Trwa rekrutacja do projektu Młodzi na rynku pracy.
Jeśli marzysz o własnej firmie kliknij ten link

 

grafika


Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje


LECH CONSULTING SP. Z O.O.
Zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje – szansą na sukces zawodowy – II edycja”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 52 osób zwolnionych, które utraciły pracę (osoby bezrobotne, bierne zawodowo) z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Uczestnikiem Projektu mogą być także osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 – 31.08.2022 r.

Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie.

Wkład Funduszy Unijnych: 880 257,13 zł:

W ramach projektu przewidziano do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

I. ŚCIEŻKA DOTACYJNA – przyznanie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (dotacja na założenie firmy) wraz ze wsparciem pomostowym. Wsparcie to obejmuje:

  • - Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działani
  • - Szkolenia oraz Indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • - Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (23 050 zł),
  • - Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarcze (7200 zł, tj. 1200 zł / m-c)

II. ŚCIEŻKA PODNOSZENIA KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH (skierowanie na kurs zawodowy wraz ze sfinansowaniem stażu u pracodawcy). Wsparcie to obejmuje:

  • - Doradztwo zawodowe z diagnozą kompetencji wraz z Indywidualnym Planem Działania,
  • - Poradnictwo psychologiczne,
  • - Kurs zawodowy,
  • - Staż zawodowy przez okres 3 miesięcy (w przypadku braku zatrudnienia).

Więcej informacji o projekcie:

BIURO PROJEKTU

 

Lech Consulting Sp. z o.o.
ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń
Tel. Kom.: 601-456-599
Tel.: 56 622 63 38
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www:
https://lc.net.pl/projekty-wlasne
Godziny otwarcia biura: pon. – pt. 7:30 – 15:30

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie ścieżka dotacyjna – pobierz plik

2. Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz rekrutacyjny

3. Zał. 1 do Formularza – krótki opis DG

4. Zał. 2 do Formularza – oświadczenie pracodawcy - pobierz plik

5. Zał. 3 do Formularza – oświadczenie o źródłach dochodu - pobierz plik

6. Zał. 4 do Formularza – oświadczenie osoby odchodzącej z rolnictwa - pobierz plik

9. Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz plik

9. Zał. 5 do Formularza – Ankieta - pobierz plik

10. Zał. 5 do Regulaminu – umowa uczestnictwa – pobierz plik

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

AKTUALNOŚCI:

Informujemy o możliwości składania formularzy rekrutacyjnych na ścieżkę dotacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.05.2021 (ścieżka dotacyjna). W przypadku dużej liczby zgłoszeń termin może zostać skrócony. Dokumenty rekrutacyjne mogą ulec zmianie w przypadku uwag otrzymanych od Instytucji Pośredniczącej.

Numer agencji zatrudnienia: 22909

stat4u