Pop Up

Wsółpraca z instytucjami otoczenia biznesu


21 mln zł

na budowę Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

11 mln zł

na budowę innowacyjnego biurowca „IDEA – PRZESTRZEŃ BIZNESU”

Współpraca z IOB

Dotacje na rozwój infrastruktury biznesowej, tworzenie innowacyjnych centrów wspierania przedsiębiorczości oraz doradztwo w zakresie najlepszych sposobów ich funkcjonowania – w tym obszarze zdobyliśmy już duże doświadczenie. Naszym Partnerem jest m. in. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, będący jednym z największych tego typu parków w Polsce, dla którego opracowaliśmy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i programy funkcjonowania obiektów.

Inne dotacje dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury okołobiznesowej

  • 25 mln zł na budowę Centrum Kreatywności Targowa 56 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna)
  • 8,4 mln zł na budowę Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna).

55 mln zł

na budowę i uruchomienie OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Wsółpraca z instytucjami otoczenia biznesu


21 mln zł

na budowę Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego

11 mln zł

na budowę innowacyjnego biurowca „IDEA – PRZESTRZEŃ BIZNESU”

Współpraca z IOB

Dotacje na rozwój infrastruktury biznesowej, tworzenie innowacyjnych centrów wspierania przedsiębiorczości oraz doradztwo w zakresie najlepszych sposobów ich funkcjonowania – w tym obszarze zdobyliśmy już duże doświadczenie. Naszym Partnerem jest m. in. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, będący jednym z największych tego typu parków w Polsce, dla którego opracowaliśmy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i programy funkcjonowania obiektów.

Inne dotacje dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury okołobiznesowej

  • 25 mln zł na budowę Centrum Kreatywności Targowa 56 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna)
  • 8,4 mln zł na budowę Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna).

55 mln zł

na budowę i uruchomienie OLSZTYŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Wsółpraca z instytucjami otoczenia biznesu


Współpraca z IOB

Dotacje na rozwój infrastruktury biznesowej, tworzenie innowacyjnych centrów wspierania przedsiębiorczości oraz doradztwo w zakresie najlepszych sposobów ich funkcjonowania – w tym obszarze zdobyliśmy już duże doświadczenie. Naszym Partnerem jest m. in. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, będący jednym z największych tego typu parków w Polsce, dla którego opracowaliśmy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i programy funkcjonowania obiektów.

Inne dotacje dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury okołobiznesowej

  • 25 mln zł na budowę Centrum Kreatywności Targowa 56 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna)
  • 8,4 mln zł na budowę Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 (Warszawska Przestrzeń Technologiczna).

stat4u