Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link
Linked In profil Nasz newsletter

 

Lech Consulting

 

Funkcjonujemy w branży doradczej od 16 lat. Głównym obszarem naszej działalności jest pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych, doradztwo strategiczne i inwestycyjne. Przygotowujemy m.in. biznesplany, studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie, strategie, raporty, analizy, koordynujemy inwestycje i rozliczamy pozyskane przez nas dotacje.

Nasz zespół tworzy grupa ponad 30 doświadczonych konsultantów oraz szereg zewnętrznych specjalistów z różnych branż. Specjalizujemy się w wąskich obszarach naszej oferty, co przekłada się na wysoką efektywność i skuteczność. Pozyskaliśmy ponad 1000 dotacji, co plasuje nas w czołówce krajowych rankingów doradztwa unijnego. Przygotowaliśmy ponad 100 strategii, raportów, analiz.

Innova Consulting Od 2011 roku w ramach naszej Grupy Kapitałowej działa również firma Innova Consulting – spółka z wieloma sukcesami w branży doradczej.

 

Aktualności

29.12.2022
Kolejny przygotowany przez nas projekt znalazł się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach konkursu "Przemysł 4.0" - firmie Politech Sp. z o.o. zostało przyznane dofinansowanie w kwocie niemal 700 tys. zł na wdrożenie kompleksowych rozwiązań wspierających transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

23.12.2022
Na koniec roku jest nam bardzo miło poinformować o sukcesie osiągniętym w konkursie "Szybka ścieżka"! Dla naszego partnera, firmy DBR 77 Robotics, pozyskaliśmy 5,5 mln zł na realizację projektu pn. "Budowa algorytmów AI do zarządzania i wspierania procesów decyzyjnych w zakładach produkcyjnych".

30.11.2022
Nasi Klienci otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu POIiŚ pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”. Dzięki łącznej kwocie dofinansowania 487 tys. zł Miasto Bydgoszcz i Gmina Miasto Głowno doposażą szkoły podstawowe w mobilne miasteczka rowerowe. Miasto Bydgoszcz ponadto wybuduje i doposaży przejścia dla pieszych.

17.11.2022
Blisko 280 tys. zł dofinansowania dla Wytwórni Materiałów Budowlanych "Tele-Strop-System" i Proxy Trade Sp. z o.o. - to efekt naszego doradztwa w ramach konkursu dot. poprawy BHP zorganizowanego przez ZUS.

03.11.2022
Dla firmy Browar Toruński Toruń pozyskaliśmy właśnie ponad 200 tys. zł w ramach Funduszu Eksportowego na zakup usług wzorniczych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

17.10.2022
Kolejnego Inwestora skutecznie przeprowadziliśmy przez proces pozyskania decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Krajowa Grupa Spożywcza S.A., która jest liderem w branży rolno-spożywczej, otrzymała decyzję o wsparciu - w ramach inwestycji firma poniesie koszty inwestycyjne w wysokości ponad 190 mln zł na modernizację Oddziału „Cukrownia Dobrzelin”.

14.10.2022
W ramach konkursu w działaniu 7.1 RPO WK-P 2014-2020 pozyskaliśmy łącznie ponad 300 tys. zł dofinansowania dla 3 wnioskodawców z terenu powiatu tucholskiego. Projekty skierowane są do lokalnej młodzieży, mają na celu rozwijanie ich pasji i zainteresowań oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

29.08.2022
Rada Miejska w Radomiu przyjęła opracowaną przez naszych doradców "Strategię dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia - Radom 2030".

08.08.2022
Pozyskaliśmy ponad 1,3 mln zł dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z planowanym utworzeniem Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich w Nawrze.

10.06.2022
Dzięki naszym ekspertom, firma Melone Design Łukasz Kaczmarek z Inowrocławia otrzymała decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Maksymalna wysokość zwolnienia z podatku dochodowego wyniesie 332,6 tys. zł.

02.06.2022
W ramach działania 6.5 RPO WK-P pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dotacji na kolejny etap modernizacji Uzdrowiska Inowrocław. Inwestycja obejmuje m.in. dalszy remont tężni solankowej oraz alejek na Skwerze ks. Adama Fabianowskiego.

10.05.2022
Z sukcesem wystartowaliśmy w konkursie Granty na Eurogranty. Dla Instytutu Nowych Materiałów i Technologii Sp. z o.o. pozyskaliśmy 280 tys. zł na przygotowanie aplikacji o Eurogrant w ramach programu Horyzont Europa - EIC Accelerator Open.

29.04.2022
Właśnie zakończyliśmy realizację projektu szkoleniowego w temacie "AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PRODUKCJI DROGĄ DO WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA" dofinansowanego w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. Projekt zrealizowaliśmy za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych we współpracy z naszym partnerem merytorycznym, firmą DBR77 Robotics Sp. z o.o.

27.04.2022
W cieszącym się ogromnym zainteresowaniem konkursie PARP “Bony na Cyfryzację” (złożonych zostało ponad 6000 projektów z całej Polski) dofinansowanych zostało aż 14 naszych projektów z łączną kwotą dofinansowania 3,3 mln zł. Dzięki tym pieniądzom nasi Klienci będą mogli zakupić oprogramowanie i przeprowadzić transformację cyfrową.

18.01.2022
Pozyskaliśmy prawie 10 mln zł dla 3 szpitali powiatowych z województwa kujawsko – pomorskiego na realizację inwestycji w infrastrukturę szpitalną w zakresie rehabilitacji leczniczej.

17.12.2021
Prawie 800 tys. zł pozyskaliśmy w konkursie pilotażowym Przemysł 4.0 dla Spółki USM Marcin Zglinicki na wdrożenie robotów przemysłowych umożliwiających transformację firmy w kierunku Przemysłu 4.0.

26.11.2021
Kolejny przygotowany przez nas projekt badawczo-rozwojowy został objęty dofinansowaniem - firma Eco5Tech S.A. otrzyma w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WKP 2,4 mln zł na opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach.

02.11.2021
Przygotowany przez nas dla firmy TW PLAST projekt pn. "Opracowanie innowacyjnego wyrobu gotowego w postaci specjalistycznej folii stretch o polepszonych właściwościach z materiałów pochodzenia recyklingowego" otrzymał dofinansowanie w kwocie 40 mln zł w ramach konkursu "Szybka ścieżka".

22.10.2021
Pozyskaliśmy ponad 755 tys. zł dofinansowania dla projektu polegającego na opracowaniu dokumentacji przygotowawczej na potrzeby utworzenia ,,Młyna Energii" w Grudziądzu - instytucji o charakterze edukacyjno-kulturalnym w formie nowoczesnego laboratorium nauk ścisłych. Ta inwestycja zostanie zrealizowana w kolejnej perspektywie.

03.09.2021
W ramach współpracy z sektorem publicznym właśnie pozyskaliśmy blisko 13 mln zł zł dla Bydgoszczy, Koronowa i Obrowa na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i ponad 1 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w Gminach Dąbrowa Chełmińska i Białe Błota.

18.08.2021
W II rundzie konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus pozyskaliśmy ponad 600 tys. zł dla firmy Wasz Styl Catering na opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnego KamperVana dedykowanego osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i o kulach.

02.08.2021
Przygotowane przez nas 3 projekty dla firm AKO, JPD i SYNCO otrzymały łącznie ponad 15,2 mln zł dofinansowania z działania 3.2.2. POIR „Kredyt na innowacje technologiczne” (2021).

23.07.2021
Przygotowany przez nas dla Gminy Miasta Radomia projekt pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu” został objęty wsparciem w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie to 3 242 316,10 zł.

06.07.2021
100% skuteczności w konkursie Go to brand – EXPO 2020. Firmy: APIS, Klaromed, AKO, Hydro-gaz-med otrzymają łącznie blisko 0,5 mln zł na rozwój działalności eksportowej.

05.07.2021
Ponad 2 mln zł na budowę, modernizację i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych otrzymali właśnie nasi klienci - gminy: Czernikowo, Obrowo i Jeżewo.

22.06.2021
Blisko 1 mln zł dla agencji reklamowej FRACTAL na zaprojektowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnego ekspozytora sklepowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami - to efekt naszej współpracy z firmą FRACTAL Sp. z o.o. Sp. k. w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus.

11.06.2021
W konkursie na infrastrukturę drogową - budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pozyskaliśmy ponad 750 tys. zł dofinansowania dla Miasta Bydgoszcz. Inwestycja polegać będzie na przebudowie ulicy Nad Wisłą i stanowi element szerszego przedsięwzięcia - rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu.

25.05.2021
Niemalże 1 mln zł pozyskaliśmy dla Gminy Białe Błota na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej polegająca na budowie Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach”.

24.05.2021
Kontynuujemy dobrą passę w konkursie „Kredyt na innowacje technologiczne” - w rundzie 6. dofinansowaniem został objęty przygotowany przez nas dla firmy PPUH „Mistral” projekt pn. „Innowacyjna technologia produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych” - pozyskana kwota dotacji to 2,5 mln zł.

18.05.2021
Po raz kolejny możemy pochwalić się wysoką skutecznością w konkursie „Kredyt na innowacje technologiczne” - dla firmy S L T Group Dariusz Lewandowski właśnie pozyskaliśmy 5,9 mln zł na realizację projektu „Innowacyjna technologia produkcji komory śmieciarki do selektywnego gromadzenia śmieci”.

20.04.2021
100% skuteczności w konkursie Bony na innowacje - już 17 projektów badawczo-rozwojowych naszego autorstwa zostało objętych dofinansowaniem. Wsparcie uzyskały firmy: ABAKO, Abiuris Sp. z o.o., AJRR Sp. z o.o., ANTREZ, AP-TECH Sp. z o.o., APS AVIATION Sp. z o.o., Ateris S.A., Barbatus Sp. z o.o., DCI Sp. z o.o., ECO-INVESTMENT S.A (ECO5TECH S A), Gajet, Green3 sp. z o.o, La Mare Sp. z o.o., Synco Sp. z o.o., YellowForg Sp. z o.o.

09.04.2021
Nasz projekt dla firmy Papiery Powlekane „PASACO” Sp. z o.o. na 1. miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie „Szybka ścieżka”! PASACO otrzyma niemal 5 mln zł na opracowanie papieru podgumowanego klejem skrobiowym aktywowanym wodą z dodatkiem nanokomponentów.

08.04.2021
W ostatnim konkursie Fundusz Badań i Wdrożeń dla firm MILTECH, EMIX Sp. z o.o. i SOFTBLUE S.A. pozyskaliśmy łącznie blisko 900 tys. zł na prowadzenie prac B+R.

26.03.2021
Przygotowane przez nas projekty „Opracowanie metod analitycznych oraz nowych metod otrzymywania ekologicznych substancji zapachowych" oraz „Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób..." dofinansowane w ramach poddziałania 1.2.1 RPO WK-P. Firmy InventionBio Sp. z o.o. i Softblue S.A. otrzymają na przeprowadzenie ww. prac B+R łącznie ponad 5 mln zł.

15.03.2021
Skutecznie rozwijamy współpracę z JST - własnie pozyskaliśmy 2,1 mln zł dla Gminy Miasto Chełmno na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie”.

15.02.2021
Kolejne pozyskane przez Lech Consulting dofinansowanie dla Miasta Inowrocław na odnowę części wspólnych budynków wielorodzinnych w ramach projektu rewitalizacyjnego. W XXV rundzie konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Miasto uzyskało ponad 2,6 mln zł dotacji.

09.02.2021
Pomagamy firmom rozwijać eksport! Dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji 8 przedsiębiorstw otrzyma łącznie 2,6 mln zł w ramach Funduszu Eksportowego.

28.01.2021
Dwie przygotowane przez naszą firmę dokumentacje aplikacyjne dla Miasta Bydgoszcz i Gminy Białe Błota pozwoliły pozyskać łącznie 3,2 mln zł dofinansowania na budowę dróg dla rowerów na terenie tych gmin.

19.01.2021
Już 11 dotacji pozyskaliśmy w ramach ostatniego konkursu Bony na innowacje dla MŚP - w rundzie 8 dofinansowaniem zostały objęte 4 projekty naszych klientów na łączną kwotę 1,2 mln zł.

04.01.2021
Prawie 35 mln zł na rewitalizację na terenie Bydgoszczy, Torunia oraz Koronowa i 100% skuteczności LC w konkursie - 15 projektów naszego autorstwa umożliwi ożywienie społeczno-gospodarcze regionu!

19.11.2020
Aktywnie i skutecznie współpracujemy z sektorem publicznym - właśnie pozyskaliśmy 15,1 mln zł na przebudowę zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w ramach Programu Kultura finansowanego z funduszy norweskich (MF EOG 2014-2021).

06.11.2020
Ponad 3 mln zł dotacji dla Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu i przygotowanego przez nas projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2”.

04.11.2020
Kolejne pozyskane przez Lech Consulting dofinansowanie w ramach Kredytu na innowacje technologiczne (3.2.2 PO IR) - firma Papiery Powlekane „PASACO” Sp. z o.o. otrzyma blisko 4 mln zł na wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania papierów biodegradowalnych z powłokami funkcyjnymi (hydrofobowymi i oleofobowymi).

28.10.2020
Bony na innowacje dla MŚP (etap usługowy) - w rundzie 7 konkursu dofinansowaniem zostało objętych 5 przygotowanych przez nas projektów. Łączna kwota dotacji to 1,7 mln zł.

08.10.2020
100% skuteczności Lech Consulting w ostatnim konkursie Badania na rynek - wszystkie przygotowane przez nas projekty otrzymały dofinansowanie! Dla firm LUBAZ Sp. z o.o. Sp. k., DRIMER Sp. z o.o. Sp. k., TELE-STROP-SYSTEM pozyskaliśmy niemal 12 mln zł.

29.09.2020
Dla Gminy Jeżewo pozyskaliśmy 2 mln zł w ramach PROW 2014-2020 na budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej. 

20.09.2020
Dofinansowanie dla Miasta Bydgoszcz w łącznej wysokości ok. 3,7 mln zł w ramach 3 projektów polegających na budowie dróg dla rowerów w ciągu ulic Kruszwickiej, Focha i Smukalskiej w Bydgoszczy - to kolejna odsłona naszej efektywnej współpracy z JST. 

17.09.2020
Niedługo na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego rozpoczną się prace nad budową Inkubatora Przedsiębiorczości - niemal 19 mln zł to kwota dofinansowania pozyskana na tę inwestycję przy udziale Lech Consulting. 

10.09.2020
4 projekty rewitalizacyjne przygotowane przez naszych doradców w ramach działań 7.1 i 6.2 RPO WK-P uzyskały najwyższe noty spośród wszystkich ocenianych projektów. 

28.08.2020
Dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej Gmina Tuchola otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 3,1 mln zł dla projektu pn. „Rewitalizacja dworca kolejowego w Tucholi i jego przystosowanie do potrzeb Lokalnego Centrum Rozwoju”.

20.08.2020
Dofinansowanie z "Szybkiej Ścieżki" (1.1.1 PO IR) - prawie 2 mln zł to kwota dotacji otrzymanej przez firmy BACTO-TECH Sp. z o.o. i PU-H CHEMIROL Sp. z o.o. na przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania innowacyjnych nawozów. Dokumentację do tego projektu przygotowali nasi doradcy. 

13.08.2020
Dla firmy BARBARA LUIJCKX Sp. z o.o., produkującej profesjonalne czekoladowe dekoracje, pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4,7 mln zł w ramach Kredytu na innowacje technologiczne (poddziałanie 3.2.2. PO IR).

06.08.2020
48 dotacji dla innowacyjnych firm produkcyjnych z naszego regionu - to nasz świetny wynik w kolejnej odsłonie konkursu 1.6.2 RPO WK-P.

24.07.2020
Przygotowaliśmy 4 dokumentacje aplikacyjne dla Gminy Miasta Głowno, które pozwoliły uzyskać ponad 2,3 mln zł dofinansowania na termomodernizację 3 przedszkoli miejskich oraz budynku Urzędu Miejskiego. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

30.06.2020
Przygotowana przez nas dokumentacja aplikacyjna pozwoliła pozyskać dwóm kolejnym firmom 6,6 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych w ramach działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

22.06.2020
9 dotacji na kwotę blisko 3 mln zł pozyskaliśmy dla naszych klientów w ramach właśnie rozstrzygniętego konkursu "Go to Brand" (poddziałanie 3.3.3 PO IR).

17.04.2020
3,8 mln zł dotacji dla 2 przygotowanych przez nas projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasto Inowrocław: "Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu" oraz "Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego". Projekty otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2 RPO WK-P.

10.03.2020
2 przygotowane przez nas projekty z dofinansowaniem w ramach Funduszu Eksportowego (poddziałanie 1.5.3 RPO WK-P).

31.12.2019
100% skuteczności w konkursie 1.6.2 RPO WK-P - 16 przygotowanych przez nas projektów na wdrażanie innowacji w firmach usługowych z woj. kujawsko-pomorskiego otrzymało dofinansowanie.

09.12.2019
Kolejny sukces LC. Dzięki wytężonej pracy naszych doradców pozyskaliśmy 4,5 mln zł dofinansowania (spośród dostępnych 11,2 mln zł) na 13 projektów B+R dla firm z naszego województwa. Sukces cieszy tym bardziej, że 3 z naszych projektów uzyskały najwyższe oceny. Ponadto, łącznie złożone zostały 32 projekty, co oznacza, że 40% z nich powstało w Lech Consulting. 

15.11.2019
Opracowana przez naszą firmę dokumentacja aplikacyjna wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym pozwoliła na pozyskanie 19 mln zł dofinansowania dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.. Projekt pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą” został dofinansowany w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

17.10.2019
Dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji aplikacyjnej cztery firmy z województwa łódzkiego otrzymały dofinansowanie o łącznej wysokości 6,6 mln zł na budowę farm fotowoltaicznych.

14.10.2019
Pozyskaliśmy na Gminy Grudziądz dotację w wysokości 6 mln zł na realizację inwestycji pn. "Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem".

10.10.2019
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" z Bydgoszczy, dla której opracowaliśmy kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach mieszkalnych. Dofinansowanie pochodzi ze środków RPO WK-P, Dz. 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

07.10.2019
Wielki sukces naszych doradców w konkursie 1.2.1 RPO WK-P na dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych. Pozyskaliśmy ponad 9,3 mln zł łącznej dotacji w tym naborze. Dzięki tym środkom nasi Klienci będą mogli opracować innowacyjne na skalę światową rozwiązania produktowe i technologiczne.

20.09.2019
Kolejne sukcesy naszej firmy w konkursie "Design dla przedsiębiorców" (Poddz. 2.3.5 POIR). Tylko w tym roku pozyskaliśmy dotację z tego konkursu dla trzech naszych klientów: ELDRO Technologie Sp. z o.o., BARBARA LUIJCKX Sp. z o.o. oraz HORPOL J.I.A.T. Horeczy Sp. J. Przedsiębiorstwa otrzymują wsparcie na zakup usług projektowych oraz od razu na środki trwałe niezbędne do wdrożenia opracowanego rozwiązania. Kolejne edycje konkursu już w 2020r.

25.08.2019
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała wyniki konkursu z Poddz. 3.3.3 POIR - Go to Brand, który zakłada wsparcie na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wśród wybranych aplikacji znalazło się 12 przygotowanych przez nas wniosków, a łącznie w ramach konkursów na rozwój eksportu pozyskaliśmy już blisko 70 dotacji. W ramach projektów sfinansowane zostaną m.in. udziały w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz inne działania promocyjne podejmowane na rynkach międzynarodowych. Zapraszamy do współpracy przy kolejnych edycjach konkursu.

23.08.2019
W ramach Poddz. 2.3.2 POIR "Bony na innowacje dla MŚP" etap I usługowy w dotychczasowych naborach dwa przygotowane przez nas projekty otrzymały już dofinansowanie. Kolejne dwa wnioski są w trakcie oceny i z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu. Dla zainteresowanych aplikowaniem w tym poddziałaniu - istnieje jeszcze możliwość złożenia wniosku w ostatniej w tym roku rundzie naboru trwającej do 28 listopada. Zapraszamy do kontaktu!

16.05.2019
Konkurencja była ogromna, ale udało się! Pozyskaliśmy dla naszych klientów dotacje w ramach Dz. 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WK-P 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na rewitalizację zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910 oraz dostosowanie grudziądzkich spichlerzy do pełnienia funkcji na rzecz kultury.

05.02.2019
Przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną dzięki, której Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny uzyskał dofinansowanie na budowę nowoczesnej infrastruktury biznesowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 27 mln zł z czego ponad 6 mln zł będzie stanowiła dotacja otrzymana w ramach RPO WK-P. Inwestycja będzie obejmowała budowę obiektu z centrami demonstracyjnymi, fab labami oraz tzw. "żywymi laboratoriami".

18.10.2018
Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozyskaliśmy łącznie 4 mln zł w ramach Dz. 4.5 Ochrona przyrody RPO WK-P 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie m.in stacja terenowo-badawcza Podmoście, utworzony zostanie ośrodek edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, a także zostanie zmodernizowana zagroda wiejska w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej PK "Góry Łosiowe".

10.10.2018
W ramach Poddz. 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO IiŚ pozyskaliśmy dofinansowanie dla Celsium Sp. z o.o. w wysokości 1,1 mln zł oraz Celsium serwis Sp. z o.o. w wysokości 8,4 mln zł na realizację dwóch projektów z zakresu promowania wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w systemach ciepłowniczych w Grójcu oraz w Skarżysku-Kamiennej.

05.10.2018
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4,4 mln zł dla Akademii Polonijnej w Częstochowie. W ramach Dz. 5.5 PO WER Uczelnia będzie realizować program rozwojowy dla studentów pielęgniarstwa oraz program kształcenia podyplomowego dla absolwentów.
Jest to kolejny projekt Akademii Polonijnej w Częstochowie, dla którego z sukcesem przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie. We wrześniu AP rozpoczęła realizację "Akademii Polonijnej Małego Odkrywcy" - projektu dofinansowanego w ramach Dz. 3.1 PO WER w kwocie 306.582,91 zł

10.09.2018
Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę o współpracy z największą techniczną uczelnią w województwie kujawsko-pomorskim - Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. UTP integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Dzięki tej strategicznej współpracy mamy wsparcie blisko 400 naukowców, w tym m.in. z obszarów: Inżynierii Mechanicznej, Biotechnologii, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska, Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania. Tym samym jesteśmy w stanie jeszcze bardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

10.05.2018
Spółka Pallmed z Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 mln zł na realizację dwóch projektów, dla których sporządziliśmy  dokumentację aplikacyjną. Projekty dotyczą przebudowy i modernizacji hospicjum Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Żninie.

20.04.2018
Opracowaliśmy dla Gminy Grudziądz WoD oraz SW dla dwóch projektów w ramach Dz. 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO WK-P 2014-2020. Projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości ok. 0,5 mln zł.

16.04.2018
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł dla Miasta Torunia na realizację projektów: "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu" oraz "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu".

06.04.2018
Przygotowaliśmy WoD dla projektu "AID Akademia innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego", który uzyskał blisko 11,5 mln zł dofinansowania w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Dz. 3.5 PO WER.

23.03.2018
Pozyskaliśmy dla Miasta Kielce dotację w wysokości 11,8 mln zł na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego.

15.03.2018
Podpisaliśmy ze Szpitalem MSWiA w Bydgoszczy oraz z Miejską Przychodnią Specjalistyczną w Toruniu umowy na koordynację oraz rozliczanie projektów w ramach Poddz. 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej. Projekty ukierunkowane są na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

05.03.2018
W ramach realizacji projektu własnego "Start w przedsiębiorczość" (Dz. 8.3 RPO WK-P 2014-2020) przyznaliśmy 40 osobom wsparcie w postaci bezzwrotnej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 6-miesięczne wsparcie pomostowe. Łącznie na ten cel wypłaciliśmy 960 tys. zł dotacji oraz 420 tys. zł wsparcia pomostowego.

19.02.2018
Pozyskaliśmy 13,8 mln zł dofinansowania dla szpitali powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Łasinie, Rypinie oraz Więcborku na rozbudowę, modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny w ramach Poddz. 6.1.1 RPO WK-P 2014-2020.

19.02.2018
Pozyskaliśmy dla gminy Nakło n. Notecią dofinansowanie w wysokości ponad 6,8 mln zł na realizację projektu pt. "Budowa parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Poddz. 3.5.2 RPO WK-P 2014-2020.

16.02.2018
Przygotowaliśmy Studium Wykonalności dla projektu pt. "Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków" realizowanego przez konsorcjum UMK w Toruniu oraz WSG w Bydgoszczy, który uzyskał 38 mln zł dofinansowania w ramach Dz. 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji RPO WK-P.

06.02.2018
Pozyskaliśmy dotacje na budowę Centrów Badawczo – Rozwojowych w firmach województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach Poddziałania 1.2.1 wsparcie uzyskały m.in.: Ako, Kaplast, Conkret, Green, HTG Polska.

Kolejny konkurs już w maju!

06.11.2017
W ramach ostatniego konkursu (Poddz. 1.6.2 RPO WK-P) pozyskaliśmy 8 dotacji dla firm z regionu (Polmass, USM, Maad, Margot, Stanlab, Horpol, Erplast, Dermatoestetica).
Urząd Marszałkowski planuje ogłosić kolejny konkurs w najbliższych miesiącach. Dotacje do 55% wartości inwestycji - nawet kilka mln złotych.
Zapraszamy do współpracy!

30.10.2017
Kolejne dwa projekty realizowane przez KPEC Sp. z o.o. z Bydgoszczy, dla których nasza firma przygotowała kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymały ze środków POIiŚ dofinansowanie w wysokości ponad 63 mln zł.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną prace związane z termomodernizacją istniejącej oraz budową nowej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy. Łączne nakłady inwestycyjne na realizację ww. projektów wynoszą 155 mln zł.

23.10.2017
Gminy Pakość, Cekcyn i Książki, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne otrzymały dofinansowanie na projekty z zakresu infrastruktury przedszkolnej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania dla 3 projektów wyniosła 3,3 mln zł.

20.10.2017
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,8 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej" w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

19.10.2017
Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie w wysokości 11,2 mln zł na realizację projektu pn. "Centrum Współpracy Nauka - Biznes UW", dla którego przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną w ramach Dz. 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, Typ projektów: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

19.10.2017
W ramach Poddz. 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną RPO WK-P dla naszych klientów z sektora publicznego pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 4,5 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z budową i adaptacją budynków na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

17.10.2017
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy, dla którego przygotowaliśmy kompleksową dokumentację aplikacyjną, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł z POIiŚ na realizację inwestycji pn. "Doposażenie klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy".

06.10.2017
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 mln zł dla Miasta Bydgoszczy na realizację projektu pn. "Budowa bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek" w ramach RPO WK-P 2014-2020.

05.10.2017
Z Programu GameInn w ramach POIR pozyskaliśmy dotację 2 mln zł na opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej.

25.09.2017
Dla klienta biznesowego pozyskaliśmy właśnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (Program Sokół) wsparcie w wysokości 26,6 mln zł na projekt budowy fabryki proekologicznych materiałów m.in.  dla budownictwa i przemysłu spożywczego.

04.09.2017
Kolejne duże projekty biznesowe opracowane przez nas w ramach POIR otrzymały dofinansowanie. Pozyskaliśmy łącznie 17,5 mln zł dla firmy Conkret oraz MDD z programu "Badania na Rynek" - 3.2.1 POIR.

01.08.2017
Pozyskaliśmy dla 9 naszych klientów działających w sektorze ochrony zdrowia dofinansowanie ze środków RPO WK-P o łącznej kwocie prawie 1,4 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji związanych z poprawą dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej.

14.07.2017
W ramach III naboru dla Poddziałania 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND, pozyskaliśmy łącznie ponad 6,4 mln zł dofinansowania dla naszych klientów. Wsparte firmy otrzymały szansę zwiększenia rozpoznawalności swoich marek produktowych na arenie międzynarodowej.

26.06.2017
W ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji PO Infrastruktura i Środowisko pozyskaliśmy dofinansowanie dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w wysokości ponad 14 mln złotych na realizację dwóch projektów z zakresu promowania wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w systemach ciepłowniczych tj. na terenie Ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo oraz na terenie Ciepłowni Szubin, Nakło nad Notecią i Osowa Góra. Łączna wartość wymienionych projektów to ponad 38 mln złotych.

22.03.2017
W ramach Działania 2.1 PO Infrastruktura i Środowisko opracowaliśmy dla miasta Rzeszowa dokumentację aplikacyjną dla projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I" o wartości ponad 77 mln złotych.

28.02.2017
W ramach Działania 10.4 RPO Województwa Pomorskiego pozyskaliśmy dla Miasta i Gminy Sztum ponad 5 mln złotych dotacji na oświetlenie uliczne przy całkowitej wartości projektu ponad 7,7 mln złotych.

09.01.2017
Pozyskaliśmy ponad 1,5 mln złotych dotacji dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę i wyposażenie budynku na potrzeby funkcjonowania warsztatów szkolnych w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku (Działanie 9.3 RPO Województwa Wielkopolskiego).

21.11.2016
Pozyskaliśmy ok. 4,8 mln zł dofinansowania dla naszych klientów w ostatniej rundzie konkursu w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR - GO TO BRAND. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nam zaufały stanęły przed szansą szerokiego wypromowania swojej marki produktowej na arenie międzynarodowej.

21.10.2016
Pozyskaliśmy 16 mln zł dotacji na rozwój systemu kształcenia w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego. Projekt będzie realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (Słupskim Inkubatorem Technologicznym) oraz Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.

17.10.2016
Pozyskaliśmy 120 mln zł dotacji dla Katowic.

19.09.2016
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł dla firmy AgrAlex Sp. z o.o. w konkursie w ramach Działania 1.5 RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Dokumentacja sporządzona przez naszych specjalistów zdobyła największą liczbę punktów i okazała się najlepiej sporządzoną pośród konkurencji.

05.09.2016
Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie własnych badań docenił działalność naszej firmy przyznając tytuły Efektywna Firma 2015 oraz Strong Company 2015.

http://businessnow.pl/10433,efektywne-firma-2015-6.html

oraz

http://businessnow.pl/10438,mocne-firmy-godne-zaufania-strong-company-2015-2.html

29.08.2016
Dynamiczny rozwój firmy zaowocował przyznaniem nam tytułu GEPARDA BIZNESU 2015. Nasza firma została doceniona za dynamikę rozwoju oraz wzrost wartości.

http://businessnow.pl/10430,gepardy-biznesu-2015-wedlug-wzrostu-wartosci-rynkowej-8.html


11.05.2016
Podpisaliśmy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy umowę na przygotowanie wszystkich zaplanownych projektów unijnych na lata 2014-2020 o łącznej wartości ponad 320 mln zł.

28.04.2016
Opracowujemy dla Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie studium wykonalności projektu budowy parkingu "Parkuj i Jedź" - Metro Młociny.

25.04.2016
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 0,7 mln zł na realizację projektu w ramach POWER. Projekt zakłada organizację staży i praktyk zawodowych dla 152 uczniów szkół kształcenia zawodowego z Inowrocławia.

22.04.2016
Zrealizowaliśmy dla Gminy Susz dokumentację aplikacyjną dla czterech inwestycji o łącznej wartości 24 mln zł. Projekty dotyczyły: przebudowy systemu grzewczego, budowy kanalizacji i zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

04.04.2016
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 11 mln zł dla Gminy Miasto Ustka oraz Gminy Miasta Sopotu na realizacje projektu z zakresu ochrony obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego.

01.04.2016
Zakończyliśmy realizację trzech dużych projektów dla Miasta Katowice (System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych). Nasi specjaliści przygotowali studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych w ramach Działania 4.5 RPO WŚ. Łączna wartość inwestycji to ok. 181 mln zł.

29.03.2016
Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł dla Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta Malbork na realizację projektu "Ochrona wód i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum".

05.02.2016
Na zlecenie Miasta Radomia przygotowujemy "Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 - 2023".

01.02.2016
Zakończyliśmy prace nad dokumentacjami aplikującymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:
- Działanie 2.3 - Gmina Barcin (3,7 mln zł)
- Działanie 2.3.1 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Garwolina (52 mln zł) oraz Gmina Pakość (3,6 mln zł)

15.01.2016
Pozyskaliśmy dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy w ramach Działania 5.2 POWER.

Nasi partnerzy

UTP     CTT

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image

Owl Image     Owl Image Owl Image     Owl Image
stat4u