obieg zamknięty

Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

DOTACJE NA INWESTYCJE W GOZ  

Właśnie ruszył kolejny, długo wyczekiwany konkurs w ramach KPO - dofinansowanie dla przedsiębiorstw na wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych.

Kto może złożyć wniosek?

Mikro, małe i średnie firmy (MŚP) z całej Polski. 

Jaki jest cel konkursu?

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, których efektem będzie:

 • lepsza gospodarka materiałowa, poprawa zarządzania surowcami, 
 • zwiększenie efektywności energetycznej, 
 • transformacja w kierunku zmniejszenia ilości odpadów, ponownego ich wykorzystania lub recyklingu,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia transformacji środowiskowej związanej z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • zakup oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup usług doradczych związanych z wdrożeniem przedsięwzięcia oraz innych usług zewnętrznych (w tym opracowanie studium wykonalności).

Najważniejsze wymagania:

 • rozpoczęcie realizacji projektu musi rozpocząć się nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • okres realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.
 • przedsięwzięcie musi wpisywać się w co najmniej 1 obszar KIS 7 GOZ (Ekoprojektowanie, Pozyskanie surowców, Przetwórstwo i produkcja, Użytkowanie i konsumpcja, Odpady i ścieki),
 • projekt musi wykazać wymierne korzyści ekonomiczne lub środowiskowe.

Kiedy można składać wnioski? 

Wnioski można składać od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024 r.

Jakie są limity dofinansowania i intensywność wsparcia?

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 896 380 zł.
 • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 4 481 900 zł.
 • Maksymalna wartość dotacji: 3 500 000 zł.
 • Maksymalne dofinansowanie: do 70% (na działania inwestycyjne) i do 85% na usługi dodatkowe. 

Czym jest GOZ? 

GOZ (czy też gospodarka cyrkularna) jest modelem biznesowym minimalizującym zużycie surowców, powstawanie odpadów mającym na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania energii. 

Może to być realizowane poprzez: 

 • ograniczanie materiałochłonności i energochłonności procesów i produktów;
 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • ograniczanie strat;
 • wykorzystanie OZE  i odnawialnych materiałów;
 • wykorzystanie odpadów (generowanych przez własną działalność lub działalność firm zewnętrznych) – ponowne wykorzystanie surowców, będących odpadami w innym procesie technologicznym;
 • digitalizacja obiegu dokumentów, spotkań biznesowych, etc. 

Dzięki wdrażaniu powyższych rozwiązań możliwe jest tworzenie zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki opartej o ekoprojektowanie i zasady 6R odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink).

Koncepcja GOZ może obejmować nie tylko stricte działania w obszarze produkcji, ale również w obszarze projektowania, dystrybucji, konsumpcji aż do zarządzania odpadami (a dokładniej: zastosowania potencjalnego odpadu produkcyjnego jako surowiec do innych procesów).

Poza środowiskowymi efektami transformacji firmy w kierunku GOZ istotne są te wymierne – umocnienie marki na rynku, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dzięki relatywnemu spadkowi kosztów jednostkowych produkcji, zwiększenie jakości oferowanych na rynku dóbr. 

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na działania związane z ideą gospodarki obiegu zamkniętego, zapraszamy do kontaktu z nami. Od lat kompleksowo zajmujemy się pozyskiwaniem, jak i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 

 

Polecane wpisy

 • Szklane budynki
  Uwaga

  Ścieżka SMART – największe dotacje unijne dla firm na badania i inwestycje

  Wsparcie „uszyte na miarę”- Ścieżka SMART

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  Regionalny Fundusz Szkoleniowy II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji