żarówka na zielonym tle

Kredyt ekologiczny - dotacja na poprawę efektywności energetycznej

Tematyka
Dotacje

Kredyt ekologiczny – dotacja na poprawę efektywności ekologicznej

„Kredyt ekologiczny” to stosunkowo nowy konkurs unijny, skierowanych do polskich firm, w ramach którego można otrzymać bezzwrotną dotację na różnego rodzaju przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwach. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na termomodernizację obiektów, wymianę maszyn i urządzeń na nowe, mniej energochłonne, zakup instalacji OZE, czy modernizację systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia.

Kto może składać wniosek?

Wnioskodawcą mogą być następujące firmy, działające na terenie Polski:

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
  • small mid-caps (do 499 pracowników),
  • mid-caps (do 3 000 pracowników).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacja może być przeznaczona na wszelkiego rodzaju inwestycje, które zwiększają efektywność energetyczną prowadzonej działalności i które wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji);
  • wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • zakup i instalacja systemów zarządzania energią i systemów sterowania, mających na celu obniżenie poboru energii;
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
  • instalacje OZE i magazyny energii (wyłącznie na potrzeby własne przedsiębiorstwa).

Forma i wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie ma formę tzw. premii ekologicznej, czyli bezzwrotnej dotacji, która jest przeznaczona na spłatę części kapitałowej kredytu komercyjnego, zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji. 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji oraz rodzaju wydatków i może wynieść od 15% do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączna pula środków do rozdania w ramach „Kredytu Ekologicznego” na 2024 r. to aż 1,32 mld zł!

Warunki konkursu i kluczowe wymagania:

1.    Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt energetyczny, z którego powinna wynikać potrzeba przeprowadzenia usprawnień;
2.    Warunkiem dostępu jest wykazanie, że w wyniku realizacji inwestycji uzyska się oszczędność energii na poziomie co najmniej 30%;
3.    Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytowa, która potwierdza posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej. 

Terminy naboru wniosków:

I runda: 25 kwietnia – 25 lipca 2024 r.

II runda: 17 października – 30 grudnia 2024 r.

Inne przydatne informacje:

1.    Audyt energetyczny, oprócz tego, że jest załącznikiem niezbędnym do wniosku, przedstawia realne i mierzalne oszczędności, jakie firma może uzyskać w wyniku realizacji działań w nim zaplanowanych, względem nakładów, jakie trzeba ponieść, aby te działania wykonać. 
Więcej o audycie piszemy tutaj:
Audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej – korzyści dla przedsiębiorców | Lech Consulting Sp. z o.o. (lc.net.pl) 
Posiadamy bazę sprawdzonych audytorów, dzięki czemu nasza oferta jest kompleksowa, a cała dokumentacja aplikacyjna spójna i sprawnie opracowana.
2.    Możliwe jest dokonanie termomodernizacji w obiekcie, który jest wynajmowany. Wnioskować może zarówno najemca, jak i właściciel nieruchomości, w zależności od tego, kto będzie czerpał korzyści z realizacji projektu.
3.    Jeden podmiot prowadzi działalność w kilku lokalizacjach, może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. 
4.    W ramach projektu można wymieć maszyny i urządzenia na nowsze i mniej energochłonne, ale przy tym stare maszyny, które są zastępowane nowymi, powinny być wyłączone z użytkowania.
5.    Termomodernizacji można poddać jedynie obiekt, w którym była dotychczas prowadzona działalność, bowiem należy wykazać, że nastąpi spadek zużycia energii. Nie można objąć projektem obiektów, które nie były wcześniej użytkowane przez Wnioskodawcę.
6.    Wymóg zmniejszenia zużycia energii o co najmniej 30% dotyczy łącznie całej inwestycji, nie ma konieczności aby każde usprawnienie osobno powodowało zmniejszenie energii o 30%. Spadek ten odnosi się tylko do zakresu inwestycji, a nie do zużycia energii ogółem w przedsiębiorstwie.
7.    Projekt może obejmować wyłącznie zakup i instalację OZE (np. fotowoltaikę), pod warunkiem, że z przeprowadzonego audytu energetycznego wynika, że nie ma potrzeby dokonywania termomodernizacji obiektu lub jej przeprowadzenie jest nieopłacalne (zbyt długi okres zwrotu z inwestycji).
8.  Instalacja OZE nie powinna być przewymiarowana. Głównym celem ma być produkcja energii na potrzeby własne wnioskodawcy. Ewentualne nadwyżki (do 20%) można odsprzedawać do sieci. Możliwe jest także dofinansowanie do zakupu magazynu energii. 
9.    „Kredyt ekologiczny” to jeden z nielicznych konkursów unijnych, w ramach którego można otrzymać dotację na modernizację hal i budynków oraz parku maszynowego, a przy tym nie ma wymogu wdrożenia innowacji, która niejednokrotnie bywa problematyczna dla przedsiębiorców. Nie ma także znaczenia branża, w ramach której działa Wnioskodawca. 

W pierwszym konkursie „Kredytu ekologicznego” w 2023 r. wiele firm nie zdążyło złożyć wniosku, zabrakło czasu na opracowanie audytu i otrzymanie promesy kredytowej. Ponad połowa alokacji w konkursie nie została wykorzystana, a ogromna liczba wniosków została odrzucona. Dlatego tak ważne jest, aby powierzyć opracowanie dokumentacji firmie doradczej, która może pochwalić się sukcesami i doświadczeniem. 

W poprzednim naborze nasza firma pozyskała ponad 2 mln zł na poprawę efektywności energetycznej zakładu produkcyjnego jednego z naszych Klientów. 

Stawiamy na kompleksowość – współpracujemy z doświadczonymi audytorami energetycznymi, sporządzamy biznes plan do banku w celu uzyskania promesy kredytowej, a finalnie opracowujemy wniosek, prowadzimy cały proces aplikacyjny i rozliczamy dofinansowanie. 

Skontaktuj się z nami!