Podanie rąk

Projekty B+R – w konsorcjum czy samemu?

Tematyka
B+R
Dotacje
Innowacje

Badania i rozwój nie są już „zarezerwowane” wyłącznie dla świata nauki – wręcz przeciwnie – szturmem wkraczają w codzienność świata biznesu.

W ostatnich latach projekty unijne istotnie ewoluowały, w wyniku czego komponent B+R stał się nie tylko powszechny, ale w większości przypadkach – niezbędny dla uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorstwa. Istotne jest, czy projekt B+R/projekt B+R+I, jesteś w stanie i chcesz realizować samodzielnie, czy w Twoim przypadku lepiej zawiązać współpracę np. z jednostką naukową albo z przedsiębiorstwem, które mogłoby udostępnić w projekcie zasoby, których Ty aktualnie nie posiadasz.

W tym wpisie  poznasz możliwe koncepcje realizacji projektu B+R oraz wady i zalety każdej z nich. 

Projekty B+R/B+R+I

Jeszcze kilka lat temu dotacje unijne kojarzyły się wyłącznie z inwestycjami – zakupem maszyn, urządzeń, budową hali, etc. Już w poprzedniej perspektywie finansowej położono wyraźny nacisk na komponent B+R, w nowej zaś – będzie to komponent praktycznie niezbędny w kontekście uzyskania dotacji na biznes przez przedsiębiorstwa. 

Termin prace B+R wywołuje w polskich firmach uczucia mieszane – wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której wręcz odstraszał on przedsiębiorstwa, uniemożliwiając im wsparcie finansowe z UE i dalszy rozwój.

Duży odsetek polskich firm uważa bowiem, że ich działalność/branża nie wymaga prowadzenia prac B+R i nie ma nic wspólnego z innowacją. W rzeczywistości jednak okazuje się, że pewne procesy, cechy produktów wykazują znamiona innowacji, a działania stanowiące codzienność pracy przedsiębiorstwa – są de facto w części pracami badawczymi.

Dlatego warto podjąć działania w zakresie prac B+R, a tym bardziej takie, które dotowane są ze środków UE?

Na podstawie analizy posiadanych zasobów należy odpowiednio zaplanować projekt tak, aby po pierwsze otrzymał dofinansowanie, po drugie  – został zgodnie z planem zrealizowany.

Przed Wnioskodawcą stoi konieczność podjęcia decyzji, czy projekt będzie realizował samodzielnie, czy w partnerstwie. 

Przyjrzyjmy się teraz wadom i zaletom  każdej z koncepcji w odniesieniu do konkretnych sytuacji, w których  znajduje się bądź może się znaleźć Twoje przedsiębiorstwo.


SYTUACJA NR 1 

Masz zasoby (halę, biura, laboratorium, maszyny i urządzenia, pracowników) niezbędne do realizacji prac B+R

Marzysz o rozwoju firmy, chcesz pozyskać dotację z UE.
Dotacja musi być przeznaczona m.in. na prace B+R prowadzące do konkretnej inwestycji (wdrożenie produktu w produkcji masowej, a następnie na rynku).
Mając wszystkie niezbędne zasoby oraz środki finansowe na wkład własny możesz zrealizować projekt samodzielnie.

Wady rozwiązania: 

 • pełna odpowiedzialność za projekt;
 • konieczność zaangażowania własnych zasobów w perspektywie kilku lat  (co najmniej na czas trwania projektu, a w niektórych przypadkach także na okres trwałości);
 • brak transferu wiedzy.

Zalety rozwiązania:

 • pełne prawa majątkowe do wytworzonych w ramach projektu dóbr, w tym do wyników prac B+R;
 • poszerzenie wiedzy i doświadczenia, zbudowanie historii badawczej;
 • pełne prawo do komercjalizacji wyników prac;
 • pełna decyzyjność w kontekście projektu, jego terminów, jego zakresu, etc.;
 • elastyczność w kontekście zmian wprowadzanych w projekcie.

SYTUACJA NR 2 

Nie masz zasobów do pełnozakresowej realizacji prac B+R

Marzysz o rozwoju firmy, masz ustalony problem badawczy i cel, chcesz pozyskać dotację, ale nie posiadasz zasobów do realizacji projektu, np. nie masz dostępu do profesjonalnej kadry badawczej albo nie posiadasz maszyn umożliwiających wykonanie badań i testów.

W opisanej sytuacji, bez własnych zasobów, musisz znaleźć do nich dostęp. W przypadku projektów badawczych rekomendowanym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy, np. w ramach konsorcjum, z jednostką badawczą bądź innym przedsiębiorstwem, które dysponuje odpowiednimi zasobami.

Wady rozwiązania:

 • dzielenie się wynikami prac B+R i prawami do wytworzonej w ramach projektu własności intelektualnej;
 • ryzyko, że w wyniku działań konsorcjanta projekt się wydłuży albo konieczna będzie rezygnacja z jego dalszej realizacji;
 • ryzyko braku skutecznej komunikacji pomiędzy konsorcjantami.

Zalety rozwiązania:

 • możliwość realizacji projektu dzięki wykorzystaniu zasobów, których nie masz;
 • dostęp do wyspecjalizowanej kadry i sprzętu, możliwość osiągnięcia najlepszych rezultatów;
 • możliwość nabycia nowego doświadczenia we współpracy z innymi podmiotami w ramach projektu badawczego;
 • możliwość uzyskania większego poziomu dofinansowania projektu (np. w przypadku konkursu tzw. „Szybka ścieżka” poziom dotacji dla jednostek naukowych jest istotnie większy od poziomu dotacji dla przedsiębiorstw).

Wielką  zaletą konsorcjum w projektach B+R w ujęciu globalnym jest uczenie biznesu współpracy ze światem nauki i uzyskiwanie dzięki temu wymiernych korzyści. W kontekście jednostek naukowych - celem jest upowszechnianie myślenia o projektach w kategoriach komercyjnych.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej realizowania projektu wspólnie z inną organizacją przeprowadź diagnozę swojej sytuacji, tzn. oceń posiadane zasoby i możliwość ich wykorzystania w projekcie. Zarówno w przypadku diagnozy, jak i przygotowania projektu samodzielnego/partnerskiego warto skorzystać z usług profesjonalistów.Sprawdź możliwość dofinansowania!

Umów się na konsultację

Polecane wpisy

 • obieg zamknięty

  Inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach

  Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na…

 • pracownicy

  REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY II

  Bony na dotacje i szkolenia dla pracowników …

 • tokio

  Expo 2025 Japonia

  Dotacje na targi w Azji

 • fotkaaa

  DIG.IT

  Jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo…