Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link

Chcesz być na bieżąco z możliwościami dla biznesu? Zapisz się na nasz newsletter:

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności

Aktualne nabory projektów dla firm.

 

1.6.2 RPO WK-P Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19

Termin naboru:
a) 21-27 października 2020 r. - powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński
b) 3-9 listopada 2020 r. - powiaty: m. Bydgoszcz, m. Toruń, m. Włocławek, m. Grudziądz, bydgoski, chełmiński, toruński
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z dywersyfikacją działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 (schemat 1), wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze - wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa (schemat 3)
Poziom dofinansowania: 95%
Maksymalna kwota dofinansowania: 60 tys. zł (schemat 1), 6 tys. zł (schemat 3).

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” AGROTECH

Termin naboru: 10 września – 6 listopada 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu) możliwych do wdrożenia w działalności rolniczej
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin naboru: 1 czerwca –  30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także roboty budowlane, niezbędne do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej
Poziom dofinansowania: do 70%

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap I - usługowy) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 1 października – 30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 400 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 340 tys. zł.

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap II - inwestycyjny) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 8 stycznia – 30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach etapu I, zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Poziom dofinansowania: do 70%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 560 tys. zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” KORONAWIRUSY

Termin naboru: 6 maja – 31 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi (spoza województwa mazowieckiego)
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł. 

2.3.5. PO IR „Design dla przedsiębiorców” – projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 24 listopada 2020 – 28 lipca 2021 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (spoza regionu Polski Wschodniej)
Na co można otrzymać dotację: opracowanie projektu wzorniczego nowego/ulepszonego produktu skierowanego do osób o szczególnych potrzebach oraz zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia produktu do oferty.
Poziom dofinansowania: do 85% na opracowanie projektu wzorniczego, do 55% na zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Minimalna wartość projektu: 60 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności
stat4u