cyfryzacja

MAGICZNY SKRÓT – RIS, co oznacza i dlaczego jest tak ważny dla przedsiębiorstw?

MAGICZNY SKRÓT – RIS, co oznacza i dlaczego jest tak ważny dla przedsiębiorstw?

Rozwińmy go zatem. RIS – Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Aby odpowiednio zdefiniować to zagadnienie, wyjść należy od zagadnienia samych inteligentnych specjalizacji. 

Są to bowiem procesy identyfikujące dziedziny określonego regionu, których kategoriami składowymi są:

 • innowacyjność;
 • badania i rozwój;
 • regionalny know-how;
 • transfer innowacji;
 • modernizacja i transformacja;
 • oddziaływanie międzynarodowe;
 • dochodowość;
 • kapitał ludzki;
 • tradycja gospodarcza regionu. 

Kryteria wyboru projektów do dofinansowania powinny uwzględniać powyższe zakresy.

Jakie ma to jednak znaczenie dla Ciebie – Przedsiębiorco?

Możesz nie wiedzieć, ale obecnie fundusze unijne ukierunkowane są nie tylko na inwestycje przedsiębiorstw, ale przede wszystkim na działania zwiększające potencjał innowacyjny organizacji, regionu, kraju. Dziś, aby otrzymać dofinansowanie nie wystarczy zaplanować wyłącznie zakupu dodatkowej maszyny, ale konieczne jest udowodnienie znaczącego wpływu na rozwój nie tylko przedsiębiorstwa, ale regionu, a nawet kraju (Krajowe Inteligentne Specjalizacje). Jest to możliwe głównie dzięki połączeniu wiedzy naukowej z jej komercyjnym wykorzystaniem.

Dziś skupimy się jednak na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach – w związku z faktem, że nasza firma funkcjonuje w województwie kujawsko-pomorskim i, nie da się ukryć, właśnie z tego regionu pochodzi najwięcej naszych klientów aplikujących o środki w ramach konkursów regionalnych – właśnie te RIS zostaną opisane poniżej. 

Na potrzeby RIS3 2021+ określono następujące Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa kujawsko-pomorskiego:

1. Bazujące na wartościach:

 • Zdrowa i bezpieczna żywność – skupia się na innowacyjnej produkcji, przetwórstwie żywności, innowacyjnych opakowaniach, metodach certyfikacji i kontroli jakości oraz na nowoczesnej i skonkretyzowanej edukacji konsumenckiej.
 • Zdrowie i turystyka zdrowotna – w tym innowacyjna i spersonalizowana diagnostyka i szeroki wachlarz opieki i profilaktyki, także poprzez zaawansowaną i nowoczesną turystykę.
 • Zaawansowane materiały i narzędzia – innowacyjne materiały i tworzywa, urządzenia i narzędzia, wykorzystywane w nowatorskiej produkcji (maszyny, narzędzia, opakowania, w tym produkty z tworzyw polimerowych).
 • Transport i mobilność  - wykorzystywanie w procesach przemieszczenia się, sprawnej komunikacji oraz wykorzystanie do tego zasobów regionu (szlaki wodne i lądowe, potencjał produkcyjny urządzeń transportowych).
 • Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne - innowacyjne i nowatorskie metody, techniki i technologie konserwatorskie, prezentacji zasobów i ochrony, a także design (przemysłowy, użytkowy, kulturowy) oraz branż kreatywnych (np. branża gier).

2. Horyzontalne – oparte na technologiach realizujących RIS oparte na wartościach:

 • Cyfryzacja i usługi ICT – wiedza i rezultaty badań w obszarach: informatyki, programowania i przetwarzania informacji, wymaganiach Europejskiej Agendy Cyfrowej; ma za zadanie wsparcie o nowatorskie rozwiązania każdej z RIS bazujących na wartościach, poprzez budowę aplikacji, systemów IT, wysoko zaawansowanych oprogramowań, dostarczanie produktów multimedialnych, przetwarzanie informacji, realizowanie usług ICT w oparciu o Internet nowej generacji i narzędzi bazujących na Internecie Rzeczy.
 • Europejski Zielony Ład – opracowywanie i wdrażanie innowacji mających pozytywny wpływ na zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności oraz poziomu emisji substancji szkodliwych procesów i produktów wszystkich obszarów IS. W ramach tej specjalizacji możliwe jest tworzenie nowych modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), z wykorzystaniem technologii obniżających produkcję odpadów oraz dążących do bardziej efektywnego wykorzystywania i gospodarowania odpadami; wprowadzania innowacyjnych technologii wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej (OZE).
 • Automatyka przemysłowa i Gospodarka 4.0 – wytwarzanie części maszyn, naprawy urządzeń, wytwarzanie układów pomiarowych i łącznikowych oraz czujników, stosowanie automatyki w procesach produkcyjnych. 

Jeśli Twój projekt wpisuje się w w/w obszary, to masz szansę otrzymać dofinansowanie w ramach naborów wniosków organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim! 

Warto w tym miejscu przywołać projekt pt. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” (Działanie 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza), którego Liderem jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., natomiast partnerami: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego Sp. z o.o. 

Fundusz ma na celu wspierać przedsiębiorstwa z regionu w rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego, który może być fundamentem do sukcesywnego poszerzania oferty, inwestowania we wdrożenie, etc. Jednym z najważniejszych wymagań będzie wpisywanie się zakresu projektu w RIS, natomiast warunkiem otrzymania dotacji – komercjalizacja wyników prac B+R (przeprowadzonych samodzielnie, zakupionych).
Warto zaznaczyć, że wsparcie dotacyjne na prowadzenie prac B+R obejmować będzie również komponent wdrożeniowy (nabycie robót budowlanych, środków trwałych, etc. umożliwiających wdrożenie wyników prac B+R).
 

Polecane wpisy

 • fotka

  OBLICZANIE WARTOŚCI KOREKTY FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ

  Postępowania ofertowe przeprowadzane w ramach…

 • fotka

  Obsługa projektów unijnych w nowym ujęciu - system teleinformatyczny CST2021

 • Dotacje, granty HoReCa

  Dotacje dla branży HoReCa z KPO

  PRZEDSIĘBIORCO! Jeśli prowadzisz HOTEL,…

 • żarówka na zielonym tle
  Uwaga

  Kredyt ekologiczny - dotacja na poprawę efektywności energetycznej

  Nabór rusza 25 kwietnia i potrwa do 25 lipca…