fotka

Audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej – korzyści dla przedsiębiorców

Audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej – korzyści dla przedsiębiorców

W dobie rosnących cen energii i coraz większej świadomości ekologicznej, przedsiębiorcy coraz częściej szukają sposobów na optymalizację zużycia energii w swoich firmach. Jednym z kluczowych narzędzi w tym procesie jest audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej.

Czym jest audyt?

Audyt to kompleksowe badanie stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń energetycznych, mające na celu ocenę ich efektywności energetycznej. Audytorzy analizują zużycie energii w różnych obszarach działalności firmy i identyfikują potencjalne miejsca oszczędności.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

  • Oszczędności kosztów: Audyt pozwala na zidentyfikowanie obszarów, w których możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na obniżenie kosztów użytkowania obiektu.
  • Wzrost efektywności energetycznej: Wdrożenie zaleceń z audytu może prowadzić do znacznej poprawy efektywności energetycznej firmy, co oznacza mniejsze zużycie energii i niższe emisje gazów cieplarnianych, m. in. CO2.
  • Zwiększenie komfortu pracy: Termomodernizacja budynku czy zmiana wentylacji grawitacyjnej na układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła, mogą zwiększyć komfort pracy pracowników, poprawiając jakość powietrza, co z kolei może przełożyć się na wzrost ich wydajności.
  • Możliwość uzyskania dofinansowania: Posiadanie audytu jest często warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację lub inne przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednym z nich jest konkurs: „Kredyt ekologiczny” organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który w 2024 r. będzie ogłoszony w dwóch turach, a łączna kwota dotacji do rozdysponowania dla firm wynosi ponad 1,3 mld zł!  Więcej o tym konkursie piszemy tutaj: Kredyt ekologiczny - dotacja na poprawę efektywności energetycznej | Lech Consulting Sp. z o.o. (lc.net.pl) 
  • Lepsze zarządzanie energią: Audyt pozwala na uporządkowanie informacji o zużyciu energii w firmie i stworzenie systemu monitorowania jej zużycia, co ułatwia zarządzanie energią i podejmowanie świadomych decyzji.
  • Wzrost konkurencyjności: Firmy, które dbają o efektywność energetyczną, są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i nowoczesne, co może im dać przewagę konkurencyjną.

Obszary, które mogą zostać objęte audytem:

1. Ogrzewanie i wentylacja:
•    Analiza bilansu cieplnego budynku;
•    Ocena sprawności źródeł ciepła i innych urządzeń grzewczych;
•    Przegląd i ocena instalacji grzewczych i wentylacyjnych;
•    Ocena izolacji termicznej budynku;
•    Wskazanie możliwości modernizacji instalacji grzewczych (służących także do przygotowania ciepłej wody użytkowej) i wentylacyjnych, w tym zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE);
•    Propozycja rozwiązań mających na celu optymalizację sterowania ogrzewaniem i wentylacją.

2. Klimatyzacja:
•    Ocena sprawności urządzeń klimatyzacyjnych;
•    Przegląd i ocena instalacji klimatyzacyjnych;
•    Wskazanie możliwości modernizacji instalacji klimatyzacyjnych;
•    Propozycja rozwiązań mających na celu optymalizację sterowania klimatyzacją.

3. Oświetlenie:
•    Ocena oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach;
•    Pomiar zużycia energii przez oświetlenie;
•    Wskazanie możliwości modernizacji oświetlenia, w tym zastosowania energooszczędnych źródeł światła;
•    Propozycja rozwiązań mających na celu optymalizację sterowania oświetleniem.

4. Instalacje elektryczne:
•    Przegląd i ocena instalacji elektrycznych;
•    Pomiar zużycia energii przez poszczególne urządzenia;
•    Wskazanie możliwości modernizacji instalacji elektrycznych;
•    Propozycja rozwiązań mających na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej.

5. Urządzenia i maszyny:
•    Ocena efektywności energetycznej urządzeń i maszyn;
•    Pomiar zużycia energii przez poszczególne urządzenia i maszyny;
•    Wskazanie możliwości modernizacji urządzeń i maszyn;
•    Propozycja rozwiązań mających na celu optymalizację zużycia energii przez urządzenia i maszyny.

Dodatkowo audyt może obejmować:
•    Analizę taryf energetycznych i wybór optymalnej taryfy dla firmy;
•    Ocena możliwości zastosowania systemów inteligentnego zarządzania energią;
•    Edukację pracowników w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

Zakres audytu może się różnić w zależności od specyfiki firmy i jej potrzeb.

Podsumowując, audyt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i efektywności energetycznej to cenna inwestycja, która może przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści.

Zachęcamy przedsiębiorców do przeprowadzenia audytu w swoich firmach. To pierwszy krok do realnych oszczędności i zwiększenia efektywności energetycznej.
 

Polecane wpisy