fotka

Obsługa projektów unijnych w nowym ujęciu - system teleinformatyczny CST2021

 

Perspektywa Finansowa 2021-2027 wprowadziła zintegrowane rozwiązanie teleinformatyczne w celu zapewnienia efektywnej koordynacji procesów obsługi projektów unijnych oraz zapewnienia maksymalnego cyfrowego bezpieczeństwa w związku z przetwarzanymi dużymi pakietami danych wrażliwych. 
Wdrożony centralny system informatyczny CST2021 zastępuję system teleinformacyjny SL2014 i integruje wiele aplikacji, w tym aplikację SL2021, gdzie Beneficjenci będą mieli dostęp do operacji umożliwiających złożenie wniosków o płatność czy komunikowania się z Instytucją.

Struktura CST2021

System CST2021 składa się z wielu zintegrowanych aplikacji, przeznaczonych dla dwóch grup użytkowników tj. użytkownikom zewnętrznym m.in. beneficjentom realizującym projekty informatyczne oraz użytkownikom instytucjonalnym.

Moduły przeznaczone dla użytkowników zewnętrznych:

 •     WOD2021: Wniosek o Dofinansowanie
 •     SL2021:Projekty 
 •     SM EFS: System Monitorowania EFS
 •     BK2021: Baza konkurencyjności.

Użytkownicy instytucjonalni mają uprawnienia do wszystkich modułów przewidzianych w architekturze CST2021 

SL2021 jako element architektury CST2021 

System CST2021 zawiera w swojej strukturze aplikację do rozliczania projektów o nazwie SL2021. SL2021 jest następcą systemu SL2014, dzięki której Beneficjenci dokonywali rozliczeń swoich projektów. Wiele funkcjonalności pozostało niezmienionych, najważniejsze zmiany znajdują się poniżej:

1.    Logowanie 

Logowanie do aplikacji SL2021 następuję poprzez użycie loginu i hasła. W przypadku SL2014 Beneficjent musiał logować się poprzez profil zaufany. Użytkownik musi wybrać kontekst pracy – czyli podmiot, który reprezentuje. 

2.    Uprawnienia

Uprawnienia do systemu nadaje pracownik Instytucji osobie wskazanej przez Beneficjenta, która staje się osobą zarządzającą. Osoba zarządzająca ma uprawnienia do nadawania kolejnych uprawnień, zmieniania zakresu uprawnień, blokowania i odblokowywania dostępu do projektu. Zakres działań nie wymaga interwencji Instytucji, wobec czego zniesiono obowiązek składania wniosków o nadanie uprawnień. Instytucja natomiast raz na kwartał dokonuje kontroli osób uprawnionych do obsługi projektu. 

3.    Dokumentacja i podpisywanie 

Obsługa projektów odbywa się co do zasady w formie elektronicznej, tym samym znosi się obieg dokumentacji papierowej. Istnieją wyjątki wynikające z ciągłym doskonaleniem systemu, lecz co do dąży się do całkowitego wyeliminowania dokumentacji papierowej. 

Podpisywanie dokumentów będzie możliwe poprzez: podpis elektroniczny lub w przypadku braku takiego podpisu, unikatowym kodem do podpisu dokumentów. W module Dokumentacja uprawniony będzie mógł podpisywać umowy czy aneksy do umów. Użytkownik będzie mógł przypisywać zadania i przekazywać je pomiędzy użytkownikami. 

4.    Składanie wniosku o płatność

Podobnie jak w systemie SL2014, uprawniony będzie miał możliwość złożenia wniosku o płatność refundacyjną lub i zaliczkową. Co do zasady zmienił się interfejs graficzny.  Nowością jest wprowadzenie opcji złożenia „szybkiego wniosku o zaliczkę”, dzięki któremu możemy złożyć wniosek w bardzo uproszczonej formie. 

Chcesz zwiększyć skuteczność w realizacji swoich projektów finansowanych ze środków unijnych? Skontaktuj się z nami już teraz, abyśmy mogli pomóc Ci w pełnym rozliczeniu projektu w ramach systemu CST2021.

Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić wsparcie na każdym etapie procesu. 

 

Polecane wpisy

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji

 • fotkaaa

  DIG.IT

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…