Granty na cyfryzację dla MŚP

Granty na cyfryzację dla MŚP

Granty na cyfryzację dla MŚP już niebawem!

Obecnie cyfryzacja jest kluczowym elementem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą nadążać za tempem, aby zachować konkurencyjność na rynku. Dla wielu z nich może stanowić to wyzwanie. W trzecim kwartale 2024 r. pojawi się jednak szansa na otrzymanie wsparcia w obszarze transformacji cyfrowej. Agencja Rozwoju Przemysłu szykuje się do uruchomienia nowego projektu grantowego Dig.IT, którego celem jest właśnie wsparcie polskich przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej.

 

Dotacje Dig.IT drogą do transformacji cyfrowej MŚP

Projekt opiera się na dwóch filarach stanowiących kompleksowe wsparcie dla MŚP:

Granty na sfinansowanie transformacji – jednym z najważniejszych aspektów projektu Dig.IT są granty, dzięki którym firmy będą miały szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, niezbędnych środków trwałych czy szkoleń dla pracowników. To idealna okazja do wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych czy organizacyjnych, które przyspieszą rozwój biznesu.

Działania upowszechniające ideę transformacji cyfrowej – projekt promuje ideę transformacji cyfrowej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku, produktywność, obniżenie kosztów działalności gospodarczej, ograniczenie energochłonności. 

Minimalna wartość grantu: 150 000 zł
Maksymalna wartość : niższa od 850 000 zł
Dofinansowanie do 50% (pomoc de minimis)

 

Do kogo skierowany jest Dig.IT?

Projekt adresowany jest do polskich MŚP z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, które zamknęły co najmniej 5 pełnych lat obrotowych i planują podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swojej firmy poprzez udany proces transformacji cyfrowej. 

Preferencje dla projektów:

 • mikro i małych przedsiębiorstw,
 • minimalizujących wpływ produkcji na środowisko poprzez np. redukcję emisji zanieczyszczeń, wzrost efektywności wykorzystania materiałów i odpadów lub optymalizację zużycia energii,
 • podnoszących konkurencyjność na rynku poprzez poprawę jakości, wprowadzenie nowych produktów/usług itp.
 • poprawiających BHP i warunki pracy np. dostosowując miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • usprawniających relacje z klientami poprzez automatyzację obsługi, rozbudowane opcje zakupów online itp.
 • wzmacniających cyberbezpieczeństwo, wykorzystujących sztuczną inteligencję itp.

Obszary dofinansowania:

 • automatyzacja procesów i analityka biznesowa,
 • cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem,
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • zarządzania zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

 

Jakie koszty można sfinansować z Dig.IT?

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania następujących wydatków:

1.    W części obligatoryjnej projektu (minimum 60% kosztów kwalifikowalnych):
−    nabycie i wdrożenie gotowych technologii cyfrowych do działalności przedsiębiorstwa,
−    indywidualne zamówienie prac programistycznych.

2.    W części fakultatywnej (maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych):
−    szkolenia dla pracowników z wykorzystania nabytych technologii cyfrowych,
−    nabycie niezbędnych środków trwałych (np. komputery),
−    nabycie materiałów, środków eksploatacyjnych itp. innych niż środki trwałe. 

 

Lech Consulting Twoim partnerem w projekcie Dig.IT

Transformacja cyfrowa to nie tylko przyszłość, to teraźniejszość, która kształtuje rynek i przynosi nowe możliwości. Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo odniosło sukces w tej nowej rzeczywistości, warto już teraz zacząć przygotowania. Lech Consulting posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji dla projektów związanych z cyfryzacją: "Pilotaż Przemysł 4.0", "Bony na Cyfryzację", "Szybka ścieżka Cyfrowa" i "Robogrant", przygotowując również Mapy Drogowe Cyfryzacji. Nasz zespół specjalistów doskonale rozumie potrzeby biznesowe i zna mechanizmy skutecznego pozyskiwania wsparcia unijnego. 
Zapraszamy do skorzystania z naszego bogatego doświadczenia i wiedzy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał projektu Dig.IT i wesprzeć Twoją firmę w transformacji cyfrowej!

Polecane wpisy