Karolina Massel-Tarczyluk

Karolina Massel-Tarczyluk

Karolina Massel-Tarczyluk

Menedżer


Impulsem do rozpoczęcia kariery związanej z funduszami były studia na kierunku europeistyka charakteryzujące się interdyscyplinarnym podejściem, które Karolina już od przeszło 11 lat wykorzystuje w pracy w Lech Consulting. Obecnie zarządza 6-osobowym Działem Wdrażania Projektów, który z sukcesem zrealizował dotąd ponad 800 projektów o różnym charakterze. Skutecznie koordynuje i nadzoruje Beneficjentów w procesie wdrażania i rozliczania wsparcia, więc dotacja wpływająca na konto Klienta jest efektem wspólnej pracy. Bazując na wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu, niewiele wyzwań i problemów jest w stanie ją zaskoczyć.

Kontakt:
massel@LC.net.pl
722 111 172