Sektor energetyczny

Zielone zmiany w sektorze energetycznym

Wspieramy sektor energetyczny – podmioty prywatne, publiczne oraz spółki użyteczności publicznej we wdrażaniu nowoczesnych pomysłów zmierzających do zmielonej transformacji. 

Poszukujemy i pozyskujemy finansowanie inwestycji. Pomagamy tworzyć innowacje w energetyce poprzez współpracę z przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi, która ukierunkowana jest na prowadzenie prac B+R w tym obszarze, jak również wdrażanie i komercjalizację wyników tych prac.

pracownicy LC

Transformacja ciepłownictwa

Wspieramy branżę ciepłowniczą w realizacji inwestycji opartych o nowe źródła energii. Opracowujemy projekty dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji źródeł energii i sieci ciepłowniczych.

Współpracując z gronem specjalistów z wielu branż, zapewniamy kompleksową pomoc w przygotowaniu projektu oraz jego wdrożeniu w oparciu o pozyskane dofinansowanie.  

OZE i technologie wodorowe

Jeśli chcesz zrealizować projekt w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowych pomożemy Ci się przygotować do ubiegania się o środki na jego finansowanie.

Przygotowaliśmy liczne projekty związane m.in. z budową instalacji fotowoltaicznych (w skali mikro i farm), pomp ciepła, instalacji wykorzystujących energię wody itd.  Działamy również w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i nowych technologii,  i jesteśmy m.in. firmą doradczą Kujawskiego Klastra Wodorowego.

B+R w energetyce

Inwestycje dotyczące infrastruktury B+R czy też z komponentem prac badawczo – rozwojowych są jednym ze szczególnych obszarów naszych działań, w ramach których pomożemy Ci pozyskać finansowanie innowacyjnych pomysłów w obszarze energetyki.

W ostatnich latach razem z naszymi Klientami przygotowaliśmy projekty i pozyskaliśmy liczne dotacje ukierunkowane na opracowanie innowacji procesowych oraz produktowych, dzięki czemu zapewnimy Ci dostęp do najlepszych doświadczeń i wiedzy eksperckiej.

Poprawa efektywności energetycznej

Pomożemy Ci zoptymalizować gospodarkę energetyczną zarządzanej przez Ciebie infrastruktury, pozyskać środki na modernizację energetyczną obiektów, sieci energetycznych czy dywersyfikację źródeł energii, czy inne rozwiązania hybrydowe.

Wesprzemy Cię doświadczeniem i wsparciem specjalistów w tworzeniu koncepcji oraz audytów energetycznych, oraz efektywności energetycznej zapewniając najlepsze efekty.

 efektywności energetycznej