Przemysław Komorowski

Przemysław Komorowski

Przemysław Komorowski

Ekspert ds. projektów UE


Doktor nauk prawnych, od kilkunastu lat zajmuje się zawodowo funduszami unijnymi. Z powodzeniem wspiera Klientów w pozyskiwaniu dotacji także z programów finansowanych z Komisji Europejskiej (m.in. Horyzont Europa, Life+). Specjalizuje się w projektach wysoce innowacyjnych, które wymagają często wsparcia już na etapie koncepcji projektu, ustalenia etapów prac B+R, jak i efektywnego wdrażania. W swojej karierze zawodowej miał okazję współtworzyć fundusz zalążkowy, wspierający technologiczne start-upy, zarządzać równoległą realizacją 40 dokumentów strategicznych dla gmin, czy budować międzynarodowe partnerstwa projektowe. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami, uczelniami, samorządami lokalnymi, czy organizacjami pozarządowymi.

Kontakt:
komorowski@LC.net.pl
504 928 498