Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z sytuacją w kraju nasze biuro jest nieczynne.
Wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. W przypadku potrzeby kontaktu telefonicznego proszę
dzwonić na poniższe numery komórkowe:

Sektor publiczny (gminy, miasta, powiaty) oraz OZE: 785 111 135, 785 111 136.
Sektor prywatny (przedsiębiorstwa): 693 111 127, 667 111 167, 607 611 118.
Dotacje na otwarcie działalności: 601 456 599, 693 111 196.
Sprawy administracyjno/biurowe: 693 111 196.

Zespół Lech Consulting Sp. o.o.

Chcesz być na bieżąco z możliwościami dla biznesu? Zapisz się na nasz newsletter:

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności

Aktualne nabory projektów dla firm.

 

1.6.2 RPO WKP FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO

Termin naboru: 17 – 28 sierpnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
Na co można otrzymać dotację:
inwestycje dla przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchach dostaw produktów i usług istotnych dla przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID – 19 (schemat 2), wyposażenie punktów handlu detalicznego w urządzenia filtrujące powietrze (wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa) (schemat 3)
Poziom dofinansowania:
a) 85% w przypadku schematu 2
b) 95% w przypadku schematu 3
Maksymalna kwota dotacji:
36 tys. zł

1.5.3 RPO WKP FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

Termin naboru: 3 – 31 sierpnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego
Na co można otrzymać dotację:  Udział w targach międzynarodowych w kraju i za granicą, wyjazdowe i przyjazdowe wizyty studyjne, zwiedzanie targów, usługi doradcze w zakresie działalności eksportowej jako uzupełnienie udziału w targach (projektowanie kampanii marketingowych, wsparcie prawne negocjacji i kontraktowania, dostosowanie wzornictwa, adaptacja w zakresie norm).
Poziom dofinansowania:
a) do 65% dla firm średnich (w przypadku gdy przychody z eksportu przekraczają 25% ogólnych przychodów) lub 75% (gdy przychody z eksportu nie przekraczają 25% przychodów ogółem) – pomoc de minimis
b) do 50% – pomoc publiczna
Minimalna wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalna kwota dotacji: 200 tys. euro

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Termin naboru: 3 sierpnia – 14 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap I - usługowy) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 29 listopada 2019 r. – 20 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego
Poziom dofinansowania: 85%
Maksymalna wartość projektu: 400 tys. zł.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach programu „Dostępność Plus”

Termin naboru: 8 czerwca – 25 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami (wynagrodzenia, aparatura naukowo-badawcza i wartości niematerialne i prawne, budynki i grunty, materiały i środki eksploatacyjne, zakup badań od jednostki zewnętrznej)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 200 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu: 3 mln zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” Seal of Excellence (regiony słabiej rozwinięte)

Termin naboru: 14 lutego – 30 września 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” AGROTECH

Termin naboru: 10 września – 6 listopada 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu) możliwych do wdrożenia w działalności rolniczej
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł.

3.2.2. PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin naboru: 1 czerwca –  30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także roboty budowlane, niezbędne do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej
Poziom dofinansowania: do 70%

2.3.2. PO IR „Bony na innowacje dla MŚP” (etap II - inwestycyjny) + projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: 8 stycznia – 30 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową w ramach etapu I, zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Poziom dofinansowania: do 70%
Maksymalna wartość projektu: 800 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 560 tys. zł.

1.1.1 PO IR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka” KORONAWIRUSY

Termin naboru: 6 maja – 31 grudnia 2020 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm z jednostkami naukowymi (spoza województwa mazowieckiego)
Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)
Poziom dofinansowania:
a) przedsiębiorstwa - do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe, do 90% na prace przedwdrożeniowe
b) jednostki naukowe - 100% na badania przemysłowe i prace rozwojowe
Minimalna wartość projektu: 1 mln zł. 

2.3.5. PO IR „Design dla przedsiębiorców” – projekty na rzecz dostępności

Termin naboru: Listopad 2020 – lipiec 2021 r.
Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (spoza regionu Polski Wschodniej)
Na co można otrzymać dotację: opracowanie projektu wzorniczego nowego/ulepszonego produktu
Poziom dofinansowania: do 85%
Maksymalna wartość projektu: 60 tys. zł.
Maksymalna kwota dofinansowania: 1,5 mln zł.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Zapisując się do Newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności
stat4u