Angelika Przybyszewska

Angelika Przybyszewska

Angelika Przybyszewska

Ekspert ds. projektów UE


Od ponad 11 lat pracuje w branży doradczej, w tym 9 w Lech Consulting. Doskonale rozumie biznes i potrafi przekuć potrzeby Klientów w spójne, przemyślane projekty. Specjalistka w zakresie ucyfrowienia i automatyzacji produkcji. Wspierając Klientów swoim  wszechstronnym doświadczeniem, z sukcesem pozyskuje dotacje dla firm z różnych branż, oferując optymalne możliwości w zakresie konkursów unijnych. Jako ekonomista, szczególną uwagę zwraca na finansowe aspekty przedsięwzięć, ich opłacalność oraz odpowiednie założenia zwrotu z inwestycji, a jako psycholog biznesu – efektywnie przekłada teorię psychologii na realne warunki biznesowe w celu zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Kontakt:
przybyszewska@LC.net.pl
663 811 113