Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z sytuacją w kraju nasze biuro jest nieczynne.
Wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. W przypadku potrzeby kontaktu telefonicznego proszę
dzwonić na poniższe numery komórkowe:

Sektor publiczny (gminy, miasta, powiaty) oraz OZE: 785 111 135, 785 111 136.
Sektor prywatny (przedsiębiorstwa): 693 111 127, 667 111 167, 607 611 118.
Dotacje na otwarcie działalności: 601 456 599, 693 111 196.
Sprawy administracyjno/biurowe: 693 111 196.

Zespół Lech Consulting Sp. o.o.

Aktualne nabory

 

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Termin naboru: 7 lutego – 1 czerwca 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi

Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)

Poziom dofinansowania:

a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe

b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe

Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

 

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap I - usługowy)

Termin naboru: 29 listopada 2019 r. – 28 maja 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Poziom dofinansowania: 85%

Maksymalna wartość projektu: 400 tys. zł.

 

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap II - inwestycyjny)

Termin naboru: 8 stycznia – 7 lipca 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach etapu I, zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Poziom dofinansowania: do 70%

Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 560 tys. zł. 

 

3.2.1. PO IR „Badania na rynek”

Termin naboru: 25 marca – 12 maja 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, usług doradczych, robót budowlanych niezbędnych do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Poziom dofinansowania: do 70%

Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

 

3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin naboru: 15 października 2019 r. – 24 czerwca 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także roboty budowlane, niezbędne do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej

Poziom dofinansowania: do 70%

Maksymalna dotacja: 6 mln zł.

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Termin naboru: 7 stycznia – 14 maj 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania, roboty budowlane, prace rozwojowe, usługi doradcze

Obszary tematyczne objęte wsparciem: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia (np. osób starszych)

Poziom dofinansowania: do 80%

Maksymalna dotacja: 1 lub 2 mln euro (w zależności od obszaru tematycznego)

Premiowane będą projekty zakładające partnerstwo z podmiotami z Norwegii.

Dodatkowo realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą - dofinansowanie do 100% (max 200 tys. euro) na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania, usługi doradcze, mentoring.

stat4u