Krystyna Marcinek

Krystyna Marcinek

Krystyna Marcinek

Ekspert ds. projektów UE


Krystyna już od ponad 9 lat związana jest z branżą funduszy unijnych. Bardzo ceni sobie kontakty międzyludzkie, o czym świadczą ukończone studia pedagogiczne i podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Empatia, cierpliwość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność budowania relacji z ludźmi sprawdziły się w realizacji projektów nieinwestycyjnych tzw. „miękkich” ukierunkowanych na edukację, integrację społeczną oraz wsparcie rynku pracy. W swojej karierze zawodowej koordynowała projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Ciągła chęć rozwoju i otwartość na nowe wyzwania przyczyniły się do zaangażowania w rozliczanie projektów z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych, realizowanych z programów regionalnych i krajowych.

Kontakt
marcinek@LC.net.pl 
667 111 145