Nasze realizacje

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

  5,9 mln zł

  na termomodernizację obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 • Ligota

  9,3 mln zł

  na budowę węzła przesiadkowego: Ligota dla Miasta Katowice

 • przedszkole

  4,39 mln zł

  na budowę przedszkola specjalnego w Toruniu

 • Fontanna w Bydgoszczy

  2,4 mln zł

  na rewitalizację Parku Kazimierza Wielkiego i Fontanny Potop w Bydgoszczy

 • Inowrocław

  2 mln zł

  dofinansowania ze środków POIŚ na rozwój terenów zielonych dla Miasta Inowrocławia

 • wąż strażacki

  350 tys. zł

  na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej dla Gminy Chorzele

 • wózek inwalidzki

  4,5 mln zł

  na utworzenie placówki opieki nad osobami niesamodzielnymi w Piotrkowie Kujawskim dla Fundacji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego

 • Wsypa Młyńska

  20 mln zł

  na rewitalizację Wyspy Młyńskiej oraz I Etap Rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego. Łączna wartość inwestycji ok. 40 mln zł

 • Gimnazjum w Cekcynie

  4 mln zł

  na budowę Gimnazjum w Cekcynie

 • Brynów

  56,4 mln zł

  na budowę węzła przesiadkowego: Brynów dla Miasta Katowice

 • Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  42 mln zł

  na budowę Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Słupski Ośrodek Akademicki

  16 mln zł

  na rozwój systemu kształcenia w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego

Przykładowe dotacje:

 • 220 mln zł na rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – jeden z największych projektów (wartość ok. 303 mln zł),
 • 19 mln na rewitalizację Radomia,
 • 65 mln na budowę kanalizacji deszczowej w Rzeszowie,
 • 118 mln dla Katowic na budowę 3 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (Węzeł Brynów Pętla, Ligota, Zawodzie),
 • 15,1 mln zł na przebudowę zabytkowego Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w ramach Programu Kultura finansowanego z funduszy norweskich (MF EOG 2014-2021),
 • Prawie 35 mln zł na 15 projektów dot. rewitalizacji Bydgoszczy, Torunia oraz Koronowa,
 • 15 mln zł dla Torunia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłej jednostce wojskowej (JAR),
 • 12 mln zł na budowę ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz,
 • 3,2 mln zł na budowę domów dziecka w powiecie brodnickim, sępoleńskim i świeckim,
 • 2 mln zł dla Bydgoszczy na budowę bus pasa w ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek,
 • 9 mln zł na budowę / przebudowę oraz doposażenie przedszkoli publicznych w gminach: Książki, Pakość, Cekcyn, Osielsko, Nowa Wieś Wielka,
 • 6,8 mln zł dla gminy Nakło n. Notecią na realizację projektu pt. Budowa parkingu Park&Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą,
 • 23 mln zł dla Ostrowca Świętokrzyskiego na rewitalizację obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta,
 • 16,9 mln dla Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację projektu Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych.
 • 63 mln na podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
 • 50 mln na rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego,
 • Rewitalizacja zabytkowego teatru, funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910 – etap I,
 • Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem.


Przykładowe dotacje pozyskane dla uczelni:

 • 21 mln zł na budowę Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • 7,4 mln zł na modernizację obiektu Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 11 mln zł dla Uniwersytetu Warszawskiego na stworzenie Centrum współpracy Nauka – Biznes UW,
 • 16 mln zł na rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA),
 • 38 mln dla projektu pn. Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków, realizowanego przez konsorcjum UMK w Toruniu i WSG w Bydgoszczy.