żarówka na zielonym tle

Kredyt ekologiczny - dotacja na poprawę efektywności energetycznej

Tematyka
Dotacje

Kredyt ekologiczny, czyli dotacja na poprawę efektywności energetycznej firm

Celem Kredytu ekologicznego jest wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, które planują wdrożenie poprawy ich efektywności energetycznej. Dotacja obejmuje przedsięwzięcia dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany lub modernizacji dotychczasowych maszyn na efektywniejsze energetycznie, zakupu instalacji OZE, zakupu systemów zarządzania energią, modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia. 

Nabór wniosków:

 • Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na 24 maja 2023 r.
 • Nabór potrwa od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.
   

Kto może składać wniosek?

Wsparciem objęte są:

 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • small mid-caps (do 499 pracowników);
 • mid-caps (do 3.000 pracowników);

Dopuszczenie firm wcześniej określanych jako duże jest nowością w tej perspektywie. 

Więcej o tym jak określić wielkość przedsiębiorstwa przeczytacie na naszym blogu

Wielkość przedsiębiorstwa - jak liczyć status MŚP, small mid-cap, mid cap

Co obejmuje dofinansowanie?

Poziom dofinansowania od 25% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Środki z dotacji można przeznaczyć na takie inwestycje jak:

 • wymiana/ modernizacja maszyn, urządzeń, linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie;
 • termomodernizacja budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (np. hale produkcyjne, magazyny, budynki biurowe, itp.);
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii np.:
  • systemy zarządzania energią w budynkach;
  • systemy zarządzania procesami produkcyjnymi skutkujące zmniejszeniem wykorzystania energii;
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności, wymiana/modernizacja źródeł ciepła, w tym kogeneracja;
 • instalacje OZE i urządzenia do magazynowania energii wytworzonej we własnym zakresie ze źródeł odnawialnych (tylko na pokrycie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa). 

Alokacja konkursu to 660 000 000 zł.

Ważne warunki dostępowe!

Konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków dostępu. 

Po pierwsze: odpowiedni zakres inwestycji, który musi wynikać z audytu energetycznego

Wzór audytu Instrukcja do audytu

Po drugie: wykazanie oszczędność energii na poziomie co najmniej 30%.

PO trzecie: uzyskanie promesy kredytowej z banku komercyjnego.

Więcej o ostatnim warunku przeczytacie w naszym wpisie na blogu

Promesa kredytowa

Lista rankingowa będzie ustalana w następujący sposób: najwyżej na liście projektów znajdą się te przedsięwzięcia, które wykażą największą oszczędność energii pierwotnej (wynikającą z audytu), względem wartości kosztów kwalifikowalnych. Oznacza to, że największe szanse na dofinansowanie mają projekty, w których stosunkowo niskim kosztem osiągnie się znaczną poprawę efektywności energetycznej.

Kredyt, a jednak dotacja!

Forma wsparcia pomimo nazwy jest dotacją, która przeznaczona jest na spłatę kredytu komercyjnego udzielonego przez bank kredytujący. Instytucją przyjmująca wnioski jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Terminy rozpoczęcia naboru:

od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.
 Sprawdź możliwość dofinansowania dla swojej firmy

Polecane wpisy

 • Czytanie dokumentów

  NADUŻYCIA FINANSOWE W PROJEKTACH UE

  Zawierając umowę o dofinansowanie, na…

 • Korekta finansowa

  Korekta finansowa za naruszenie zasady konkurencyjności – czy możną ja obronić? TAK!

  Jeżeli w toku weryfikacji postępowania o…

 • Dotacje, granty HoReCa

  Dotacje dla sektora HoReCa! Turystyka i kultura

  PRZEDSIĘBIORCO! Jeśli prowadzisz HOTEL,…

 • Granty na cyfryzację dla MŚP

  Granty na cyfryzację dla MŚP jeszcze w tym roku!

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…