Pop Up

Aktualne nabory

 

1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka”

Termin naboru: 16 września – 16 grudnia 2019 r.

Kto może składać wniosek: firmy z sektora MŚP, firmy duże, konsorcja firm z jednostkami naukowymi

Na co można otrzymać dotację: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych produktów i technologii (wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzację sprzętu, zakup badań od jednostki zewnętrznej, elementy do budowy prototypu)

Poziom dofinansowania: do 70%

Minimalna wartość projektu: 1 mln zł

 

3.2.2. POIR „Kredyt na innowacje technologiczne”

Termin naboru: 15 października 2019 r.– 27 lutego 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, a także roboty budowlane, niezbędne do wdrożenia w firmie innowacji technologicznej.

Poziom dofinansowania: do 70%

Maksymalna dotacja: 6 mln zł

 

2.3.2. POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Termin naboru: do 28 listopada 2019 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dotację: zakup badań od jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego.

Poziom dofinansowania: 85%

Maksymalna wartość projektu: 400 tys zł

 

1.3.5. RPO WK-P „Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”

Termin naboru: grudzień 2019 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. kujawsko-pomorskiego posiadające własną markę produktową

Na co można otrzymać dotację: udział w targach międzynarodowych w kraju i zagranicą, misje wyjazdowe i przyjazdowe, zwiedzanie targów, usługi doradcze (projektowanie kampanii marketingowych, wsparcie prawne negocjacji i kontraktowania, dostosowanie wzornictwa, adaptacja w zakresie norm)

Poziom dofinansowania: do 85%

Maksymalna dotacja: 200 tys. euro

Minimalna wartość projektu: 50/100 tys. zł (w zależności od poziomu eksportu)

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 „POLNOR 2019”

Termin naboru: do 12 grudnia 2019 r.

Kto może składać wniosek: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe (min. jeden partner z Norwegii)

Na co można otrzymać dotację: badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe (wynagrodzenia, materiały, usługi zlecone na zewnątrz, amortyzację lub wynajem sprzętu używanego do badań, elementy prototypów, koszty utrzymania linii technologicznych, koszty podróży)

Obszary tematyczne objęte wsparciem: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; energia, transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe

Poziom dofinansowania: do 80% w przypadku przedsiębiorstw, 100% w przypadku jednostek naukowych

Maksymalna dotacja: 5 mln euro

 

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”

Termin naborów: styczeń – marzec 2020 r.

Kto może składać wniosek: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające min. 12 miesięcy

Na co można otrzymać dotację: zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania, roboty budowlane, prace rozwojowe, usługi doradcze

Obszary tematyczne objęte wsparciem (planowane są 3 odrębne nabory we wskazanych obszarach): technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, technologie poprawiające jakość życia (np. osób starszych)

Poziom dofinansowania: do 80%

Maksymalna dotacja: 1/2 mln euro (w zależności od obszaru tematycznego)

Premiowane będą projekty zakładające partnerstwo z podmiotami z Norwegii.

Dodatkowo realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą - dofinansowanie do 100% (max 200 tys. euro) na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania, usługi doradcze, mentoring.

stat4u