Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z sytuacją w kraju nasze biuro jest nieczynne.
Wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. W przypadku potrzeby kontaktu telefonicznego proszę
dzwonić na poniższe numery komórkowe:

Sektor publiczny (gminy, miasta, powiaty) oraz OZE: 785 111 135, 785 111 136.
Sektor prywatny (przedsiębiorstwa): 693 111 127, 667 111 167, 607 611 118.
Dotacje na otwarcie działalności: 601 456 599, 693 111 196.
Sprawy administracyjno/biurowe: 693 111 196.

Zespół Lech Consulting Sp. o.o.

Chcesz być na bieżąco z możliwościami dla biznesu? Zapisz się na nasz newsletter:

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności

Aktualne nabory projektów dla firm.

 

4.1.1 PO IR „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie INGA (NCBR z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A.)

Termin naboru: 3 lutego – 7 sierpnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: konsorcjów składających się z maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej (projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim)
Na co można otrzymać dotację: badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe – zakres tematyczny: gazownictwo
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu:  1 mln zł.

1.6.2 RPO WKP FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Termin naboru: 17 – 28 sierpnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
Na co można otrzymać dotację:
inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19 (schemat 2), wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa) (schemat 3)
Poziom dofinansowania:
a) 85% w przypadku schematu 2
b) 95% w przypadku schematu 3
Maksymalna kwota dotacji:
36 tys. zł

1.5.3 RPO WKP FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Termin naboru: 3 – 31 sierpnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
Na co można otrzymać dotację:  Udział w targach międzynarodowych w kraju i za granicą, wyjazdowe i przyjazdowe wizyty studyjne, zwiedzanie targów, usługi doradcze w zakresie działalności eksportowej jako uzupełnienie udziału w targach (projektowanie kampanii marketingowych, wsparcie prawne negocjacji i kontraktowania, dostosowanie wzornictwa, adaptacja w zakresie norm).
Poziom dofinansowania:
a) do 65% dla firm średnich (w przypadku gdy przychody z eksportu przekraczają 25% ogólnych przychodów) lub 75% (gdy przychody z eksportu nie przekraczają 25% przychodów ogółem) – pomoc de minimis
b) do 50% – pomoc publiczna
Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalna kwota dotacji: 200 tys. euro

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Termin naboru: 3 sierpnia – 14 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap I - usługowy) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 29 listopada 2019 r. – 20 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
Poziom dofinansowania: 85%
Maksymalna wartość projektu: 400 tys. zł.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach programu „Dostępność Plus”

Termin naboru: 8 czerwca – 25 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami (wynagrodzenia, aparatura naukowo-badawcza i wartości niematerialne i prawne, budynki i grunty, materiały i środki eksploatacyjne, zakup badań od jednostki zewnętrznej)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 200 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu: 3 mln zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte)

Termin naboru: 14 lutego – 30 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” AGROTECH

Termin naboru: 10 września – 6 listopada 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin naboru: 1 czerwca –  30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także roboty budowlane, niezbędne do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej
Poziom dofinansowania: do 70%

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap II - inwestycyjny) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 8 stycznia – 30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach etapu I, zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Poziom dofinansowania: do 70%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 560 tys. zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” KORONAWIRUSY

Termin naboru: 6 maja – 31 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi (spoza województwa mazowieckiego)
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł. 

2.3.5. PO IR „Design dla przedsiębiorców” – projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: Listopad 2020 – lipiec 2021 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (spoza regionu Polski Wschodniej)
Na co można otrzymać dotację: opracowanie projektu wzorniczego nowego/ulepszonego produktu
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 60 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności
stat4u