Pop Up

 

Aktualności

16.05.2019
Konkurencja była ogromna, ale udało się! Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje w ramach Dz. 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WK-P 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na rewitalizację zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910 oraz dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury.

05.02.2019

Przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną dzięki, której Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny uzyskał dofinansowanie na budowę nowoczesnej infrastruktury biznesowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 27 mln zł z czego ponad 6 mln zł będzie stanowiła dotacja otrzymana w ramach RPO WK-P. Inwestycja będzie obejmowała budowę obiektu z centrami demonstracyjnymi, fab labami oraz tzw. "żywymi laboratoriami".

18.10.2018

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozyskaliśmy łącznie 4 mln zł w ramach Dz. 4.5 Ochrona przyrody RPO WK-P 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie m.in stacja terenowo-badawcza Podmoście, utworzony zostanie ośrodek edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, a także zostanie zmodernizowana zagroda wiejska w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej PK "Góry Łosiowe".

10.10.2018

W ramach Poddz. 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO IiŚ pozyskaliśmy dofinansowanie dla Celsium Sp. z o.o. w wysokości 1,1 mln zł oraz Celsium serwis Sp. z o.o. w wysokości 8,4 mln zł na realizację dwóch projektów z zakresu promowania wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w systemach ciepłowniczych w Grójcu oraz w Skarżysku-Kamiennej.

05.10.2018

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4,4 mln zł dla Akademii Polonijnej w Częstochowie. W ramach Dz. 5.5 PO WER Uczelnia będzie realizować program rozwojowy dla studentów pielęgniarstwa oraz program kształcenia podyplomowego dla absolwentów.
Jest to kolejny projekt Akademii Polonijnej w Częstochowie, dla którego z sukcesem przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie. We wrześniu AP rozpoczęła realizację "Akademii Polonijnej Małego Odkrywcy" - projektu dofinansowanego w ramach Dz. 3.1 PO WER w kwocie 306.582,91 zł

10.09.2018

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o współpracy z największą techniczną uczelnią w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. UTP integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Dzięki tej strategicznej współpracy mamy wsparcie blisko 400 naukowców, w tym m.in. z obszarów: Inżynierii Mechanicznej, Biotechnologii, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska, Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania. Tym samym jesteśmy w stanie jeszcze bardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

10.05.2018

Spółka Pallmed z Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 mln zł na realizację dwóch projektów, dla których sporządziliśmy  dokumentację aplikacyjną. Projekty dotyczą przebudowy i modernizacji hospicjum Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żninie.

20.04.2018

Opracowaliśmy dla Gminy Grudziądz WoD oraz SW dla dwóch projektów w ramach Dz. 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WK-P 2014-2020. Projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości ok. 0,5 mln zł.

16.04.2018

Pozyskalismy dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł dla Miasta Torunia na realizację projektów: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu" oraz "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu".

06.04.2018

Przygotowaliśmy WoD dla projektu "AID Akademia innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego", który uzyskał blisko 11,5 mln zł dofinansowania w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Dz. 3.5 PO WER.

23.03.2018

Pozyskaliśmy dla Miasta Kielce dotację w wysokości 11,8 mln zł na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

15.03.2018

Podpisaliśmy ze Szpitalem MSWiA w Bydgoszczy oraz z Miejską Przychodnią Specjalistyczną w Toruniu umowy na koordynację oraz rozliczanie projektów w ramach Poddz. 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej. Projekty ukierunkowane są na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

05.03.2018

W ramach realizacji projektu własnego "Start w przedsiębiorczość" (Dz. 8.3 RPO WK-P 2014-2020) przyznaliśmy 40 osobom wsparcie w postaci bezzwrotnej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 6-miesięczne wsparcie pomostowe. Łącznie na ten cel wypłaciliśmy 960 tys. zł dotacji oraz 420 tys. zł wsparcia pomostowego.

19.02.2018

Pozyskaliśmy 13,8 mln zł dofinansowania dla szpitali powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Łasinie, Rypinie oraz Więcborku na rozbudowę, modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny w ramach Poddz. 6.1.1 RPO WK-P 2014-2020.

19.02.2018

Pozyskaliśmy dla gminy Nakło n. Notecią dofinansowanie w wysokości ponad 6,8 mln zł na realizację projektu pt. "Budowa parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Poddz. 3.5.2 RPO WK-P 2014-2020.

16.02.2018

Przygotowaliśmy Studium Wykonalności dla projektu pt. "Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków" realizowanego przez konsorcjum UMK w Toruniu oraz WSG w Bydgoszczy, który uzyskał 38 mln zł dofinansowania w ramach Dz. 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji RPO WK-P.

06.02.2018

Pozyskaliśmy dotacje na budowę Centrów Badawczo – Rozwojowych w firmach województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach Poddziałania 1.2.1 wsparcie uzyskały m.in.: Ako, Kaplast, Conkret, Green, HTG Polska.

Kolejny konkurs już w maju!

06.11.2017

W ramach ostatniego konkursu (Poddz. 1.6.2 RPO WK-P) pozyskaliśmy 8 dotacji dla firm z regionu (Polmass, USM, Maad, Margot, Stanlab, Horpol, Erplast, Dermatoestetica).
Urząd Marszałkowski planuje ogłosić kolejny konkurs w najbliższych miesiącach. Dotacje do 55% wartości inwestycji - nawet kilka mln złotych.
Zapraszamy do współpracy!

30.10.2017

Kolejne dwa projekty realizowane przez KPEC Sp. z o.o. z Bydgoszczy, dla których nasza firma przygotowała kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymały ze środków POIiŚ dofinansowanie w wysokości ponad 63 mln zł.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace związane z termomodernizacją istniejącej oraz budową nowej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację ww. projektów wynoszą 155 mln zł.

23.10.2017

Gminy Pakość, Cekcyn i Książki, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne otrzymały dofinansowanie na projekty z zakresu infrastruktury przedszkolnej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania dla 3 projektów wyniosła 3,3 mln zł.

20.10.2017

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

19.10.2017

Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,2 mln zł na realizację projektu pn. "Centrum Współpracy Nauka - Biznes UW", dla którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną w ramach Dz. 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

19.10.2017

W ramach Poddz. 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WK-P dla naszych klientów z sektora publicznego pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 4,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z budową i adaptacją budynków na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

17.10.2017

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, dla którego przygotowaliśmy kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł z POIiŚ na realizację inwestycji pn. "Doposażenie klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy".

06.10.2017

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek" w ramach RPO WK-P 2014-2020.

05.10.2017

Z Programu GameInn w ramach POIR pozyskaliśmy dotację 2 mln zł na opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej.

25.09.2017

Dla klienta biznesowego pozyskaliśmy właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Program Sokół) wsparcie w wysokości 26,6 mln zł na projekt budowy fabryki proekologicznych materiałów m.in.  dla budownictwa i przemysłu spożywczego.

04.09.2017

Kolejne duże projekty biznesowe opracowane przez nas w ramach POIR otrzymały dofinansowanie. Pozyskaliśmy łącznie 17,5 mln zł dla firmy Conkret oraz MDD z programu "Badania na Rynek" - 3.2.1 POIR

01.08.2017

Pozyskaliśmy dla 9 naszych klientów działających w sektorze ochrony zdrowia dofinansowanie ze środków RPO WK-P o łącznej kwocie prawie 1,4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z poprawą dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej.

14.07.2017

W ramach III naboru dla Poddziałania 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND, pozyskaliśmy łącznie ponad 6,4 mln zł dofinansowania dla naszych klientów. Wsparte firmy otrzymały szansę zwiększenia rozpoznawalności swoich marek produktowych na arenie międzynarodowej.

26.06.2017

W ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO Infrastruktura i Środowisko pozyskaliśmy dofinansowanie dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w wysokości ponad 14 mln złotych na realizację dwóch projektów z zakresu promowania wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w systemach ciepłowniczych tj. na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo oraz na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra. Łączna wartość wymienionych projektów to ponad 38 mln złotych.

22.03.2017

W ramach Działania 2.1 PO Infrastruktura i Środowisko opracowaliśmy dla miasta Rzeszowa dokumentację aplikacyjną dla projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I" o wartości ponad 77 mln złotych.

28.02.2017

W ramach Działania 10.4 RPO Województwa Pomorskiego pozyskaliśmy dla Miasta i Gminy Sztum ponad 5 mln złotych dotacji na oświetlenie uliczne przy całkowitej wartości projektu ponad 7,7 mln złotych.

09.01.2017

Pozyskaliśmy ponad 1,5 mln złotych dotacji dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (Działanie 9.3 RPO Województwa Wielkopolskiego).

21.11.2016

Pozyskaliśmy ok. 4,8 mln zł dofinansowania dla naszych klientów w ostatniej rundzie konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR - GO TO BRAND. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nam zaufały stanęły przed szansą szerokiego wypromowania swojej marki produktowej na arenie międzynarodowej.

21.10.2016

Pozyskaliśmy 16 mln zł dotacji na rozwój systemu kształcenia w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Projekt będzie realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Słupskim Inkubatorem Technologicznym) oraz Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

17.10.2016

Pozyskaliśmy 120 mln zł dotacji dla Katowic.

19.09.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł dla firmy AgrAlex Sp. z o.o. w konkursie w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Dokumentacja sporządzona przez naszych specjalistów zdobyła największą liczbę punktów i okazała się najlepiej sporządzoną pośród konkurencji.

05.09.2016

Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie własnych badań docenił działalność naszej firmy przyznając tytuły Efektywna Firma 2015 oraz Strong Company 2015.

http://businessnow.pl/10433,efektywne-firma-2015-6.html

oraz

http://businessnow.pl/10438,mocne-firmy-godne-zaufania-strong-company-2015-2.html

29.08.2016

Dynamiczny rozwój firmy zaowocował przyznaniem nam tytułu GEPARDA BIZNESU 2015. Nasza firma została doceniona za dynamikę rozwoju oraz wzrost wartości.

http://businessnow.pl/10430,gepardy-biznesu-2015-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej-8.html


11.05.2016

Podpisaliśmy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy umowę na przygotowanie wszystkich zaplanownych projektów unijnych na lata 2014-2020 o łącznej wartości ponad 320 mln zł.

28.04.2016

Opracowujemy dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie studium wykonalności projektu budowy parkingu "Parkuj i Jedź" - Metro Młociny.

25.04.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 0,7 mln zł na realizację projektu w ramach POWER. Projekt zakłada organizację staży i praktyk zawodowych dla 152 uczniów szkół kształcenia zawodowego z Inowrocławia.

22.04.2016

Zrealizowaliśmy dla Gminy Susz dokumentację aplikacyjną dla czterech inwestycji o łącznej wartości 24 mln zł. Projekty dotyczyły: przebudowy systemu grzewczego, budowy kanalziacji i zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

04.04.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 11 mln zł dla Gminy Miasto Ustka oraz Gminy Miasta Sopotu na realizacje projektu z zakresu ochrony obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego.

01.04.2016

Zakończyliśmy realizację trzech dużych projektów dla Miasta Katowice (System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych). Nasi specjaliści przygotowali studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych w ramach Działania 4.5 RPO WŚ. Łączna wartość inwestycji to ok. 181 mln zł.

29.03.2016

Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł dla Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta Malbork na realizację projektu "Ochrona wód i przywrócenie różnorodności bilogicznej na terenie MOF Malbork - Sztum".

05.02.2016

Na zlecenie Miasta Radomia przygotowujemy "Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 - 2023"

01.02.2016

Zakończyliśmy prace nad dokumentacjami aplikującymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:
- Działanie 2.3 - Gmina Barcin (3,7 mln zł)
- Działanie 2.3.1 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Garwolina (52 mln zł) oraz Gmina Pakość (3,6 mln zł)

15.01.2016

Pozyskaliśmy dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy w ramach Działania 5.2 POWER

Nasi partnerzy

UTP     

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image Owl Image     Owl Image
stat4u