych strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży. Pomagamy w znajdywaniu inwestorów dla naszych klientów. Przygotowujemy firmy do sprzedaży udziałów i skutecznej sukcesji. Sporządzamy strategie internacjonalizacji i wzmacniania sprzedaży eksportowej. Opracowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów planowania strategicznego w zakresie wejścia na rynki zagraniczne. W samym 2020 r. przygotowaliśmy takie strategie dla firm AKO oraz Laboratorium Naturella. Opracowujemy briefy projektowe i strategie wzornicze dla nowych produktów, gdzie w sposób szczególny liczy się design. Strategia wzornicza, którą przygotowujemy, jest dokumentem spajającym ofertę produktową, technologię produkcji oraz strategię marketingową, według ustalonego kierunku wzorniczego. Stanowi dopasowanie designu produktów firmy do aktualnych trendów rynkowych. Naszym klientem (w samym 2020 roku) jest tu m.in. Horpol.

Strategie rozwoju dla sektora publicznego

  Wspieramy naszych klientów w kształtowaniu przyszłości współdziałając z nimi w zakresie planowania strategicznego. Powierzone zlecenia przełożyły się na nasze bogate doświadczenie w zakresie opracowywania strategii rozwoju gmin i powiatów.
  Przykładowe realizacje dla sektora publicznego to:
 • Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022;
 • Strategia Rozwoju Gminy Dragacz na lata 2014-2020;
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin;
 • Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2014-2022;
 • Strategia Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2024;
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego;
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

Specjalizujemy się w opracowaniu strategii, planów i programów z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska i polityki społecznej. Formułujemy m.in. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy rewitalizacji, programy ochrony środowiska, strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, począwszy od przeprowadzenia i moderowania warsztatów strategicznych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych po strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

Dokumenty planowania strategicznego


Strategie dla biznesu

Sporządzamy strategie rozwoju firm. Analizujemy wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i rekomendujemy odpowiednie działania naprawcze lub służące dalszemu rozwojowi. Współpracujemy z szeregiem specjalistów z zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Finansów Przedsiębiorstw, Marketingu, Sprzedaży. Taką strategię przygotowaliśmy tym roku dla firmy Elmot i obecnie wdrażamy rekomendowane zmiany. Zajmujemy się przygotowaniem i wdrożeniem szczegółowych strategii marketingowych rozwoju firmy. Prace zaczynamy od analizy biznesowej sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa oraz badania grupy docelowej. Następnie przygotowujemy, w formie raportu, roczny plan marketingowy w oparciu o ustalony budżet. Kolejny etap to wdrożenie całościowe lub wybranych elementów strategii w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych ekspertów. Ostatnią częścią doradztwa strategicznego jest ewaluacja wdrożonych działań marketingowych przy pomocy analizy wskaźnikowej pokazującej zmiany i trendy w zakresie ilości przychodów ze sprzedaży. Pomagamy w znajdywaniu inwestorów dla naszych klientów. Przygotowujemy firmy do sprzedaży udziałów i skutecznej sukcesji. Sporządzamy strategie internacjonalizacji i wzmacniania sprzedaży eksportowej. Opracowaliśmy kilkadziesiąt dokumentów planowania strategicznego w zakresie wejścia na rynki zagraniczne. W samym 2020 r. przygotowaliśmy takie strategie dla firm AKO oraz Laboratorium Naturella. Opracowujemy briefy projektowe i strategie wzornicze dla nowych produktów, gdzie w sposób szczególny liczy się design. Strategia wzornicza, którą przygotowujemy, jest dokumentem spajającym ofertę produktową, technologię produkcji oraz strategię marketingową, według ustalonego kierunku wzorniczego. Stanowi dopasowanie designu produktów firmy do aktualnych trendów rynkowych. Naszym klientem (w samym 2020 roku) jest tu m.in. Horpol.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych, takich jak:

 • Strategie rozwoju dla gmin i powiatów
 • Strategie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Lokalne Programy Rewitalizacji
 • Wieloletnie Plany Inwestycyjne
 • Strategie Promocji Regionów
 • Lokalne Strategie Rozwoju dla LGD.
 • Zajmujemy się opracowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentów planowania strategicznego, które zawsze poprzedzamy badaniami społecznymi i warsztatami roboczymi. Standard, jaki oferujemy naszym Klientom, to czynne i kompleksowe budowanie dokumentów wskazujących kierunki rozwoju.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

Specjalizujemy się w opracowaniu strategii, planów i programów z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska i polityki społecznej. Formułujemy m.in. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy rewitalizacji, programy ochrony środowiska, strategie rozwiązywania problemów społecznych. Podczas pracy nad dokumentem wykorzystujemy sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny, począwszy od przeprowadzenia i moderowania warsztatów strategicznych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych po strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko opracowanych dokumentów.

 

 

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane


Kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Koncepcja rewitalizacji Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

 

Projekt zagospodarowania terenu nad Jeziorem w Mikołajkach

 

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane, audyty energetyczne

Kompleksowość naszych usług polega na projektowaniu inwestycji od A do Z. Grupa Lech Consulting to zespół profesjonalistów nie tylko w zakresie pozyskiwania dotacji – sporządzamy również koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty budowlane. Ponadto, współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu postępowania środowiskowego oraz audytów efektywności energetycznej pozwala nam zaplanować inwestycję Klienta w taki sposób, aby miała ona jak największe szanse na dofinansowanie.

Wybrane realizacje:

 • koncepcja architektoniczna utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego dla Wojskowej Akademii Technicznej,
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla inwestycji „Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”,
 • program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy Centrum Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UKW w Bydgoszczy,
 • program funkcjonalno – użytkowy dla zadania budowy stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zasilaniem energetycznym, na pętli autobusowej w Radomiu,
 • program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pt. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy.

Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Projekt użytkowy zagospodarowania terenów nad jeziorem w Kisielicach


Koncepcja budowy obiektu hotelowo-konferencyjnego Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

 

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane


 

 

 

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane, audyty energetyczne

Kompleksowość naszych usług polega na projektowaniu inwestycji od A do Z. Grupa Lech Consulting to zespół profesjonalistów nie tylko w zakresie pozyskiwania dotacji – sporządzamy również koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty budowlane. Ponadto, współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu postępowania środowiskowego oraz audytów efektywności energetycznej pozwala nam zaplanować inwestycję Klienta w taki sposób, aby miała ona jak największe szanse na dofinansowanie.

Wybrane realizacje:

 • koncepcja architektoniczna utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego dla Wojskowej Akademii Technicznej,
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla inwestycji „Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”,
 • program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy Centrum Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UKW w Bydgoszczy,
 • program funkcjonalno – użytkowy dla zadania budowy stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zasilaniem energetycznym, na pętli autobusowej w Radomiu,
 • program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pt. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy.

 

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane


Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane, audyty energetyczne

Kompleksowość naszych usług polega na projektowaniu inwestycji od A do Z. Grupa Lech Consulting to zespół profesjonalistów nie tylko w zakresie pozyskiwania dotacji – sporządzamy również koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty budowlane. Ponadto, współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu postępowania środowiskowego oraz audytów efektywności energetycznej pozwala nam zaplanować inwestycję Klienta w taki sposób, aby miała ona jak największe szanse na dofinansowanie.

Wybrane realizacje:

 • koncepcja architektoniczna utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego dla Wojskowej Akademii Technicznej,
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla inwestycji „Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”,
 • program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy Centrum Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UKW w Bydgoszczy,
 • program funkcjonalno – użytkowy dla zadania budowy stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zasilaniem energetycznym, na pętli autobusowej w Radomiu,
 • program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pt. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

stat4u