Region
cały kraj
Dofinansowanie

nawet do 50% kosztów netto 

Wartość

min. wartość grantu 40 tys. EUR, max. wartość grantu 200 tys. EUR 

Nabór

od kwietnia 2024 r. 

Dla kogo?

Projekt adresowany jest do polskich przedsiębiorstw z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, które pragną podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swojej firmy poprzez udany proces transformacji cyfrowej. MŚP mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.

Na co?

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania następujących wydatków:

1.    W części obligatoryjnej projektu (koszty dominujące):
−    Zakup oprogramowania lub zleconych prac programistycznych (wartości niematerialne i prawne),
−    Usługi chmurowe typu SaaS, Paas, IaaS, CSaas, itp.

2.    W części fakultatywnej (koszty uzupełniające):
−    Koszty wdrożenia oprogramowania lub usług chmurowych
−    Koszty szkoleń pracowników z wykorzystaniem nabytych technologii cyfrowych
−    Koszty niezbędnych środków trwałych. 

Ważne informacje: 

Minimalna wartość grantu: 40 tys. EUR
Maksymalna wartość grantu: 200 tys. EUR
Dofinansowanie nawet do 50% kosztów netto (pomoc de minimis) projektu, w zależności od lokalizacji inwestycji.