Laptop i algorytmy w tle

Technologie przyszłości w transformacji cyfrowej cz.2

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje
Robotyzacja

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw dokonuje się na naszych oczach i dotyczy wszystkich branż.

Technologie przyszłości takie jak druk 3D, VR/AR czy sztuczna inteligencja potrafią pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności usprawniając niemal wszystkie procesy biznesowe. Idea Przemysłu 4.0 od kilku lat podbija rynek rozwiązań cyfrowych dla firm.

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw cz.1

Sztuczna inteligencja - zamiast czy obok człowieka?

Sztuczna inteligencja to szeroko rozumiana dziedzina nauki, która obejmuje uczenie maszynowe i inne technologie pozwalające na wytworzenie w środowisku komputerowym inteligencji podobnej do ludzkiej. Samo uczenie maszynowe polega na nauce komputerów wykonywania zadań za pomocą danych, dzięki czemu mogą one wykonywać różne zlecone prace bez wcześniejszego programowania. 

Celem sztucznej inteligencji jest stworzenie komputerów, które są w stanie wykonywać zadania w sposób podobny do sposobu, w jaki to robią ludzie, takie jak myślenie, rozumowanie, uczenie się, czy rozwiązywanie problemów.

Sztuczna inteligencja może być podzielona na ogólną (komputery o zdolnościach podobnych do ludzkich w wielu dziedzinach), specjalizowaną (komputery o zdolnościach specjalizowanych w jednej lub kilku dziedzinach) czy niejawną (komputery, które posiadają sztuczną inteligencję, ale nie są świadome swojej inteligencji).

Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach, takich jak medycyna, edukacja, transport, czy finanse. Może służyć również do automatyzacji procesów biznesowych, poprawy efektywności i zwiększenia produktywności, a także do analizy danych, przewidywania trendów i zachowań konsumenckich, a także do tworzenia personalizowanych ofert dla klientów.

Sztuczna Inteligencja w firmie produkcyjnej może być wykorzystana do następujących działań:

 • Predykcja awarii maszyn - AI może analizować dane z maszyn produkcyjnych i przewidywać, kiedy one mogą ulec awarii. To pozwala na ich zapobieganie poprzez planowanie przeglądów i napraw w odpowiednim czasie.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych: AI może pomóc w zoptymalizowaniu procesów produkcyjnych poprzez analizę danych i znalezienie sposobów na ich usprawnienie.
 • Sterowanie maszynami: AI może być wykorzystane do automatyzacji procesów produkcyjnych poprzez sterowanie maszynami za pomocą algorytmów uczenia maszynowego.
 • Kontrola jakości: AI może być używane do automatycznej kontroli jakości produktów poprzez analizę obrazów lub danych sensorycznych z maszyn produkcyjnych.
 • Prognozowanie popytu: AI może pomóc w prognozowaniu popytu na produkty poprzez analizę danych historycznych oraz innych czynników, takich jak prognozy pogody czy świąteczne sezony.
   

Przykłady użycia Sztucznej Inteligencji w firmach usługowych to:

 • Personalizacja usług - dla poszczególnych klientów na podstawie ich preferencji i historii zakupów.
 • Analiza sentimentu - opinii klientów na temat usług świadczonych przez firmę, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na podjęcie odpowiednich działań.
 • Chatboty - pomagają w obsłudze klientów i udzielaniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Prognozowanie zapotrzebowania na usługi - w oparciu o dane historyczne oraz inne czynniki, takie jak pory roku czy święta.
 • Optymalizacja procesów biznesowych - poprzez analizę danych i znalezienie sposobów na ich usprawnienie.

W przyszłości sztuczna inteligencja, w tym uczenie maszynowe będą więc coraz bardziej powszechne i niewątpliwie będą mieć ogromny wpływ na różne gałęzie gospodarki i codzienne życie ludzi z uwagi na to, że w niektórych przypadkach może wykonywać zadania znacznie szybciej i dokładniej niż ludzie. Nie jest jednak w stanie zastąpić człowieka w wielu ważnych aspektach: nie posiada empatii, nie ma kreatywności ani wyobraźni, a także brakuje jej umiejętności podejmowania decyzji z uwzględnieniem moralnych i etycznych aspektów. W związku z tym sztuczna inteligencja nie jest w stanie całkowicie zastąpić człowieka, ale może być używana jako narzędzie wspomagające pracę ludzi.

Drukowanie 3D - szybkie prototypowanie

Drukowanie 3D, zwane również drukiem trójwymiarowym lub addytywnym, to technologia pozwalająca na tworzenie trójwymiarowych obiektów za pomocą drukarki. Proces ten polega na warstwowym nanoszeniu materiału (takiego jak plastik, metal czy cement) na podstawie wirtualnego modelu obiektu.

Istnieją różne technologie drukowania 3D, ale wszystkie one polegają na stopniowym budowaniu obiektu z warstw cienkich plastikowych lub metalowych płatów. Drukarki 3D mogą być również wyposażone w dodatkowe głowice, które pozwalają na łączenie z innymi materiałami, takimi jak żywica, ceramiczny proszek czy nawet żywność.

Drukowanie 3D jest szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak produkcja przemysłowa, medycyna (w tym biodruk), architektura czy rozrywka. Pozwala na szybkie i efektywne tworzenie trójwymiarowych obiektów z dowolnego materiału, co znacznie skraca czas produkcji i obniża koszty.

Przykłady zastosowania tej technologii w firmach to:

 • Szybka i efektywna produkcja prototypów, co pozwala na szybkie testowanie i ulepszanie projektów, co skraca czas potrzebny na ich wprowadzenie na rynek.
 • Produkcja części zamiennych dla różnych maszyn i urządzeń, dzięki czemu w przypadku awarii, znacznie skróci się czas przestoju.
 • Szybka i efektywna produkcja specjalistycznych narzędzi, które są trudno dostępne na rynku lub są bardzo kosztowne.
 • Produkcja modeli architektonicznych, co umożliwia lepsze zrozumienie projektów budowlanych i ich prezentację klientom.
 • Produkcja personalizowanych produktów takich jak np. protezy czy implanty medyczne, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymiarów klienta.
   

VR i AR - wirtualna i rozszerzona rzeczywistość

Wirtualna rzeczywistość (VR) to rodzaj interaktywnej symulacji, która pozwala użytkownikowi na doświadczenie świata wyimaginowanego lub zmodyfikowanego rzeczywistości za pomocą technologii komputerowej. Obejmuje ona symulację wizualną, dźwiękową i ruchu oraz zapewnia użytkownikowi poczucie obecności w wirtualnym świecie poprzez zestaw gogli VR lub innego urządzenia wirtualnej rzeczywistości. 
Istnieje wiele różnych rodzajów wirtualnej rzeczywistości, w tym:

 • Wirtualna rzeczywistość rozszerzona (AR): dodaje ona elementy wirtualne do rzeczywistego świata, takie jak grafiki lub napisy, które są widoczne przez specjalne okulary lub na ekranie smartfona.
 • Wirtualna rzeczywistość rozszerzona (MR): łączy elementy wirtualne i rzeczywiste, tworząc hybrydowe środowisko, w którym oba te elementy interakcjonują ze sobą.
 • Wirtualna rzeczywistość zanurzona (IVR): oferuje pełne zanurzenie w wirtualnym świecie za pomocą specjalnych kombinezonów lub urządzeń do ruchu, które pozwalają użytkownikowi na bezpośrednią interakcję z wirtualnym środowiskiem.
 • Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak rozrywka, edukacja, rekreacja, trening sportowy, szkolenia zawodowe i medycyna. Może być również wykorzystywana do tworzenia symulacji rzeczywistych sytuacji lub do testowania nowych produktów lub rozwiązań bez konieczności ich fizycznego tworzenia, a więc może przysłużyć się biznesowi.

Wirtualna rzeczywistość jest coraz częściej wykorzystywana w przemyśle, głównie do celów szkoleniowych i symulacji rzeczywistych sytuacji. Dzięki VR możliwe jest przeprowadzenie szkoleń bezpieczeństwa i awaryjnych w sposób bezpieczny dla uczestników, a także stworzenie symulacji trudnych lub niebezpiecznych sytuacji, w których pracownicy mogą ćwiczyć swoje umiejętności reagowania na różne sytuacje. VR może również być wykorzystywana do testowania nowych produktów lub rozwiązań w sposób szybszy i tańszy niż przy użyciu fizycznych prototypów. Wreszcie, VR może być wykorzystywana do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych poprzez symulację różnych scenariuszy i optymalizację ich kolejności.

Rozszerzona rzeczywistość (AR) to drugi rodzaj technologii interaktywnych symulacji, które pozwalają użytkownikowi na doświadczenie wirtualnych światów lub elementów. Główną różnicą między VR a AR jest to, że VR całkowicie zanurza użytkownika w wirtualnym świecie, podczas gdy AR dodaje elementy wirtualne do rzeczywistego świata, które są widoczne przez specjalne okulary lub na ekranie smartfona.
VR wymaga specjalnych gogli lub innych urządzeń do wirtualnej rzeczywistości, takich jak kombinezony ruchu, aby umożliwić pełne zanurzenie w wirtualnym świecie. AR wymaga natomiast specjalnych okularów lub smartfona z odpowiednią aplikacją. Obecnie AR jest często stosowana w celach informacyjnych lub reklamowych.

Przykłady zastosowania AR w przemyśle obejmują:

 • Szkolenia bezpieczeństwa i awaryjne, umożliwiające pracownikom ćwiczenie reakcji na różne sytuacje bez ryzyka dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa.
 • Ułatwienie codziennych zadań poprzez udostępniania pracownikom instrukcji lub informacji na temat sposobu obsługi maszyn lub urządzeń, co może zwiększyć ich wydajność i efektywność.
 • Wspomaganie procesów produkcyjnych przez symulacje różnych scenariuszy produkcyjnych i optymalizacji ich kolejności, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych.
 • Reklamy interaktywne, które są widoczne tylko przez użytkowników posiadających odpowiednie okulary lub smartfony z aplikacjami AR.

W przemyśle istnieje więc wiele różnych możliwości wykorzystania VR i AR, w zależności od potrzeb i specyfiki danej branży.
To tylko początek!

Rozwiązania Przemysłu 4.0 (a nawet już 5.0 i 6.0), takie jak VR/AR, druk 3D, AI/Sztuczna Inteligencja, wkroczą do firm, zmieniając sposób produkcji, ale również modele biznesowe z uwagi na sposób wykorzystywania produktów przez konsumentów. Roboty przemysłowe, rozwiązania autonomiczne i smart, zmiany sposobu komunikowania się (urządzenia werables, hearables, translacja w chmurze), sposób dokonywania zakupów (np. z użyciem Mixed Reality) będą mogły być z powodzeniem stosowane przez przedsiębiorców, służąc ich rozwojowi, a także kooperacji z innymi uczestnikami rynku. 

Od czego zacząć?

Nie chcesz, żeby rewolucja przemysłowa ominęła Twoją firmę? Zastanawiasz się jak sfinansować takie wdrożenia? Unia Europejska będzie wspierać takie rozwiązania dotacjami, a my będziemy wspierać naszych Klientów w ich pozyskiwaniu. 

 Sprawdź mozliwości dofinansowania dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację