laboratorium

Jak przygotować się do projektu B+R?

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

B+R – ten skrót jest dobrze znany i powszechnie stosowany przez polskie przedsiębiorstwa, praktycznie już we wszystkich branżach.

Programy wsparcia unijnego wraz z nadejściem każdej kolejnej perspektywy finansowej coraz bardziej intensywnie ukierunkowane są na przedsięwzięcia innowacyjne.

Czym jednak byłaby innowacja bez prac B+R?

Minęły już czasy niskiego PKB, niskiego stadium rozwoju polskich przedsiębiorstw. Minęły czasy, gdy dotacje unijne dosłownie „leżały na chodniku, wystarczyło po nie sięgnąć”. W dobie wysokiej konkurencyjności krajowej gospodarki oraz wysokiego poziomu rozwoju biznesowego i technologicznego polskich przedsiębiorstw, a zatem w czasach, gdy polska gospodarka jest na dużo wyższym poziomie niż kilkanaście lat temu, Unia Europejska inwestuje w rozwój oparty na innowacjach. Te z kolei najczęściej powstają w rezultacie prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo, we współpracy z jednostką naukową lub w całości zleconych na zewnętrz (z wykupem prac do wyników). 

Prace B+R w wielu przypadkach podlegają dofinansowaniu (np. w ramach konkursów regionalnych, a w szczególności w ramach konkursów krajowych). Projekty B+R są angażujące, a przy tym niezwykle pasjonujące. W związku z tym firmę należy odpowiednio przygotować do zaplanowania i zrealizowania takiego przedsięwzięcia.

  • Po pierwsze – identyfikacja potrzeb firmy.

W przypadku projektu B+R nazwę ten etap „zacznijmy od końca”. Dlaczego? Dlatego, że na początku każdego projektu B+R pojawia się jego wynik – co chcemy osiągnąć? Co ma być efektem prac? Zazwyczaj efekt ten jest odzwierciedleniem potrzeb innych (dodatkowych) niż potrzeby firmy tj. potrzeb rynku, odbiorcy docelowego, czasem również konkurencji, etc. Nazwijmy go w uproszczeniu i metaforze żarówką (ta prawdziwa istnieje oczywiście od XIX wieku). To właśnie ta żarówka, której wynalezienie płynie z potrzeby uzyskania sztucznego źródła światła, która ma mieć za zadanie takie światło dać, określi nam dopiero zakres prac B+R niezbędnych do powstania żarówki, to z kolei wymusi konieczność zastosowania odpowiednich adekwatnych zasobów (ludzi, materiałów, czasu, pieniędzy). I tak w bardzo dużym uproszczeniu powstaje agenda badawcza, której efektem ma być wynalezienie naszej przysłowiowej żarówki.

Co dalej?

Gdy firma stworzy już szkielet projektu B+R, pozna jego planowane efekty oraz niezbędne do zaangażowania zasoby, staje przed pytaniem: czy dam radę?

W tym miejscu podjęta zostaje decyzja, czy projekt realizować samodzielnie, czy w konsorcjum, czy w ogóle go realizować. Odsyłam przy tym do posta dotyczącego realizacji projektu

B+R w konsorcjum czy samemu
Jak się okazuje, wiele przedsiębiorstw, stojąc przed koniecznością ulepszania swoich produktów albo dywersyfikacji oferty, nie posiadając doświadczenia w B+R, potrzebuje wsparcia w postaci jednostki naukowej, która badania „ma we krwi”. Ta współpraca owocuje najczęściej projektami o rozbudowanej warstwie merytorycznej, poprawnie sporządzonymi, biorąc pod uwagę dobór metod badawczych i ustalenie parametrów wyjściowych. 

Po ocenie możliwości i po podjęciu decyzji o przystąpieniu do projektu kolejnym etapem przygotowań jest mini audyt, a po nim budowanie:

  • Zasobów: budowa kadry badawczej i zarządzającej, ocena zasobów własnych i zaplanowanie zasobów niezbędnych do nabycia (budżet projektu). 
  • Know-how: plan  wykorzystania dostępnej wiedzy w postaci patentów, zgłoszeń, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zweryfikowanie braku barier (prawa osób trzecich, etc.)
  • Finansów: budowa zaplecza finansowego, ocena ilości własnych środków, jakie firma może zaangażować do projektu B+R oraz zaplanowanie wartości i źródeł finansowania zewnętrznego (dotacja, kredyt, pożyczka, etc.).

Opisane fazy przygotowania firmy do realizacji projektu B+R są niezbędne do tego, aby nie tylko otrzymał on finansowanie, ale również do tego, aby został on w pełnym zakresie zrealizowany, a jego cele – osiągnięte.

  • Masz pomysł na zwiększenie konkurencyjności swojej firmy?
  • Masz świadomość, że dokonać tego można w obecnych realiach tylko dzięki poszerzaniu i ulepszaniu swojej oferty na bazie innowacji?
  • Chcesz, aby wyżej opisany proces przygotowania do projektu B+R przebiegł pomyślnie?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy każdego dnia przeprowadzają przedsiębiorstwa przez wszystkie etapy przygotowawcze, realizację, na zakończeniu i sprawnym rozliczeniu projektu kończąc.


Potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu dofinansowania realizacji projektu B+R? 

Umów się na konsultację z ekspertem