Nasze realizacje

 • 12 mln zł 

  na badania oraz wdrożenie innowacji w firmie Novacode (w ramach Ścieżki SMART)

 • 1,7 mln zł 

  na projekty badawczo - rozwojowe w firmie BactoTech (Ścieżka Smart) 

 • folie

  40,3 mln zł

  na opracowanie innowacyjnej folii stretch dla firmy TW PLAST w ramach konkursu „Szybka ścieżka”.

  Jedna z najwyższych dotacji w konkursie w perspektywie 2014-2020.

 • kartki papieru

  5 mln zł

  na opracowanie papieru podgumowanego z dodatkiem nanokomponentów dla firmy Papiery Powlekane PASACO Szybka ścieżka

  1 miejsce z 601 projektów z całej Polski!

 • laboratorium

  2 mln zł

  dla konsorcjum firm Chemirol i Bacto-Tech z w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” 

 • hala produkcyjna

  2,2 mln zł

  na rozwój technologii druku szkła 3D dla firmy HTG Polska Sp. z o.o.

 • strzelnica

  1,7 mln zł

  na prace związane z rozwojem nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej dla firmy Millisystem Sp. z o.o

   

 • Centrum Badań Przedklinicznych I Technologii (CEPT)

  360 mln zł

  na budowę Centrum Badań Przedklinicznych I Technologii (CEPT) konsorcjum 3 uczelni wyższych i 7 instytutów naukowych, którego liderem był Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • laboratorium

  43 mln zł

  rozliczenie kilkuletniego projektu, dotyczącego technologii otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych

 • maszyna

  0,5 mln zł

  na zakup urządzeń badawczych niezbędnych do prowadzenia prac B+R dla firmy Purinova Sp. z o.o.

 • 280 tys. zł

  na prace badawczo – rozwojowe w firmie Istrail

Dotacje dla projektów modułowych, w ramach Ścieżki SMART:

 • Novacode Sp. z o.o. –  12 mln zł na prace badawczo – rozwojowe, wdrożenie innowacji, internacjonalizację oraz cyfryzację firmy,
 • Omago Sp. z o.o. – 3,5 mln zł na opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do dezynfekcji w obszarze ART,
 • Lubaz Sp. z o.o. sp. k. – 4,9 mln zł na badania, internacjonalizację oraz poprawę konkurencyjności firmy,
 • Bacto – Tech Sp. z o.o. – 1,7 mln zł na stworzenie innowacyjnego systemu szybkiej diagnostyki oraz mikrobiologicznej sanityzacji środowiska produkcyjnego w uprawach roślin. 

 

Dotacje dla projektów z zakresu B+R, które pozyskaliśmy w latach 2019-2022:

 • DBR 77 Robotics Sp. z o.o. –  5,5 mln zł na budowę algorytmów AI do zarządzania i wspierania procesów decyzyjnych w zakładach produkcyjnych w ramach działania 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka.
 • TW Plast Sp. z o.o. w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – ponad 40 mln zł dofinansowania w ramach 1.1.1. POIR Szybka ścieżka na opracowanie innowacyjnej specjalistycznej folii stretch o polepszonych właściwościach z materiałów pochodzenia recyklingowego. Jedna z najwyższych dotacji w konkursie w perspektywie 2014-2020.
 • Papiery Powlekane „PASACO” – prawie 5 mln zł dotacji z konkursu 1.1.1. POIR Szybka ścieżka na opracowanie papieru podgumowanego z dodatkiem nanokomponentów. Projekt na 1 miejscu z 601 projektów z całej Polski w ramach Szybkiej Ścieżki
 • BACTO-TECH w konsorcjum z CHEMIROL – ok. 2 mln zł dotacji z Szybkiej ścieżki 1.1.1. POIR na opracowanie innowacyjnych bioaktywnych nawozów wzmocnionych mikrobiologiczne,
 • InventionMed S.A. – ponad 3,5 mln zł dotacji na opracowanie innowacyjnego symulatora medycznego wykorzystującego technologię podwójnej immersji,
 • SoftBlue S.A. – niemal 3 mln zł na stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych,
 • Eco5Tech S.A. - 2,4 mln zł na opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach,
 • InventionBio Sp. z o.o. – 2,2 mln zł na opracowanie metod analitycznych oraz nowych metod otrzymywania ekologicznych substancji zapachowych,
 • SoftBlue S.A. – ponad 2,2 mln zł na innowacyjną platformę konsumencką badającą rzeczywisty skład żywności,
 • Laboratorium Naturella – 2 projekty o łącznej wartości ponad 1 mln zł na opracowanie innowacyjnego rozwiązania do badań preferencji zakupowych klientów,
 • Boruta-Zachem – prawie 1 mln zł na 2 projekty B+R dotyczące opracowania linii innowacyjnych naturalnych środków czystości oraz opracowania urządzenia dozującego do dystrybucji kosmetyków naturalnych,
 • Softblue S.A. – projekt badawczy dot. innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarowych,
 • Larisa – opracowanie innowacyjnych lusterek tramwajowych,
 • Alfa-Med Bydgoszcz – prace B+R w zakresie innowacyjnych przymiarów implantologicznych,
 • Centrum Opieki Leczniczej ATMA – opracowanie terapii rehabilitacyjnej zaburzeń ośrodka mowy i ręki spastycznej,
 • Archimedes – dwa projekty B+R: innowacyjne systemy taśm transportowych oraz innowacyjny proces fabrykacji modułowych taśm transportowych,
 • SWIMER – projekt badawczy dot. opracowania dwukomorowego mobilnego zbiornika do magazynowania oleju napędowego,
 • RR Dental – innowacyjna technologia wytwarzania protez z użyciem dwutlenku cyrkonu,
 • InventionBio – opracowanie innowacyjnego nanonośnika z biosurfaktantów i naturalnych olejów,
 • InventionMed – innowacyjny symulator medyczny – wirtualna strzykawka treningowa w VR,
 • ECO Investment – dwa projekty w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP,
 • GREEN3 – Bon na innowacje dot. opracowana szafy automatyki sterującej przepompownią pneumatyczną,
 • Tarpol - opracowanie systemu zarządzania oraz predykcji funkcjonowania biogazowni,
 • Barbatus Sp. z o.o. – opracowanie systemu sterowania odzyskiem i ponownym wykorzystaniem ciepła i chłodu w procesach produkcyjnych,
 • Yellow Frog Sp. z o.o. – mobilny system specjalistycznych szkoleń BHP z wykorzystaniem technologii VR.

We wcześniejszych latach pozyskaliśmy dotacje na realizację prac badawczo – rozwojowych m.in. dla:

 • Hydrotor S.A. (dwa projekty badawczo-rozwojowe z działania 1.2.1 RPO WK-P),
 • Roma Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR, wartość 0,8 mln zł),
 • Energobilans Sp. z o.o. (Bony na innowacje z POIR),
 • Milisystem Sp. z o.o. (Opracowanie nowoczesnego systemu strzeleckiego) z działania 1.2 POIR,
 • Aplex Sp. z o.o. (współpraca z UTP) – Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem ekologicznych tworzyw kompozytowych dla przemysłu samochodowego,
 • Optiguard Sp. z o.o. – Prowadzenie innowacyjnych prac badawczych nad opracowaniem technologii produkcji zaawansowanych zabezpieczeń ekspozycji,
 • MOA s.c. – Opracowanie i wdrożenie systemu żaluzji fasadowych,
 • High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą) – Prace B+R nad opracowaniem technologii produkcji szkła samoczyszczącego,
 • Green Sp. z o.o. – Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza,
 • oraz kilkadziesiąt innych

Projekty dla uczelni:

 • 360 mln zł na budowę Centrum Badań Przedklinicznych I Technologii (CEPT) konsorcjum 3 uczelni wyższych i 7 instytutów naukowych, którego liderem był Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • 20 mln zł dla Uniwersytetu Gdańskiego (projekt Bio-Med-Eko: Biologia dla Medycyny i Środowiska),

 • 1,7 mln zł na poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • 6 mln zł na stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Uczelnie i instytuty, z którymi współpracujemy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Biologii Doświadczalnej PAN,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Instytut Farmaceutyczny,
 • Politechnika Krakowska,
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • Wojskowa Akademia Techniczna,
 • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
 • Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.