pracownicy biurowi

Nasze realizacje

 • mapa

  Propozycja zagospodarowania terenów w ramach Strategii: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w bydgosko-toruńskim obszarze funkcjonalnym"

 • przejście dla pieszych

  Strategia działań inwestycyjnych "Bezpieczna droga do szkoły" na terenie 25 gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  Kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza na budowę Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach

  Koncepcja rewitalizacji Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

 • jezioro w Mikołajkach

  Projekt zagospodarowania terenu nad Jeziorem w Mikołajkach

 • Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Dokumentacja projektowa i aplikacyjna na budowę Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • w Kisielicach

  Projekt użytkowy zagospodarowania terenów nad jeziorem w Kisielicach

Dokumenty planowania strategicznego

Strategie rozwoju dla sektora publicznego

Wspieramy naszych klientów w kształtowaniu przyszłości współdziałając z nimi w zakresie planowania strategicznego. 
Przykładowe realizacje dla sektora publicznego to: 

 • Strategia Rozwoju Gminy Kcynia na lata 2024-2031 
 • Strategia Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027
 • Strategia Rozwoju Gminy Czernikowo na lata 2022-2030
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030
 • Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego na lata 2021-2027
 • Strategia dalszego rozwoju Gminy Miasta Radomia – Radom 2030
 • Strategia Rozwoju Gminy Świecie nad Osą na lata 2022-2030
 • Strategia Rozwoju Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2030
 • Program Rozwoju Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na lata 2021-2030
 • Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030
 • Strategia Rozwoju Miasta Chełmży na lata 2016-2022;
 • Strategia Rozwoju Gminy Dragacz na lata 2014-2020;
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin;
 • Strategia Rozwoju Powiatu Żnińskiego na lata 2014-2022;
 • Strategia Rozwoju Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2024;
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego;
 • Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego.

Doradztwo w zakresie planowania strategicznego

Specjalizujemy się w opracowaniu strategii, planów i programów z zakresu rewitalizacji, ochrony środowiska i polityki społecznej. Formułujemy m.in. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy rewitalizacji, programy ochrony środowiska, strategie rozwiązywania problemów społecznych. 

Wśród dokumentów jakie opracowaliśmy możemy wymienić np.:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka,
 • Diagnoza obszaru Gminy Chorzele wraz z wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji pod kątem przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji,
 • Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023,
 • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Szubin na lata 2014-2025,
 • Aktywizacja społeczno - gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko - Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym,
 • Koncepcja projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF),
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju dla Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego na lata 2021-2030,
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu Program Rozwoju Powiatu Buskiego na 2021-2030,
 • Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022,
 • Monitoring wskaźników w dokumentach strategicznych
   

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane

Koncepcje architektoniczne oraz projekty budowlane, audyty energetyczne

Kompleksowość naszych usług polega na projektowaniu inwestycji od A do Z. Grupa Lech Consulting to zespół profesjonalistów nie tylko w zakresie pozyskiwania dotacji – sporządzamy również koncepcje architektoniczne wraz z wizualizacjami, opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe oraz projekty budowlane. Ponadto, współpraca z szerokim gronem ekspertów z zakresu postępowania środowiskowego oraz audytów efektywności energetycznej pozwala nam zaplanować inwestycję Klienta
w taki sposób, aby miała ona jak największe szanse na dofinansowanie.

Wybrane realizacje:

 • koncepcja architektoniczna utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego dla Wojskowej Akademii Technicznej,
 • kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla inwestycji „Budowa Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”,
 • program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy Centrum Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UKW w Bydgoszczy,
 • program funkcjonalno – użytkowy dla zadania budowy stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych wraz z zasilaniem energetycznym, na pętli autobusowej w Radomiu,
 • program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pt. "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy.

Strategie dla biznesu

Wykonaliśmy kilkadziesiąt strategii internacjonalizacji, które były często wymogiem uzyskania środków na umiędzynarodowienie.

Przy współpracy ze specjalistami z zakresu wzornictwa przemysłowego opracowaliśmy brify projektowe oraz strategie wzornicze wzornicze dla firm:

 • Barbara Luijckx,
 • Horpol,
 • Eldro,
 • Wasz Styl Catering,
 • Fractal,
 • Browar Toruński Toruń. 

Sporządzaliśmy w ostatnich latach również strategie rozwoju firm przy współpracy z szeregiem specjalistów różnych branż.