pozyskiwanie dotacji dla firm

Pozyskiwanie dotacji

Pozyskiwanie dotacji - jak działamy?

Sprawdzona metodyka pozyskiwania dotacji

Pozyskujemy dotacje dla firm zgodnie z potwierdzoną metodyką, którą zbudowaliśmy na podstawie 19 lat doświadczenia. Podczas 6-etpowego procesu współpracy maksymalizujemy szanse, że projekt otrzyma finansowanie i wykluczamy sytuację, w których projekt nie powinien być składany, ponieważ może go nie otrzymać, a wykonana praca nie przyniesie rezultatu.

dotacje dla firm etapy

1. Analiza i rekomendacja

Rzetelnie ocenimy Twój pomysł, przeanalizujemy projekt i przedstawimy rekomendacje dalszej pracy nad nim. Dowiesz się, na jakie dofinansowanie możesz liczyć.

Jeśli Twój pomysł nie kwalifikuje się do wsparcia, powiemy Ci o tym już na samym początku.

1

2. Przygotowanie projektu

Przygotowujemy przejrzysty plan pracy nad projektem. Pomoże to uzyskać maksymalną liczbę punktów, przyniesie zamierzone efekty dla Twojej organizacji i będzie możliwe do rozliczenia z instytucją wdrażającą.

Pomożemy Ci w zebraniu zespołu i w razie potrzeby skojarzymy z naszymi partnerami naukowymi lub technologicznymi. Koordynujemy pracę zespołu wyznaczonego do realizacji zlecenia po stronie Klienta oraz jego partnerów.

2
projekt pozyskania dotacji dla firm
pozyskiwanie dotacji ekspert

3. Etap oceny

Ekspert prowadzący Twój projekt przygotuje Cię do tzw. Panelu Ekspertów (jeśli taki będzie przewidziany w konkursie). Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy w nim uczestniczyć osobiście.

Aktywnie wspieramy Klientów w procesie oceny projektu przez instytucję, odpowiadając na dodatkowe pytania i przygotowując stosowne wyjaśnienia oraz korekty.

3

95% to nasza potwierdzona skuteczność

wypracowana podczas 19-letniej działalności na rynku. To najlepsze potwierdzenie naszej efektywności i dowód na to, że nasza praca działa.

Nie trać szansy na skorzystanie z dofinansowania!
Skontaktuj się z nami i rozpocznij pracę ze sprawdzonym partnerem!

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 • Pomożemy Ci zebrać zespół do projektu, przygotować założenia, zbudować budżet i plan prac. Przeprowadzimy z Tobą projekt i doradzimy, jak efektywnie wykorzystać dofinansowanie. Więcej...

 • Ocenimy planowane do wdrożenia innowacje. Zbudujemy projekt optymalny dla Twojej organizacji. Będziemy koordynować prace związane z jego wdrożeniem i pełnym wykorzystaniem dotacji. Więcej...

 • Sprawdzimy stopień rozwoju digitalnego Twojej firmy. Doradzimy, jak efektywnie wykorzystać technologie Przemysłu 4.0 oraz robotyzację w Twojej organizacji, aby ta wskoczyła na wyższy poziom. Więcej...

 • Doradzimy jak pozyskać dotację na poprawę efektywność energetycznej Twojej firmy z Kredytu Na Innowacje Ekologiczne lub innych programów. Przygotujemy projekt oraz rozliczymy go. Wspólnie będziemy monitorować wskaźniki. Więcej...

 • Panele fotowoltaiczne

  Działasz w sektorze energetycznym (prywatnym lub publicznym)? Doradzimy Tobie jak uzyskać wparcie na przedsięwzięcia dotyczące produkcji czystej energii. Przygotujemy dla Ciebie kompletną dokumentację i wesprzemy przy realizacji inwestycji.  Więcej...

 • Zdjęcie na miasto z lotu ptaka

  Doradzimy i pozyskamy dotacje dla Twojej gminy, powiatu lub Twojego miasta. Dzięki naszej współpracy powstają drogi, budynki publiczne, szkoły, szpitale oraz poprawia się poziom życia mieszkańców. Więcej...

 • Przeprowadzimy dla Ciebie rzetelną analizę w obszarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym, określimy cele strategiczne oraz plan działania na przyszłość. Zapewnimy Ci wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Więcej...

 • liczenie pieniędzy

  Przygotujemy pełną dokumentację i pozyskamy ulgę podatkową w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przy współpracy z naszymi partnerami doradzimy Ci, jak skorzystać z ulgi w podatku dochodowym na robotyzację lub na prace B+R Więcej...

 • Szkolenie biznesowe

  Pozyskamy dla Ciebie dofinansowanie na szkolenia specjalistyczne oraz przeprowadzimy je w Twojej firmie. Wspólnie z partnerami technologicznymi doradzimy m.in. w obszarach: robotyzacji, cyfryzacji, efektywności środowiskowej lub budowania projektów B+R. Więcej...

 • wizualizacja mapy świata

  Doradzimy, jak ze wsparciem dotacji unijnych promować Twoje produkty oraz usługi na rynkach zagranicznych. Wspólnie przygotujemy i zrealizujemy projekt. Wykorzystamy każdą złotówkę pozyskanego dofinansowania. Więcej...