Ręce robotów

Dotacje na automatyzację i robotyzację

Tematyka
Dotacje
Robotyzacja

Do 8 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie transformacji MŚP z obszaru Polski Wschodniej (PW) w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Konkurs jest dla Twojej Firmy, jeśli planujesz:

 • zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania;
 • instalację i wdrożenie w/w rozwiązań, szkolenia i doradztwo.

Dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów firma może osiągnąć wiele korzyści biznesowych, wśród których wymienić należy głównie:

 • unowocześnienie parku maszynowego poprzez zakupienie robota przemysłowego;
 • zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji;
 • zwiększenie wydajności produkcji;
 • polepszenie zarządzania personelem;
 • osiągnięcie powtarzalnej jakości produkcji;
 • realne zwiększenie zysków;
 • podniesienie konkurencyjności, w tym na arenie międzynarodowej. 

Co istotne, realizacja działań w kierunku Przemysłu 4.0, czyli w ramach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej staje się już codzienną praktyką na krajowym rynku.

Czym są automatyzacja i robotyzacja?

Automatyzację i robotyzację można zastosować prawie w każdym procesie w przedsiębiorstwie (procesy stricte produkcyjne, takie jak cięcie, gięcie, spawanie, ale również inne, np. transport wewnętrzny, podawanie surowców/materiałów, etc.). Bez wątpienia wpływa to na optymalizację produkcji, zwiększając jej wydajność i efektywność.

Procesy automatyzacji/robotyzacji należy jednak odczarować ze względu na błędne przeświadczenie o konsekwencjach ich wprowadzania w postaci zmniejszania zatrudnienia i zwiększania bezrobocia, dzięki wprowadzaniu do przemysłu robotów, które poniekąd zastępują pracę ludzi. Otóż faktem jest, że świadomy pracodawca wykorzysta potencjał „zastępowanego” pracownika, w tym jego wiedzę, kompetencje, doświadczenie w innych obszarach niż dotychczas, de facto zyskując nowy etat, a nie tracąc obecny.
Dobrze przygotowany proces pozwala na dynamiczny rozwój firmy i osiągnięcie wymiernych korzyści w postaci zmniejszenia kosztów jednostkowych produkcji, skrócenia czasu trwania cyklu produkcyjnego, ale także w postaci uzyskania powtarzalnej wysokiej jakości produkcji, znacznie lepszej precyzji wykonywania czynności w procesie produkcyjnym, etc.

W związku z relatywnie wysokim kosztem zakupu robota przemysłowego efektywnym jest uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. w postaci dotacji na automatyzację i robotyzację.

W najbliższym czasie wnioski o dofinansowanie składać mogą MŚP z makroregionu Polski Wschodniej oraz duże przedsiębiorstwa w ramach KPO.

MŚP z PW mają niepowtarzalną okazję, aby otrzymać nawet 3 mln PLN na:

•    przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej (max. dotacja 70 tys. PLN);
•    opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0;
•    wdrożenie działań wynikających z mapy drogowej - wdrożenie innowacji procesowej.

Wydatki kwalifikowalne w zakresie wdrożenia mapy drogowej:

•    usługi doradcze;
•    nabycie środków trwałych (z wył. nieruchomości) i WNiP;
•    roboty i materiały budowlane związane z instalacją maszyn (max. 10% wartości maszyn);
•    usługi szkoleniowe;
•    ewentualne koszty zabezpieczenia zaliczki.

Wartość dofinansowania zależy od formy pomocy i oscyluje w przedziale 50-85%.

Czym jest mapa drogowa i co powinna zawierać?

Przed przystąpieniem do konkursu należy przeprowadzić audyt technologiczny przedsiębiorstwa i opracować mapę drogową transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Minimalny zakres mapy drogowej określony został w dokumentach konkursowych i obejmuje głównie:

I.    Część wstępną/metrykalną:
               a.    Informacje o autorze audytu i oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. 

II.    Część diagnostyczna:
               a.    Metodologia przeprowadzenia audytu i oceny dojrzałości cyfrowej.
               b.    Wyniki samooceny przedsiębiorstwa w zakresie gotowości do wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.
               c.    Procesy biznesowe przedsiębiorstwa.
               d.    Analiza pozycji konkurencyjnej i analiza produktowa konkurencji.
               e.    Analiza technologiczna.
               f.    Analiza infrastruktury informatycznej i narzędzi informatycznych.
               g.    Analiza dojrzałości cyfrowej.
               h.    Charakterystyka modelu biznesowego.
               i.    Analiza kompetencji cyfrowych kadr i struktury organizacyjnej i zarządzania.
               j.    Analiza kondycji finansowej.
               k.    Analiza barier.
               l.    Wnioski z oceny dojrzałości cyfrowej i potencjału przedsiębiorstwa do automatyzacji i robotyzacji procesów.

III.    CZĘŚĆ WDROŻENIOWA:
               a.    Propozycja/rekomendacje dotyczące planu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. 

Szczegółowy opis znajdą Państwo pod linkiem:

Załącznik Minimalny zakres mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (parp.gov.pl)

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysłem 4.0 określa się przemysł, który jest oparty o nowe, cyfrowe, zintegrowane systemy w zakresie:
•    procesów;
•    produktów;
•    modeli biznesowych;

wykorzystujących działania z dziedzin automatyki/robotyki, AI, technologii teleinformatycznych, komunikacji pomiędzy maszynami/maszynami a człowiekiem, etc.

Przypomnijmy, że PW obejmuje następujące województwa:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski - zachodni i wołomiński).

Syntetyczne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo:

https://lc.net.pl/aktualne-nabory/automatyzacja-i-robotyzacja-w-msp

Przypominamy również, że trwa nabór wniosków w ramach KPO (Krajowy Plan Odbudowy) skierowany do dużych przedsiębiorców na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację. W ramach wsparcia otrzymać można środki na m.in.:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową;
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;
 • integrację poszczególnych elementów procesów biznesowych;
 • wspieranie transformacji w kierunku przemysłu 4.0;
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine lub wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy;
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk;
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych;
 • wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych;
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji;
 • wdrażanie nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

W przypadku dużych przedsiębiorstw minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 8 mln PLN, maksymalna: 140 mln PLN. 

Informacje o naborze znajdują się pod linkiem:

https://lc.net.pl/aktualne-nabory/robotyzacja-i-cyfryzacja-w-duzych-prz…

W Lech Consulting Sp. z o.o. pozyskaliśmy już dotacje w konkursach: "Pilotaż Przemysł 4.0", "Bony na Cyfryzację", "Szybka ścieżka Cyfrowa" i "Robogrant", przygotowując również Mapy Drogowe Cyfryzacji dla naszych Klientów.

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją na automatyzację i robotyzację – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.